Kilometrs PVN vajadzībām un nobraukums IIN vajadzībām – kā tie atšķiras?

Pakalpojums

Uzņēmēji, kuri savā uzņēmējdarbībā izmanto privātās vieglās automašīnas, labi pārzina transportlīdzekļu nobraukuma uzskaiti, ko citādi dēvē par nobraukuma uzskaiti. Taču kilometra atzīme var būt obligāta arī šai uzņēmēju grupai, kas izmanto automašīnas, kas veido uzņēmuma pamatlīdzekļus. Tāpēc uzņēmējiem nereti rodas šaubas, kad nobraukums tiek prasīts PVN nolūkos un kad nobraukums ir IIN.

Tāpēc nobraukuma nobraukuma mehānisms bija nepieciešams arī tiem, kuru uzņēmumā ir tikai saimnieciskās darbības vajadzībām lietotas dienesta vieglās automašīnas. Atbilstoši noteikumiem 100% nodokli var atskaitīt no izdevumiem, kas saistīti ar vieglajām automašīnām, kas ir pamatlīdzekļi - bet ar nosacījumu, ka brauks, t.sk. PVN kilometri.

Rezultātā praksē tiek izdalīti divi kilometri - IIN vajadzībām un PVN vajadzībām. Kāda ir atšķirība starp nobraukumu PVN vajadzībām un nobraukuma atvieglojumu IIN vajadzībām?

Privāto automašīnu transportlīdzekļu kilometri

Transportlīdzekļa nobraukuma uzskaiti jeb nobraukumu nodokļu maksātāji galvenokārt saista ar privātajām automašīnām, kuras tiek izmantotas uzņēmējdarbības vajadzībām. Tās pamatfunkcija ir aprēķināt, cik no konkrētajā mēnesī faktiski veiktajiem "auto" izdevumiem var klasificēt kā nodokļu atskaitāmās izmaksas (bet tikai līdz noteiktai robežai).

Tas nozīmē, ka šāds kilometrs tiek izmantots, lai pareizi nokārtotu pašizmaksu, pamatojoties uz iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Kas jāiekļauj "izdevīgā" nobraukuma testā? Informāciju par šo jautājumu var atrast Art. 23 sek. IIN likuma 7. Saskaņā ar šo noteikumu uzņēmējam savu transportlīdzekļu nobraukuma reģistrā jāiekļauj vismaz:

 • personas, kas izmanto transportlīdzekli, uzvārds, vārds un adrese,

 • transportlīdzekļa reģistrācijas numurs,

 • dzinēja tilpums,

 • ieraksta kārtas numurs,

 • izbraukšanas datums un mērķis,

 • maršruta apraksts (kur-uz-kur),

 • faktiski nobraukto kilometru skaits,

 • likme par 1 kilometru nobraukumu,

 • summa, kas iegūta, reizinot faktiski nobraukto kilometru skaitu un likmi par 1 km nobraukumu,

 • nodokļu maksātāja (darba devēja) paraksts un viņa dati.

Kilometrs IIN vajadzībām ievieš ierobežojumu faktisko izdevumu iekļaušanai izmaksās, taču tas nav pastāvīgs procentuālais ierobežojums. Viss atkarīgs no tā, cik kilometru uzņēmējs ar savu privāto automašīnu konkrētajā mēnesī ir nobraucis biznesa nolūkos.

Runājot par PVN izdevumiem par degvielas iegādi un citām ekspluatācijas izmaksām, privāto automašīnu gadījumā lieta ir vienkārša. Šobrīd uzņēmēji var atskaitīt tikai 50% PVN par ekspluatācijas izdevumiem (auto mazgāšana, auto priekšmeti vai kārtējais remonts) un degvielas iegādei.

Pamatlīdzekļi un kilometri

No 2014.gada 1.aprīļa par nobraukumu sāka interesēties arī tie uzņēmēji, kuriem uzņēmumā ir transportlīdzekļi, kas veido pamatlīdzekļus. Tas saistīts ar preču un pakalpojumu nodokļa (PVN), kas rodas, iegādājoties automašīnas, un pēc tam par citiem automašīnas izdevumiem, piemēram, degvielu, kārtējiem sīkiem remontiem, detaļām u.c., norēķinu noteikumiem.

Vieglo automobiļu gadījumā, kas ir uzņēmuma pamatlīdzeklis, ir iespēja atskaitīt 100% vai 50% PVN no ekspluatācijas izdevumiem un degvielas iegādes.

