Vai jūs zināt, kā amortizēt programmatūru?

Vietne

Parasti katrs uzņēmējs sava biznesa vadīšanai izmanto datoru. Lai dators darbotos pareizi, datorā jābūt instalētai atbilstošai programmatūrai. Programmatūras iegādes izdevumi ir uzņēmēja izdevumi. Taču atkarībā no tā, vai datorprogramma ir vai nav nemateriāls aktīvs, ir atkarīga tās uzskaites metode. Datorprogrammu var iekļaut tieši nodokļu izmaksās vai arī norakstīt. Kā amortizēt programmatūru? Tālāk ir sniegta atbilde uz daudzu uzņēmēju uzdoto jautājumu.

Nemateriālie aktīvi

Nemateriālo aktīvu definīcija ir iekļauta Art. 3 sek. 1 Grāmatvedības likuma 14. punkts. Atbilstoši citētajam pantam ar nemateriālajiem aktīviem tiek saprastas uzņēmuma iegūtās īpašuma tiesības, kas klasificētas kā pamatlīdzekļi, kas ir piemēroti saimnieciskai lietošanai, kuru paredzamais saimnieciskās lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu, paredzēts izmantošanai uzņēmuma vajadzībām. , it īpaši:

 • autortiesības, blakustiesības, licences, koncesijas;
 • tiesības uz izgudrojumiem, patentiem, preču zīmēm, lietderības un dekoratīviem modeļiem;
 • know-how, t.i., tiesības izmantot zināšanas rūpnieciskā, komerciālā, zinātnes vai organizatoriskā jomā;
 • iegūtā nemateriālā vērtība;
 • Pētniecības un attīstības izmaksas.

Programmatūras veidi un veids, kā to iekļaut izmaksās

Programmatūru var iedalīt divās kategorijās:

 • sistēmas programmatūra, piemēram, operētājsistēmas - tiek iegādātas kopā ar datoru, tās ir neaizstājams elements datora palaišanai un darbināšanai;
 • programmatūra, kas saistīta ar patentētām autortiesībām OEM vai BOX versijā, piemēram, grāmatvedības vai biroja programmatūra. OEM versijas programmas ir nesaraujami saistītas ar konkrēto datoru, un tās nevar pārsūtīt vai pārdot tālāk. No otras puses, programmas BOX versijā ļauj instalēt arī citos datoros.

Veids, kā to iekļaut nodokļu izmaksās, būs atkarīgs no tā, kādu programmatūru nodokļu maksātājs ir iegādājies.

OEM versiju sistēma un utilītas palielinās datora sākotnējo vērtību. Līdz ar to tie netiks veidoti kā atsevišķs nemateriālais aktīvs un tāpēc netiks atsevišķi nolietoti.

Savukārt datorprogrammatūra BOX versijā ir nemateriāls un juridisks aktīvs. Tāpēc to nolieto, ja:

 • to iegādājās uzņēmējs,
 • programmatūras iegāde ir programmas lietošanas licences piešķiršana vai autortiesību nodošana,
 • programmu var izmantot dienā, kad tā tiek pieņemta lietošanai,
 • paredzamais lietošanas laiks uzņēmumā ir ilgāks par vienu gadu,
 • programmas lietošana ir saistīta ar veikto darbību vai programma nodota lietošanā uz licences, nomas, nomas vai īres līguma pamata.

Programmatūras izmantošana kā izmaksas bez nolietojuma

Kā redzams no iepriekš minētā sadalījuma, programmatūras iegāde ne vienmēr būs saistīta ar nepieciešamību to amortizēt. Datorprogrammas var tieši iekļaut nodokļu izmaksās, ja:

 • iegādātā datorprogramma palielina datorkomplekta sākotnējo vērtību (ja datorkomplekts ir pamatlīdzeklis, programmas vērtība laika gaitā tiks nolietota kopā ar datoru),
 • uzņēmējs plāno to izmantot uzņēmumā mazāk nekā gadu,
 • datorprogrammas vērtība nepārsniedz PLN 3500.

Kad programmatūrai vajadzētu amortizēt?

Datorprogrammas, kas atbilst noteiktām prasībām, tiek klasificētas kā nemateriālie aktīvi un tāpēc tiek amortizētas. Programmatūra ir nemateriāls aktīvs, ja:

 • tas ir paredzēts uzņēmuma vajadzībām vai tiek dots saskaņā ar īres vai nomas līgumu,
 • piemērots ekonomiskai lietošanai,
 • paredzēts lietošanai ilgāk par vienu gadu.

Programmatūras sākotnējās vērtības noteikšana

Lai veiktu nolietojuma norakstīšanu no datorprogrammas, ir nepieciešams noteikt tās sākotnējo vērtību. Ja tika iegādāta programmatūra, kas ir nemateriāls aktīvs, tās sākotnējā vērtība ir pirkuma cena.

Svarīgs!

