Apģērbu iegāde – vai tie var būt uzņēmuma izdevumi?

Pakalpojums

Uzņēmējdarbības būtība ietekmē to, kas uzņēmējam jādara. Bieži tiek uzdots jautājums: vai apģērbu iegāde var būt uzņēmuma izdevumi? Tas viss ir atkarīgs no tā likteņa mērķa.

Aizsargtērpu iegāde uzņēmējam

Uzņēmējiem – tāpat kā darbiniekiem – ir jāievēro veselības un drošības noteikumi. Saskaņā ar Art. Darba kodeksa 207. un 304 pašnodarbinātās personas pienākums ir aizsargāt veselību un dzīvību, nodrošinot drošus un higiēniskus darba apstākļus, atbilstoši izmantojot zinātnes un tehnikas sasniegumus. Tajā uzņēmējam ir pienākums izmantot darba apģērbu un apavus atbilstoši to paredzētajam mērķim

Tomēr, lai izdevumus par apģērbu un apaviem uzskatītu par uzņēmumu izmaksām, nepietiek tikai norādīt, ka tie ir darba rakstura. Šajā ziņā noteicošais ir veiktā darba raksturs un pierādījums, ka aizsargapģērba lietošana ir nepieciešama, lai uzturētu drošus un higiēniskus darba apstākļus.

Darba apģērbā cita starpā ietilpst:

 • drošības kurpes,
 • ķivere,
 • aizsargveste,
 • darba tērps,
 • aizsargcimdi,
 • aizsargbrilles.

Reprezentatīvā apģērba iegāde

Attiecībā uz apģērbu, ko uzņēmēji izmanto reprezentācijas vajadzībām, situācija ir atšķirīga. Izdevumi, kas radušies, ir saistīti tikai ar atbilstošu izskatu, un tādējādi tiem ir personisku izdevumu raksturs. Lai gan attiecībās ar darbuzņēmējiem svarīgs ir uzņēmēja izskats, tas neietekmē ieņēmumu gūšanu no darbības un līdz ar to nevar tikt iekļauts nodokļu atskaitāmajās izmaksās.

Reprezentatīvajā apģērbā cita starpā ietilpst:

 • uzvalks,
 • krekli,
 • kakla saite,
 • čemodāns.
 • jaka,
 • Eleganti apavi.

Apģērba un ķiveres iegāde braukšanai ar motociklu

Daudzi uzņēmēji savā saimnieciskajā darbībā izmanto motociklus, kas ir uzņēmuma pamatlīdzekļi. Izdevumi par pašu motociklu caur amortizācijas maksājumiem var tikt iekļauti uzņēmuma izmaksās, tomēr jautājums par ķiveres un aizsargtērpa iekļaušanu izmaksās ir strīdīgs temats.

2012.gada 8.jūnija individuālajā nolēmumā lietas ref. IPTPB1 / 415-160 / 12-4 / AG, ko izdevis Lodzas Nodokļu palātas direktors, tika izskatīta lieta par uzņēmēju, kas darbojas IT pakalpojumu jomā. Motocikls tika izmantots, lai ātri pārvietotos pie klientiem. Tomēr šajā gadījumā tika konstatēts, ka izdevumi par motociklistu aizsargtērpu ir nepareizi iekļauti uzņēmumu izmaksās. Pamatojumā teikts:

"(...) iepriekš minētajā Ceļu satiksmes likuma noteikumā minētās ķiveres un motocikla vadīšanas aizsargtērpu iegāde ir šī transportlīdzekļa lietotāja veselības aizsardzība. Līdz ar to tuvākais mērķis no šāda veida pirkumiem ir veselības aizsardzība.kas radušies veselības aprūpei pieder pie personīga rakstura izdevumiem.Tie attiecas uz tādu lietu iegādi, kuras katrs izvēlas individuāli, pēc izmēriem, piemēram, apģērbu darbam. nekā ienākumu gūšanu no saimnieciskās darbības. .Ieņēmumu gūšana saimnieciskās darbības ietvaros nav atkarīga no apģērba un ķiveres veida, ko Iesniedzējs valkā, braucot ar motociklu.(...) nodokļu atskaitāmajām izmaksām ķiverei un šādam apģērbam būtu jāatbilst noteiktām prasībām. prasībām, t.i., zaudēt personiskā apģērba raksturu. (...)"

Nodokļu maksātājam labvēlīgu nostāju prezentēja Bidgoščas Nodokļu palātas direktors 2011. gada 14. februāra individuālajā interpretācijā Nr. starpniecība to pārdošanā.

Tiesu praksē nav skaidrs, kad var uzskatīt, ka ķivere un apģērbs zaudēs savu personīgo raksturu. Tāpēc katrs gadījums ir jāizskata atsevišķi, lai nodokļu inspekcijai netiktu atklātas izmaksas.