Elektroniskā vadītāja apliecība - pārbaudiet, ko jums sniedz aplikācija mObywat!

Pakalpojumu Bizness

Pēc pienākuma turēt līdzi reģistrācijas apliecību atcelšanas ir laiks atstāt mājās dokumentu, kas atļauj vadīt automašīnu.

Pienākums līdzi jābūt reģistrācijas apliecībai un apdrošināšanas apliecinājumam braukšanas laikā tika atcelts jau ar 2018. gada oktobri. Šobrīd norādīto dokumentu neesamība uz ceļmalas apskati neizraisa naudas sodu. Saskaņā ar ceļu satiksmes likumprojektu drīzumā notiks apvērsums tiesiskajā regulējumā, jo tāpat paredzēts atcelt pienākumu līdzi turēt transportlīdzekli, kas atļauj vadīt transportlīdzekli.

Atvieglojumi transportlīdzekļu īpašniekiem un vadītājiem

Pienākuma līdzi jābūt reģistrācijas apliecībai atcelšana atvieglojusi dzīvi daudziem aizmāršīgiem autovadītājiem. Lai gan reģistrācijas apliecība joprojām ir derīgs dokuments, kas nepieciešams noteiktu formalitāšu kārtošanai, t.sk tomēr transportlīdzekļu apskates stacijās ļoti palīdz tas, ka pārbaudes laikā nav nepieciešams tikai dokuments.

Pienākuma turēt līdzi reģistrācijas apliecību atcelšana neattiecas uz ārpus Polijas reģistrētām transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām.

2020. gada 25. augustā Polijas Republikas prezidents parakstīja kārtējos grozījumus 2020. gada 14. augusta likumā.par grozījumiem likumā - Ceļu satiksmes likumā un atsevišķiem citiem aktiem, kas paredz ērtību atbrīvot Polijas autovadītāja apliecību īpašniekus no pienākuma turēt līdzi šo dokumentu un uzrādīt to pēc pilnvarotas ceļu satiksmes kontroles institūcijas pieprasījuma.

Centrālais autovadītāju reģistrs

Pēc izmaiņu veikšanas vadītāja dati un pilnvaras tiks pārbaudītas centrālajā vadītāju reģistrā. Uzskaiti veic ministrs, kas atbild par datorizāciju IKT sistēmā. Ierakstos, cita starpā, tiek apkopoti dati par:

 1. personām, kurām ir vai ir atņemtas tiesības vadīt transportlīdzekļus, tramvajus vai mopēdus;
 2. personas bez pilnvarām, kuras, vadot transportlīdzekli, izdarīja pārkāpumu, kas noteikts, pamatojoties uz 2011.gada 5.janvāra likumu par transportlīdzekļu vadītājiem;
 3. personas bez pilnvarām, kurām ir noteikts transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums;
 4. personas, kas piesakās atļaujas saņemšanai;
 5. pasniedzēji, kas vada apmācību.

Atbilstoši digitalizācijas ministra 2016.gada 29.marta noteikumiem par centrālajā vadītāju reģistrā apkopoto datu katalogu attiecībā uz personām, kurām ir tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus, tramvajus vai mopēdus, vai personām, kurām atņemtas tiesības, personām bez pilnvaras, kuras izdarījušas pārkāpumu ar transportlīdzekli, un personas bez pilnvarām, kurām piemērots kriminālsods transportlīdzekļa vadīšanas aizlieguma veidā, uzskaitē cita starpā tiek apkopoti šādi dati:

 1. par atļaujām,
 2. par tiesību apliecinošiem dokumentiem vai to dublikātiem,
 3. par kriminālsoda piemērošanu transportlīdzekļa vadīšanas aizlieguma veidā,
 4. par pārkāpumiem vai pārkāpumiem, kas ir ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un tiem piešķirtie punkti,
 5. uz ADR sertifikātiem vai to dublikātiem,
 6. par profesionālās kvalifikācijas apliecībām, kas apliecina sākotnējās kvalifikācijas, paātrinātas priekškvalifikācijas, papildu priekškvalifikācijas vai paātrinātas papildu priekškvalifikācijas iegūšanu, kas minētas 1.punktā. 39.c punkts. 1 2001. gada 6. septembra Likumā par autotransportu (2013. gada Tiesību žurnāla 1414. pozīcija ar grozījumiem) vai to kopijas:
 7. par profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem, kas apliecina 2.punktā minētās periodiskās apmācības pabeigšanu. 39.e punkts. 2001. gada 6. septembra Likuma par autotransportu 1. pantu vai to kopijas:
 8. par atļaujām vadīt priviliģētus transportlīdzekļus vai transportlīdzekļus, ar kuriem pārvadā skaidru naudu vai citas vērtīgas vai bīstamas lietas, kas minētas 1997. gada 22. augusta likumā par personu un īpašuma aizsardzību (2014. gada Likuma Vēstnesis, 2015. gada 1099. p., . 1505. p. un 2016. gada 65. punkts),
 9. par lēmumiem par kontrindikācijām transportlīdzekļa vadīšanai:
 10. par pārbaudes laiku un tā pagarināšanu,
 11. par nosūtīšanu uz pāraudzināšanas kursu un citiem.

Elektroniskā autovadītāja apliecība

No 2020. gada 5. decembra vadītāja apliecībai fiziski līdzi nebūs jābūt.

Aplikācijā mObywat varēsi būt visi nepieciešamie automašīnas dokumenti.

Šī lietojumprogramma ir bezmaksas un publiska, un to izdevusi Polijas valdība. Pašlaik lietojumprogramma atbalsta 6 programmas:

 • mIdentity;
 • skolas mLeģitimācija;
 • Studentu mLeģitimācija;
 • mTransportlīdzeklis;
 • eRecepta;
 • Pole ārzemēs.

Līdz 2020. gada 5. decembrim pieteikuma mājaslapā būs norādīts, ka pieteikumam nav iespējams pievienot vadītāja apliecību, tomēr ministrija joprojām strādā pie tā, lai izmaiņas stātos spēkā noteiktajā termiņā. Kā ziņots, 2020. gada 5. decembrī aplikācijā parādīsies mPrawoJazd.

Vai vadītāja apliecības trūkums apskates laikā ietekmēs ceļu satiksmes drošību?

Šobrīd nav pētījumu, statistikas vai prognožu, kas pētītu vai atbalstītu fiziska dokumenta trūkuma ietekmi uz ceļu satiksmes drošību pārbaudēs. Ir vērts norādīt, ka gadījumā, ja centrālais transportlīdzekļu vadītāju reģistrs nekļūdās, tiesību pārbaudei ceļmalas apskates laikā būtu jānotiek raiti.

Juridiskais pamats

 • 1997. gada 20. jūnija akts — Ceļu satiksmes likums, Tiesību žurnāls 2020.110, t.i.
 • Digitalizācijas ministra 2016. gada 29. marta noteikumi par centrālajā vadītāju reģistrā apkopoto datu katalogu, Tiesību žurnāls 2016.427.

Materiālu sagatavojusi "Tak Prawnik" komanda.

Zīmola "Tak Prawnik" īpašnieks ir BZ Group Sp. z o.o.