Ko satur JPK V7M un JPK V7K ierakstu daļa? - labi zināt

Vietne

2020. gada 1. oktobrī tika ieviests jauns pienākums attiecībā uz aktīvajiem PVN maksātājiem. Viņiem ir jānosūta jauna viena kontroles faila struktūra, t.i., JPK V7M un JPK V7K. Jaunais SAF-T aizstāja esošo PVN deklarāciju un JPK PVN, apvienojot tos vienā struktūrā. Tas nozīmē, ka tajā ir gan reģistrācijas daļa, gan deklarācijas daļa. Ieviestās izmaiņas ir vērstas uz nodokļu sistēmas stingrību Polijā, un jaunais SAF-T ir instruments tās ieviešanai. Tāpēc uzņēmēji kontroles iestādēm sniegs daudz plašāku informāciju par noslēgtajiem darījumiem nekā līdz šim. Ko satur JPK ierakstīšanas daļa? Mēs izskaidrojam!

Kad nodokļu maksātājiem ir jāiesniedz reģistrācijas daļa?

Pilnas JPK V7M un JPK V7K, proti, reģistrācijas daļas (daļa, kas aizstāj JPK PVN) un deklarācijas daļas (daļa, kas aizstāj PVN deklarāciju) iesniegšanas termiņš neatšķiras no pašreizējiem PVN norēķinu datumiem, proti, nodokļu maksātājam ir pienākums iesniegt to līdz mēneša 25. datumam par iepriekšējo mēnesi. Nodokļu maksātājiem, kuri par ceturkšņa pirmajiem diviem mēnešiem veic PVN ik ceturksni, līdz mēneša 25. datumam ir jāiesniedz tikai JPK V7K reģistrācijas daļa. Savukārt par trešo ceturkšņa mēnesi ceturkšņa PVN maksātājam jāiesniedz JPK V7K, kurā ir gan reģistrācijas daļa (kurā ir dati par ceturkšņa trešo mēnesi), gan deklarācijas daļa (kas satur datus par visu ceturksni).

Svarīgi, ka jaunais JPK ir jāiesniedz XML formātā kā pašreizējais JPK PVN fails. Līdz ar pretkrīzes vairoga spēkā stāšanos visiem aktīvajiem PVN maksātājiem ir vienots pienākums nosūtīt jaunu SAF-T. Līdz ar to šis pienākums iestājās no izlīguma par 2020. gada oktobri.

Ko satur JPK ierakstīšanas daļa?

JPK V7M un JPK V7K ierakstu daļā ir dati par norēķinu periodā (mēnesī vai ceturksnī) veiktajiem pārdošanas un pirkumiem. JPK ieraksta daļā ir detalizēti informācijas dati, gan fakultatīvi, gan obligāti deklarācijas daļai, taču ne katra tajā ietvertā pozīcija ietekmē PVN aprēķinu. Neobligāts vienums JPK V7M vai JPK V7K struktūrā nozīmē, ka tas ir jāaizpilda, ja ar nodokļu maksātāju noticis noteikta veida darījums. Savukārt, ja konkrētajā norēķinu periodā nav bijis neviena darījuma, pozīcijai jābūt tukšai (tā neparādīsies).
Obligāts postenis nozīmē, ka tas jāievada vienmēr, tad, ja nav dotā darījuma, tas tiek ievadīts 0,00 vai NEVIENS.
Jaunajā SAF struktūrā ir iekļauti arī izvēles vienumi, kas nodokļu maksātājam kopumā nav jāaizpilda, piemēram, tālruņa numurs.

JPK reģistrācijas daļa no pārdošanas puses

JPK V7M un JPK V7K pārdošanas faila ierakstīšanas daļa satur šādus datus:

 • LpSprzedazy - dotā dokumenta pārdošanas PVN reģistra rindas kārtas numurs;

 • KodKrajuNadaniaTIN i NrKontrahenta - valsts kods un darbuzņēmēja identifikācijas numurs;

Valsts kods un darījuma partnera identifikācijas numurs ir divi atsevišķi posteņi, kas nozīmē, ka, ja darījuma partnerim ir ES PVN numurs, piemēram, AT0014R5, tad JPK V7M vai JPK V7K tas jāievada kā "AT" un "0014R5" atsevišķos posteņos. .
 • Darbuzņēmēja nosaukums - darbuzņēmēja nosaukums;

 • DowodSprzedazy - pārdošanas dokumenta numurs;

 • DataWystawienia - rēķina izrakstīšanas datums;

 • DataSprzedazy - pārdošanas datums, t.i., pakalpojuma vai piegādes pabeigšanas datums, ja tas ir norādīts un neatšķiras no izdošanas datuma;

 • TypDokumentu - dokumenta veids, t.i., pārdošanas čeka (ja tāda ir) atzīmēšana kā:

  • RO - iekšējā kolektīvā dokumenta gadījumā, kas satur informāciju par pārdošanu no kases aparātiem, t.i., mēneša pārskats;

  • WEW - iekšējā nodokļu dokumenta gadījumā, piemēram, neuzskaitāmo pārdošanas darījumu reģistrs,

  • FP - rēķina gadījumā par kvīti;

 • Preču un pakalpojumu grupas apzīmējums (GTU_01 - GTU_13);

 • Ierakstīšanas procedūru noteikšana;

Ja vienā rēķinā ir vairāki darījumi, nepieciešams piešķirt tik daudz GTU marķējumu vai pārdošanas procedūru, cik ir dotajā rēķinā, atzīmējot "1" pie konkrētas preces, piemēram, nodokļu maksātājs pārdeva neapstrādātu alumīniju ar dalītu maksājuma mehānismu. brālim, tāpēc ir jāatzīmē šāds rēķins: "GTU_08", "MPP" un "TP".

