Kolektīvais rēķins - kad to var izrakstīt?

Vietne

No 2013.gada 1.janvāra komersants, kurš ir PVN maksātājs, var izrakstīt kolektīvo rēķinu, lai dokumentētu vairākas atsevišķas mēneša laikā veiktās preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas.

Kad tiek izrakstīts kolektīvais rēķins?

Par. 9 sek. 3 regulas par, cita starpā, rēķinu izrakstīšana norāda, ka kolektīvais rēķins jāizsniedz ne vēlāk kā tā mēneša pēdējā datumā, kurā prece tika izrakstīta vai sniegts pakalpojums.

Uzmanību! Kolektīvais rēķins dokumentē vairākas atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas viena mēneša laikā.

Kā likums, kas norādīts p. 5 sek. 1 iepriekš punktā, rēķinā jānorāda preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas vai pabeigšanas datums, ja šāds datums ir norādīts un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma. Līdz ar to nodokļu maksātājam, kurš izraksta kolektīvo rēķinu, kurā dokumentētas vairākas preču piegādes, kā piegādes datums jānorāda pēdējā darījuma datums.

No noteikumiem neizriet, ka uzņēmējam kolektīvajā rēķinā būtu jānorāda visas piegādes vai pakalpojumi konkrētajam izpildītājam. Ir iespēja vairākus no tiem dokumentēt ar kolektīvo rēķinu un vienlaikus izrakstīt regulārus rēķinus, lai apstiprinātu pārējos

Kad rodas nodokļu saistības?

Mehānisma, kas ir kolektīvo rēķinu izrakstīšanas iespēja, ieviešana ir ES noteikumu ieviešanas rezultāts Polijas tiesību aktos. Mākslā. Direktīvas 2006/112 233. pantā ir noteikums, ka kolektīvā rēķina izrakstīšanas nosacījums ir tāds, ka PVN par šajā dokumentā norādītajām preču piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ir jāmaksā tajā pašā kalendārajā mēnesī.

Parasti nodokļa maksājums PVN rodas brīdī, kad preces tiek izlaistas vai pakalpojums tiek sniegts. Savukārt, ja tie būtu jāapliecina ar rēķinu, tad nodokļa saistības rodas no tā izrakstīšanas, bet ne vēlāk kā 7. dienā no preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Tomēr šim noteikumam ir daži izņēmumi, piemēram, būvniecības vai transporta pakalpojumu gadījumā. Par šāda veida pakalpojumiem nodokļa saistības rodas visa maksājuma vai tās daļas saņemšanas dienā, bet ne vēlāk kā 30. dienā no pakalpojuma sniegšanas dienas.

Likumdevējs nav paredzējis konkrētu PVN veidošanās nodokļa pienākuma brīdi, līdz ar to secināms, ka vairāku darbību dokumentēšanas gadījumā ar vienu kolektīvo rēķinu, nodokļa saistības radīsies pārdošanas mēnesī, ja vien nodokļa saistības netiks pildītas. izriet uz īpašiem principiem attiecībā uz šajā dokumentā norādītajām piegādēm. Otrajā gadījumā nodokļu maksātājiem ir jāpievērš īpaša uzmanība termiņiem, kad rodas nodokļu saistības.