Nodokļu maksātājiem, kuri nolemj atskaitīt 50% PVN par izdevumiem, nav jākārto papildu ar transportlīdzekli saistītās formalitātes. Taču iespēja 100% apmērā atskaitīt PVN par izdevumiem, kas saistīti ar vieglo automašīnu, kas ir pamatlīdzeklis, pastāv tikai pēc tam, kad uzņēmēji izpilda noteiktus nosacījumus, proti:

 • ziņot par transportlīdzekli uz PVN-26 veidlapas,

 • nobraukuma atlaides saglabāšana PVN vajadzībām,

 • transportlīdzekļa lietošanas noteikumu izstrāde uzņēmumā.

Saskaņā ar noteikumiem PVN pilnā apmērā par izdevumiem ir iespējama tikai tad, ja transportlīdzeklis tiek izmantots tikai un vienīgi saimnieciskās darbības vajadzībām, kas cita starpā ir vieglajiem automobiļiem jābūt dokumentāliem ar PVN nobraukumu.

Kilometrs PVN vajadzībām – kādi dati?

Elementi, kas jāiekļauj PVN nobraukuma piezīmē, ir norādīti Art. 86.a punkts PVN likuma 7. Šie ir:

 • mehāniskā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs,

 • uzskaites sākuma un beigu diena,

 • transportlīdzekļa nobraukuma skaitītāja statusu uzskaites uzsākšanas dienā, katra uzskaites perioda beigās un uzskaites kārtošanas beigšanas dienā,

 • transportlīdzekļa vadītāja ieraksts par katru šī transportlīdzekļa lietošanas reizi, norādot nākamā ieraksta numuru, izbraukšanas datumu un mērķi, maršruta aprakstu (no kurienes-līdz-kur), nobraukto kilometru skaitu, kā arī braucēja vārdu un uzvārdu. persona, kura vada transportlīdzekli, ko nodokļu maksātājs apstiprina katra pārskata perioda beigās transportlīdzekļa vadītāja ieraksta īstuma ietvaros, ja tā nav nodokļu maksātājs,

 • nobraukto kilometru skaits katra uzskaites perioda beigās un uzskaites pabeigšanas dienā.

Kā redzams, transportlīdzekļa nobraukuma reģistrs - PVN nobraukums ir daudz detalizētāks nekā IIN vajadzībām. Svarīgi, ka šādu ierakstu gadījumā izdevumu, kas veido nodokļu atskaitāmās izmaksas, vērtība nekādā veidā netiek ierobežota – ja automašīna ir pamatlīdzeklis, šīs izmaksas var pilnībā samazināt nodokļa bāzi. Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Vai nobraukuma atzīme PVN nolūkos ir obligāta?

PVN kilometru atvieglojums pamatlīdzekļa vieglajiem automobiļiem nav obligāts. Taču tā trūkums ir saistīts ar iepriekš minēto ierobežojumu - tā vietā, lai atskaitītu 100% PVN par degvielas iegādi un citiem ekspluatācijas izdevumiem, nodokļu maksātājam ir tiesības atskaitīt tikai 50% no nodokļa par auto izmaksām.

Vēršam uzmanību, ka uzņēmuma pamatlīdzekļos iekļauto automašīnu nedrīkst izmantot privātām vajadzībām, neatkarīgi no tā, kāda PVN uzskaites metode ir izvēlēta. Iespēja atteikties no PVN nobraukuma uzņēmējiem dota tikai formālo slogu mazināšanai. Ja nodokļu maksātājs vēlas izmantot automašīnu gan uzņēmumā, gan privāti, viņam to nevajadzētu ierakstīt uzņēmuma pamatlīdzekļu reģistrā, bet gan nokārtot IIN kilometrus, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām. Kā redzams, nobraukuma atzīme PVN vajadzībām ietver arī visus nepieciešamos IIN kilometra atzīmes elementus. IIN likumā teikts, ka transportlīdzekļa nobraukuma reģistrā jābūt vismaz šiem elementiem – nekas neliedz, ka ir pieejama plašāka informācija. Līdz ar to nodokļu maksātājiem, kuri vēlas veikt transportlīdzekļu nobraukuma uzskaiti gan privātajām automašīnām, gan pamatlīdzekļiem, atsevišķi kilometri nav jāizveido. Visus norēķinus var veikt, izmantojot vienu reģistru.