Cik gadus čeki jāsaglabā?

Vietne

Veicot uzņēmējdarbību, uzņēmēji slēdz darījumus ar citiem uzņēmumiem, t.s B2B, kā arī ar privātpersonām, kuras neveic uzņēmējdarbību, t.s B2C. Veids, kādā šīs divas pārdošanas kategorijas tiek dokumentētas, ir atšķirīgs. Pirmajā gadījumā tiek izrakstīts rēķins, bet otrajā, kā likums, ir jāizsniedz fiskālā kvīts. Katram uzņēmējam iespējamās pārbaudes gadījumā ir pienākums nodrošināt un arhivēt uzņēmuma dokumentāciju, tostarp fiskālos čekus. Tad jautājums ir, cik gadus ir jāglabā fiskālie ieņēmumi? Pārbaudīsim!

Grāmatvedības dokumentu glabāšanas periods

Grāmatvedības dokumenti ir pierādījums, kas ir nodokļu audita pamatā. Līdz ar to uzņēmējiem ir pienākums glabāt uzņēmuma dokumentus likumā noteikto laiku. Uzglabājamie grāmatvedības dokumenti ir:

 • ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmata,

 • ieraksti,

 • PVN pārdošanas un pirkšanas reģistri,

 • grāmatvedības taloni,

 • fiziskais inventārs,

 • Finanšu pārskati.

Saskaņā ar Art. Saskaņā ar Nodokļu rīkojuma 86. panta 1. punktu uzņēmējiem, kuri kārto nodokļu grāmatiņas, tās ir jāglabā kopā ar citiem ar šo grāmatiņu kārtošanu saistītiem dokumentiem līdz nodokļu saistību izbeigšanās brīdim. Tas nozīmē, ka grāmatvedības uzskaite ir jāglabā 5 gadus. Nodokļu rīkojuma 70. panta 1. punkts:
"Nodokļu saistības izbeidzas pēc 5 gadiem, skaitot no tā kalendārā gada beigām, kurā beidzās nodokļa samaksas termiņš."

Cik gadus ir jāglabā fiskālie čeki?

Parasti katrai pārdošanai privātpersonām, kuras neveic uzņēmējdarbību, kasē obligāti jābūt zīmogam. Izņēmums ir situācijas, kad pārdevējs izmanto atteikšanos no kases:

 • subjektīvs sakarā ar to, ka netiek pārsniegts apgrozījuma limits no pārdošanas fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību, un vienotas likmes lauksaimniekiem (PLN 20 000) vai

 • priekšmets darbības veida dēļ.

Turklāt Attīstības un finanšu ministra 2018. gada 28. decembra noteikumu par atbrīvojumiem no pienākuma veikt uzskaiti, izmantojot kases aparātus 4.§ bija norādīts to darbību katalogs, kuru realizācija kases aparātā ir absolūti jāreģistrē.

Fiskālie čeki neapšaubāmi ir daļa no grāmatvedības taloniem, jo ​​tie dokumentē starp uzņēmumu un privātpersonu noslēgto pārdošanas darījumu situācijā, kad pārdevējam nav piemērots atbrīvojums no kases aparāta.

Fiskālā kvīts satur pamatdatus par noslēgto darījumu, tajā skaitā:

 • pārdevēja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs,

 • pārdošanas datums un laiks,

 • preces/pakalpojuma nosaukums,

 • nodokļu summas pēc individuālajām likmēm,

 • kopējā nodokļa summa,

 • maksājamā summa.

Saskaņā ar 19.§. Finanšu ministra 2019. gada 23. decembra noteikumu 1. un 2. punktu par ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņas kārtošanu uzņēmēji veic ierakstus grāmatiņā, pamatojoties uz datiem, kas izriet no dienas pārskatiem vai mēneša pārskatiem. Līdz ar to uzņēmējiem ir pienākums glabāt kvītis (periodiskās atskaites) 5 gadus no tā gada beigām, kurā beidzās nodokļa samaksas termiņš.

1. piemērs.

No 2021. gada 1. jūnija Annas kundze vada kiosku un dokumentē pārdošanu privātpersonām ar fiskālajiem čekiem. Tā kā tas ir tikai tikko uzsācis darbību, rodas jautājums, cik gadus jāglabā 2021. gada čeki?

Grāmatvedības dokumenti (tostarp fiskālie čeki) parasti ir jāglabā 5 gadus no tā gada beigām, kurā beidzās nodokļu samaksas termiņš. Tādējādi Annas kundzei ir pienākums glabāt 2021.gadā izdotos čekus līdz 2027.gada 31.decembrim. Faktiskais grāmatvedības dokumentu glabāšanas laiks ir ilgāks par 5 gadiem. Tas ir saistīts ar to, ka ienākuma nodokļa nolūkos reģistrētā pārdošana tiks galīgi nokārtota tikai pēc attiecīgā gada deklarācijas iesniegšanas. Līdz ar to noteiktā gada nodokļa samaksas termiņš beidzas februāra beigās, t.i., 28./29.februārī (vienreizējai summai) un 30.aprīlī (KPiR) nākamā gada.