Saskaņā ar Art. 22 g 1. punkta. Saskaņā ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 3. pantu pirkuma cena ir summa, kas pienākas pārdevējam, pieskaitot ar pirkumu saistītajām izmaksām, kas uzkrātas līdz pamatlīdzekļa vai nemateriālās un juridiskās vērtības nodošanas lietošanā datumam, tas ir:

 • transporta, iekraušanas un izkraušanas izmaksas, kā arī apdrošināšana ceļā,

 • datorprogrammu un sistēmu uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā izmaksas,

 • notāra, nodokļu un citas nodevas,

 • procenti, komisija,

 • muitas nodoklis un akcīzes nodoklis par aktīvu importu

un samazināts par preču un pakalpojumu nodokli. Izņēmums ir situācijas, kad saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem preču un pakalpojumu nodoklis nav priekšnodoklis vai nodokļa maksātājam nav tiesību samazināt maksājamā nodokļa summu par priekšnodokli vai atmaksāt nodokļa starpību Vērtības izpratnē. Pievienots nodokļu likums.

Līdz ar to programmatūras, kas ir nemateriālais aktīvs, sākotnējā vērtībā ir iekļauta ne tikai summa, kas pienākas pārdevējam, bet arī citas izmaksas, kas radušās programmatūras iegūšanai, piemēram, uzstādīšanas izmaksas.

Taču jāņem vērā, ka ar programmas darbību saistītās darbinieku apmācības izmaksas nepalielina tās sākotnējo vērtību. Šajā gadījumā apmācības izmaksas būs parastās nodokļu izmaksas.

Kā amortizēt programmatūru?

Programmatūra, kas klasificēta kā nemateriālie aktīvi, tiek amortizēta. Nolietojuma norakstīšana tiek aprēķināta no nākamā mēneša, kas seko mēnesim, kad datorprogramma tika ieviesta nemateriālo aktīvu reģistrā.

Saskaņā ar Art. punkta 22 m Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 1. punkta 1. apakšpunktu, amortizācijas norakstīšanas periods programmatūras gadījumā nevar būt īsāks par 24 mēnešiem. Tāpēc lielākā nolietojuma likme, ko var piemērot datorprogrammai, ir 50%. Tomēr tirgotājs var arī amortizēt ilgākā laika periodā, tādējādi samazinot amortizācijas likmi.

Situācijā, kad programmatūras sākotnējā vērtība ir vienāda vai mazāka par PLN 3500, uzņēmējs var iekļaut šos izdevumus kā vienreizējus nodokļu izdevumus. Taču de minimis atbalstu nevar piemērot nemateriālo aktīvu amortizācijai. To var izmantot tikai pamatlīdzekļu nolietojuma gadījumā.

1. piemērs.

2016. gada aprīlī uzņēmējs iegādājās datorprogrammu 25 000 PLN vērtībā. Turklāt viņam radās izmaksas PLN 5000 apmērā par darbinieku apmācību saistībā ar šīs programmas darbību. Iegādātā programmatūra atbilst nosacījumiem, lai to iekļautu kā nemateriālo aktīvu uzņēmumā. Kā nolietojuma metodi īpašnieks izmantoja lineāro nolietojumu, izmantojot augstāko iespējamo likmi. Kā amortizēt programmatūru šādā situācijā?

Iegādātās programmatūras amortizācija tiks uzsākta 2016.gada maijā. Tomēr darbinieku apmācības izmaksas nepalielinās to sākotnējo vērtību. Līdz ar to nolietojuma norakstīšana tiks veikta no 25 000 PLN. Sakarā ar to, ka uzņēmējs piemēroja augstāko iespējamo nolietojuma likmi, t.i., 50%, nolietojuma maksājumi tiks veikti PLN 1041,67 apmērā (PLN 25 000 * 50% / 12 mēneši). Pēdējā nolietojuma maksa tiks aprēķināta 2018. gada aprīlī.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Skatiet, cik viegli ir rezervēt programmatūras iegādi wFirma.pl sistēmā

Datorprogrammatūra, kuras paredzamais lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu un sākotnējā vērtība ir lielāka par PLN 3500 (neto aktīvajiem PVN maksātājiem), tiek klasificēta kā nemateriālie aktīvi, izmantojot cilni: IZDEVUMI >> PIEVIENOT >> PVN RĒĶINS >> NEMATERIĀLU UN LIKUMU VĒRTĪBU IEGĀDE.

Aizpildiet visus datus, kas attiecas uz iegādāto programmatūru. Šeit ievadiet arī izvēlēto nolietojuma likmi.

Pēc saglabāšanas izdevumi tiks ierakstīti PVN pirkšanas reģistrā un Pamatlīdzekļu reģistrā ( IERAKSTI >> LĪDZEKĻI >> PAMATLĪDZEKĻU FILE). Turklāt sistēma automātiski ģenerēs OT dokumentu, kas jāizdrukā no cilnes REKORDI >> LĪDZEKĻI >> DOKUMENTI.

Uzņēmējam nav jāatceras veikt un aprēķināt ikmēneša nolietojuma norakstīšanas summu. Nolietojuma norakstīšana automātiski tiks ievadīta ieņēmumu un izdevumu grāmatā, sākot ar nākamo mēnesi pēc datorprogrammas pieņemšanas lietošanā mēnesim.

Tomēr, ja iegādātās programmatūras vērtība ir mazāka par PLN 3500 vai paredzamais lietošanas laiks ir mazāks par gadu, tā jārezervē, izmantojot: IZDEVUMI >> PIEVIENOT >> PVN RĒĶINS >> CITI AR UZŅĒMĒJDARBĪBU SAISTĪTI IZDEVUMI. Tad programmatūra tiks iekļauta citos izdevumos, 13.ailē.