Līdzfinansējums no PFRON

Apkalpošana

Uzņēmēji, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, var pretendēt uz ikmēneša stipendiju no PFRON, kas tiks pieskaitīta darbinieka algai. Lai saņemtu dotāciju, darba devējam nepieciešams reģistrēt darbinieku PFRON uzskaitē. Reģistrācija notiek, iesniedzot pirmo pieteikumu.

Līdzfinansējums no PFRON

Likuma par profesionālo un sociālo rehabilitāciju un invalīdu nodarbinātību 26.a–c pants regulē jautājumus, kas saistīti ar finansējuma piešķiršanu no PFRON.

PFRON līdzfinansējums ir pieejams darba devējiem, kuri:

 • vadīt aizsargātas nodarbinātības iestādi,
 • nodarbina (pilna laika ekvivalents) mazāk nekā 25 darbiniekus,
 • nodarbina vismaz 25 pilnas slodzes darbiniekus un invalīdu nodarbinātības līmenis ir vismaz 6 %.
 • nav nokavējuši savas saistības pret PFRON, kas kopā pārsniedz 100 PLN,
 • uz kuriem uzņēmējdarbības veikšanas gadījumā nav pienākuma atmaksāt atbalstu, kas izriet no iepriekšējiem Eiropas Komisijas lēmumiem, ar kuriem atbalsts atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu,
 • saimnieciskās darbības veikšanas gadījumā neatrodas sarežģītā ekonomiskajā situācijā atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normās par valsts atbalsta piešķiršanu noteiktajiem kritērijiem,
 • uzņēmuma vadīšanas gadījumā tie nepārsniedz EUR 10 miljonus ikgadējā atbalsta summu darbinieku invalīdu nodarbināšanai.

Darbinieku skaitā neiekļauj invalīdus, kuri atrodas bezalgas atvaļinājumā, un invalīdus, kuri ir nodarbināti:

 • saskaņā ar darba līgumu, lai sagatavotos profesijai,
 • bet atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • bet atrodas militārajā vai alternatīvajā dienestā,
 • ir brīvprātīgā darba korpusa dalībnieki,
 • bet viņi nestrādā, jo ir saņēmuši rehabilitācijas pabalstu,
 • bet viņi ir bezalgas atvaļinājumā.