Pienākums glabāt čekus papīra formātā

Fiskālie dokumenti ir jāaizsargā pret bojājumiem vai pilnīgu iznīcināšanu un jāuzglabā tā, lai tos nevarētu mainīt. Noteikumi neprasa uzņēmējiem glabāt čekus vai periodiskos pārskatus papīra formā. Tomēr nosacījums ir, lai būtu kases aparāts ar elektronisku čeku kopiju uzskaiti, kas ļauj bez liekas kavēšanās piekļūt izsniegtajam čekam. Kases aparāts ar elektronisko kopiju uzskaiti ir kases aparāts, kas strukturāli pielāgots drukāto fiskālo dokumentu un nefiskālo izdruku kopiju izgatavošanai ieraksta veidā uz IT datu nesējiem.

Šādas procedūras apstiprinājums ir Poznaņas Nodokļu palātas direktora 2015. gada 12. novembra individuālā interpretācija, atsauces Nr. ILPP2 / 4512-1-632 / 15-2 / AKr, kur mēs lasām, ka:
"ierakstītas pārdošanas gadījumā (..) kases aparātā ar elektronisku čeku kopiju ierakstu, kura ierakstīšanas metode ļauj atrast pareizo čeka kopiju un pārbaudīt detalizētos datus par pārdošanu (kvīts saturs, summa utt.) un Pretendents var arī nepārprotami identificēt un nepieciešamības gadījumā izstādīt un izdrukāt iepriekš izsniegtu čeku, par kuru ir/tiks izrakstīts PVN rēķins, nav/nebūs nepieciešams saglabājiet fiskālā čeka oriģinālu papīra formā, kas dokumentē pārdošanu. Kases čeku elektronisko kopiju glabāšanas gadījumā uzņēmējam ir pienākums aizsargāt atmiņas karti pret tās iznīcināšanas, dzēšanas, datu pārrakstīšanas vai izmainīšanas iespēju.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Elektroniskās čeku kopijas un tiešsaistes kases aparāti

No 2020. gada janvāra atsevišķām nozarēm ir jāievieš jauna veida kases aparāti, t.s tiešsaistes kases aparāts. Tas ir viens no jaunajiem instrumentiem, ko ieviesis likumdevējs, lai padarītu stingrāku PVN sistēmu Polijā. Tiešsaistes fiskālie kases aparāti ir aprīkoti ar funkciju, kas ļauj pārsūtīt datus uz Centrālo kases aparātu krātuvi, kuru vada Valsts ieņēmumu pārvaldes vadītājs. Centrālā kases aparātu krātuve ir IKT sistēma, kas analītiskos un kontroles nolūkos apkopo visus tiešsaistes kases aparātā reģistrētos datus par pārdošanu. Pienākums nomainīt esošos kases aparātus pret jauniem tiešsaistes kases aparātiem attiecas uz pakalpojumu sniedzēju darbību:

 • no 2020.gada 1.janvāra - automobiļu un mopēdu remonts un degvielas tirdzniecība (benzīns, dīzeļdegviela, gāze),
 • no 2021. gada 1. janvāra - īstermiņa izmitināšanas un stacionāro ēdināšanas iestāžu (tostarp sezonas pakalpojumu) jomā, darbībās, kas saistītas ar ogļu, brikešu un līdzīga apkurei paredzētā cietā kurināmā tirdzniecību,

 • no 2021. gada 1. jūlija - frizieru, kosmētikas, kosmetoloģijas, būvniecības, juridiskie pakalpojumi, kā arī ārstu un zobārstu sniegtā medicīniskā aprūpe.

Grozījumu projekta pamatojumā likumā, ar ko groza likumu par preču un pakalpojumu nodokli un likumā - Pasākumu likums, lasām, ka:
Ieguvums (...) tiešsaistes kases aparātu lietotājiem būs normatīvā sloga samazināšana, proti, mazāks nepieciešamo dokumentu skaits papīra formā, papīra ruļļu uzglabāšanas nepieciešamības un ar to saistīto formālo saistību likvidēšana. izmantošana, piemēram, ziņošana nodokļu dienestam par kases aparātu fiskālizāciju.

Tas nozīmē, ka no brīža, kad uzņēmumā tiek nomainīts esošais kases aparāts pret uzņēmēju tiešsaistes kases aparātu, fiskālo čeku glabāšanas pienākums nav spēkā, jo visi dati par reģistrēto pārdošanu tiek nosūtīti tieši KAS un pieejami kontroles iestādēm. Centrālajā kases aparātu krātuvē.