Kļūda izmaksu rēķinā? Dažreiz jūs varat to labot pats!

Pakalpojums

Uzņēmēji, izrakstot rēķinus, pieliek visas pūles, lai šie dokumenti būtu pareizi aizpildīti. Tomēr var gadīties, ka rēķinā var būt formālas vai būtiskas kļūdas. Ja tie attiecas uz nodokļa bāzes vērtību vai nodokļa summu, ir skaidrs, ka tie ir jālabo ar labojošu rēķinu. Tomēr ko darīt, ja kļūda ir saistīta ar formālajiem datiem, kas norādīti rēķinā? Pārbaudi, kā labot kļūdu izmaksu rēķinā!

Kļūda izmaksu rēķinā - labojuma piezīme

Kad pircējs no izsniedzēja saņem rēķinu ar formālu kļūdu - piemēram, uzņēmuma nosaukumā vai NIP numurā, tad nav nepieciešams pieteikt labojuma rēķinu. Šādā situācijā jūs varat labot neatbilstības pats, izmantojot labojuma piezīmi.

Ar labojumu piezīmi var labot atlasītās rēķina pozīcijas. Tas noder situācijā, kad kļūdas attiecas uz avota rēķina izrakstīšanas datumu, preču piegādes vai piegādes pabeigšanas vai pakalpojuma sniegšanas datumu, rēķina numuru, nodokļu maksātāja un pircēja vārdu un uzvārdu vai vārdu. preces vai pakalpojumi un to adreses, vai preču vai pakalpojumu nosaukums.

Taču, ja, kā jau minēts, rēķina vērtībā parādās kļūdas, tad būs jāprasa izsniedzējam koriģējošais rēķins.

Dati labošanas piezīmē

Lai arī korektīvajā piezīmē ir mazāk formāla, tajā ir jāietver arī noteikti dati, lai to uzskatītu par pareizu. Elementi, kuriem tur jābūt, ir norādīti Art. PVN likuma 106k par rēķinu izrakstīšanu.

Saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem korektīvajā piezīmē jābūt:

  • apzīmējums KOREKCIJAS PIEZĪME,

  • kārtas numurs un izdošanas datums,

  • pavadzīmes un rēķina vai labojošā rēķina izsniedzēja vārdi un uzvārdi vai vārdi, to adreses un nodokļu identifikācijas numurs (NIP),

  • labotajā rēķinā ietvertos datus (izstādīšanas datums, rēķina numurs, darījuma puses, preču vai pakalpojumu nosaukums un daudzums, kam ir izrakstīts rēķins),

  • norādot labotās informācijas saturu un nodrošinot pareizu saturu.

Kā ar piezīmes pieņemšanu?

Parasti piezīmes un labojumu rēķini nebūs derīgi, kamēr dokumentu nav akceptējis saņēmējs.

106k sek tika norādīts arī fakts, ka labojošai atzīmei nepieciešams rēķina izsniedzēja saskaņojums. PVN likuma 2. Taču šajā noteikumā nav noteikts, kā šāda piekrišana ir jāizsaka – vairs nav pienākuma iegūt adresāta parakstu uz zīmītes. Tāpēc katrs dokuments, piemēram, atgriešana ierakstītā vēstulē vai e-pasts, kas apliecina atzīmes pieņemšanu, piešķir tai derīgumu.

Kā redzat, kļūdas rēķinos ne vienmēr ir jālabo avota dokumenta izsniedzējam. Jā, formālas lietas var labot arī ar labojumu rēķinu, taču visbiežāk vienkāršāks un ērtāks risinājums šajā gadījumā ir izmantot labojuma piezīmi.