Nemateriālo aktīvu amortizācija – vērts zināt!

Vietne

Nemateriālie aktīvi ir īpašuma tiesības, kuras var komerciāli izmantot uzņēmējdarbībā. Paredzamajam to lietošanas periodam jābūt ilgākam par vienu gadu. Visbiežāk minētie var ietvert, piemēram, licences, zinātību, autortiesības vai tiesības uz patentiem, izgudrojumiem utt. Svarīgi, ka šādi aktīvi tiek amortizēti. Kā jāamortizē nemateriālie aktīvi? Mēs paskaidrojam tālāk.

Nemateriālo aktīvu amortizācija

Nemateriālo aktīvu nolietojuma norakstīšana ir atskaitāma no nodokļa. Nemateriālo aktīvu iegādes izdevumu segšanas metode ir atkarīga no tā sākotnējās vērtības, kas noteikta, pamatojoties uz Regulas Nr. 22 g 1. punkta. IIN likuma 1. Art.22g sek. IIN likuma 1.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu sākotnējai vērtībai, ņemot vērā punktu 2-18, tiek uzskatīts:
1) pirkuma par atlīdzību gadījumā - pirkuma cena;
1.a) daļēji apmaksātas iegādes gadījumā – pirkuma cena, kas palielināta par 1. pantā minēto ieņēmumu vērtību. 11 sek. 2b;
2) ja ražots pašu spēkiem - ražošanas pašizmaksa;
3) mantojuma, dāvinājuma vai citādi bezatlīdzības iegūšanas gadījumā - iegādes dienas tirgus vērtību, ja dāvinājuma līgumā vai bezatlīdzības nodošanas līgumā šī vērtība nav noteikta mazākā apmērā;
4) ja iegādi mantiskā ieguldījuma (natūrā) veidā veic sabiedrībai, kas nav juridiska persona:

  1. sākotnējā vērtība, no kuras tika veikts nolietojums - ja ieguldījuma priekšmets tika nolietots,
  2. izdevumi, kas radušies ieguldījuma priekšmeta iegādei vai izgatavošanai, kas nav iekļauti nodokļa atskaitāmajās izmaksās jebkādā veidā - ja ieguldījuma priekšmets nav nolietots,
  3. vērtība, kas noteikta saskaņā ar Art. 19 - ja ieguldījumu veicējam partnerim, kas ir fiziska persona, nav iespējams noteikt izdevumus par ieguldījuma priekšmeta iegādi vai izgatavošanu un iemaksas priekšmetu ieguldījuma veicējs nav izmantojis savā saimnieciskajā darbībā. , izņemot nemateriālos aktīvus, ko partneris ražojis pats

5) saņemšanas gadījumā saistībā ar uzņēmuma vai juridiskās personas likvidāciju, ievērojot 1.1. 14b, ko nosaka pēc atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nodokļa maksātāja vērtības, bet ne augstāka par to tirgus vērtību. Nodokļu maksātāji, kuri ved ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņu, nolietojuma norakstījumus uzrāda 13.ailē - citi izdevumi.

Nemateriālo aktīvu amortizācija līdz 10 000 PLN

Ja iegādātās nemateriālās un juridiskās vērtības sākotnējā vērtība, kas noteikta, pamatojoties uz iepriekš minētajiem noteikumiem, nepārsniedz PLN 10 000 (neto - aktīvajiem PVN maksātājiem, bruto - subjektiem, kas ir atbrīvoti no PVN), nodokļu maksātājs var piemērot vienu. no šādiem risinājumiem:

  • iekļaut izdevumus tieši nodokļu atskaitāmajās izmaksās;
  • piemērot vienreizējo nolietojumu un tādējādi iekļaut nolietojuma norakstīšanu Valsts iekšējo mežu pieņemšanas lietošanā mēnesī;
  • pieņemt standarta lineāro nolietojuma metodi laika gaitā, pamatojoties uz pašnoteiktām nolietojuma likmēm; tad pirmā nolietojuma norakstīšana jāieraksta nākamajā mēnesī pēc nemateriālo ieguldījumu iekļaušanas pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu reģistrā.

Lēmums šajā jautājumā ir pašam nodokļu maksātājam, jo ​​viņš vislabāk pārzina situāciju savā uzņēmumā.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Nemateriālo aktīvu, kuru vērtība pārsniedz 10 000 PLN, amortizācija

Attiecībā uz nemateriālajiem aktīviem, kuru sākotnējā vērtība pārsniedz PLN 10 000 (neto - aktīvo PVN maksātāju gadījumā, bruto - no PVN atbrīvotām personām), uzņēmējam nav daudz iespēju norēķināties par pirkumu. Kā likums, tam jāatbilst noteikumiem, kas ietverti Art. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 22m. Šā panta 1.punkts nosaka minimālo nemateriālo ieguldījumu amortizācijas periodu. Gadījumā, ja:

  • datorprogrammu licences (apakšlicences) un autortiesības - 24 mēneši (maksimālā gada nolietojuma likme 50%);
  • licences filmu demonstrēšanai un radio un televīzijas programmu apraidei - 24 mēneši (maksimālā gada nolietojuma likme 50%);
  • veikto izstrādes darbu izmaksas - 12 mēneši;
  • pārējie nemateriālie aktīvi - 60 mēneši (maksimālā gada nolietojuma likme 20%).

Svarīgi ir tas, ka nodokļu maksātājs var izmantot citas nolietojuma likmes, taču jāatceras par likumā noteikto minimālo nolietojuma periodu. Nodokļa maksātājam ir pienākums pirms nolietojuma uzsākšanas noteikt atsevišķu nemateriālo ieguldījumu nolietojuma likmi visam nolietojuma periodam. Savukārt nolietojuma norakstīšanu var aprēķināt vienādās daļās katru mēnesi, ceturksni vai vienu reizi taksācijas gada beigās. Nolietojuma norakstīšana tiek veikta, līdz nolietojuma norakstījumu summa ir vienāda ar to sākotnējo vērtību. Nemateriālie aktīvi netiek pakļauti vienreizējai nolietojumam saskaņā ar de minimis atbalstu.