40 tūkstoši subsidēt darbības pastāvīgās izmaksas uz 6 mēnešiem

Co-Izmērs Mainās

Nesen uzmetums jaunam pretkrīzes vairogam, t.s pretkrīzes vairogs 2.0. Projekts paredz daudzas labvēlīgas izmaiņas gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem. Viena no izmaiņām ir darbības fiksēto izmaksu līdzfinansējums 6 mēnešiem. Kā tas būs? Pārbaudīsim!

Aktivitātes fiksēto izmaksu līdzfinansējums 6 mēnešiem - ko saka projekts?

Aktivitātes fiksēto izmaksu līdzfinansējums stāsies spēkā kopā ar pievienoto Art. 15 zzca likumā par reālo pretkrīzes vairogu un dažu citu likumu grozījumiem, saskaņā ar kuriem valsts budžetā paredzēts finansēt uzņēmēju ar fiksētajām izmaksām līdz 40 000 PLN uz 6 mēnešiem.

Likumā ierosināts ieviest noteikumus, kas nodrošina finansējumu no valsts budžeta, t.s uzņēmēja fiksētās izmaksas (ieskaitot maksu par gāzi, enerģiju, telekomunikāciju pakalpojumiem, ūdensapgādi, notekūdeņu novadīšanu, īres un līzinga maksājumiem) līdz summai, kas nepārsniedz PLN 40 000 PLN mēnesī uz 6 mēnešiem.

Fiksētās izmaksas, t.i., kādas?

Likumdevējs projektā minēja, ka fiksētās izmaksas jo īpaši ietver (tātad šis nav slēgts saraksts):

  • samaksa par gāzveida kurināmā vai enerģijas piegādi,

  • samaksa par publiski pieejamu telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu,

  • samaksa par ūdens piegādi vai notekūdeņu novadīšanu,

  • īrēt,

  • nomas iemaksa un līzinga aktīva apdrošināšana pret tā nozaudēšanu.

Kā saņemt stipendiju?

Saskaņā ar projektu, lai uzņēmējs saņemtu finansējumu darbības pastāvīgajām izmaksām, viņam būs jāiesniedz pieteikums izmaksu finansēšanai. Būtiski, ka saņemtais pakalpojums būs mērķtiecīgs, tāpēc pieteikumā uzņēmējam būs jānorāda precīzs mērķis, kuram pabalsts tiks piešķirts.