 • NumberWierszySprzedazy - pārdošanas dokumentu rindu summa, kas norādītā norēķinu periodā parādās PVN pārdošanas reģistrā;

 • Nodokļa maksājums - nodoklis, kas izriet no ierakstiem.

Aprēķinot maksājamo nodokli, netiek ņemti vērā ieņēmumi no pārdošanas rēķiniem, kas izrakstīti par kvīti

JPK reģistrācijas daļa no pirkuma puses

JPK V7M un JPK V7K pirkuma ieraksta daļā ir iekļauti šādi dati:

 • LpZakupu - dotā dokumenta pārdošanas PVN reģistra rindas kārtas numurs;

 • KodKrajuNadaniaTIN i NrDostentu - valsts kods un darbuzņēmēja identifikācijas numurs;

PVN-RR rēķinu gadījumā (pirkums no vienotas likmes lauksaimnieka), lūdzu, norādiet preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja NIP vai PESEL numuru.
 • PiegādātājiNosaukums - piegādātāja vārds, uzvārds vai nosaukums;

 • DowodZakupu - pirkuma dokumenta numurs;

Pārdošanas zīmju un pirkuma apliecinājumu numuri jāieraksta uzskaitē pilnībā atbilstoši to oriģinālrakstībai līdz 256 rakstzīmēm. Daļu no šādu dokumentu apzīmējumiem nevajadzētu izlaist. Ievadot dokumenta numuru, nav nozīmes tikai reģistram.
 • DataZakupu - pirkuma dokumenta izsniegšanas datums;

 • DataWplywu - pirkuma dokumenta saņemšanas datums, ja tas neatšķiras no dokumenta izdošanas datuma;

 • DocumentZakupu - pirkuma dokumenta (ja tāds ir) apzīmējums:

  • MK - ja rēķins ir izrakstīts ar skaidras naudas metodi,

  • VAT_RR — PVN RR rēķina gadījumā,

  • WEW - iekšējo nodokļu dokumenta gadījumā, piemēram, veicot ikgadēju PVN korekciju jauktas pārdošanas gadījumā,

  • SPM - ja rēķins ir izrakstīts ar dalītu maksājuma veidu,

  • IMP - preču importa darījuma un preču vienkāršotā importa gadījumā saskaņā ar Art. PVN likuma 33.a;

Ja vienā rēķinā ir vairāki darījumi, jāatzīmē vienāds atzīmju skaits.

 • Ierakstīšanas procedūru noteikšana;

 • NumberWierszyZakupow - pirkuma dokumentu rindu summa, kas norādītā norēķinu periodā parādās PVN pirkumu reģistrā;

 • Input Tax - priekšnodoklis, kas izriet no ierakstiem.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Ko satur JPK ieraksta daļa labojumu gadījumā?

Ja nodokļu maksātājam ir pienākums iesniegt jaunas JPK V7M vai JPK V7K faila labojumu, viņam nav katru reizi jānosūta pilna struktūra, kurā ir gan deklarācijas, gan reģistrācijas daļas. Pēc finanšu ministra skaidrojumiem uzņēmējs var ģenerēt korekciju:

 • tikai ieraksta daļa,

 • tikai deklarācijas daļas,

 • gan ieraksta daļa, gan deklarācija.

Tas nozīmē, ka, ja nodokļu maksātājs vēlas labot, piemēram, tikai izpildītāja datus, tad viņš var ģenerēt un nosūtīt JPK V7M vai JPK V7K labojumu tikai reģistrācijas daļu, un, ja viņš vēlas mainīt, piemēram, PVN atmaksas periodu, viņam ir iespēja iesniegt tikai daļu no labojuma.JPK deklarācija.

Svarīgi, ka reģistrācijas daļā esošo vienumu labošana jaunajā JPK tiek veikta atceļot, t.i., faila sākotnējais ieraksts tiek pievienots ar negatīvu zīmi un zem tā tiek pievienota jauna rinda ar pareiziem datiem. Tāpat der atcerēties, ka par katru neizlaboto kļūdu JPK V7M vai JPK 7K nodokļu maksātājam var tikt piemērots sods PLN 500 apmērā.

Kā redzams, analizējot SAF reģistrācijas daļā ietvertos datus, jaunā SAF struktūra ieviesa papildu pienākumus nodokļu maksātājiem, iekļaujot papildu informāciju un daudz detalizētu datu, kas saistīti ar parādītajiem darījumiem. Šāda detalizēta kartotēka JPK V7M un JPK V7K formā noteikti pilda savu uzdevumu, lai samazinātu krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar PVN, kā arī būtiski saīsinās nodokļu auditu veikšanas laiku.