Kā atgūt PVN no neapmaksātiem rēķiniem

Pakalpojums

Kā ir ar mūsu samaksāto PVN, ja mūsu darbuzņēmējs nemaksā savas saistības? Atbilstoši Polijas tiesību normām nodokļu maksātājam, kurš nonācis šādā situācijā, ir tiesības atgūt PVN no neapmaksāta rēķina, izmantojot t.s. slikto parādu atvieglošana. Pārbaudi, kā atgūt PVN no neapmaksātiem rēķiniem!

Kā atgūt PVN no neapmaksātiem rēķiniem - bezcerīgo parādu atvieglojumi

Bezcerīgo parādu atvieglojumi ir veids, kā atgūt PVN no neapmaksāta rēķina. Tas dod iespēju koriģēt nodokļa bāzi un maksājamo nodokli debitoru parādu gadījumā, kuri, visticamāk, netiks iekasēti. Neatgūstamība tiek uzskatīta par iespējamu, ja tā nav samaksāta vai nekādā veidā neatbrīvota 150 dienu laikā no maksājuma termiņa beigām (saskaņā ar maksājuma termiņu, kas norādīts attaisnojuma dokumentā - parasti rēķinā). Tikai tad, ja šis nosacījums ir izpildīts, ir iespējams atgūt PVN no neapmaksāta rēķina. Bet tas vēl nav viss!

Slikto parādu atvieglošana - nosacījumi

Lai varētu izmantot bezcerīgo parādu atvieglojumu, papildus ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • gan piegādātājam, gan pircējam jābūt aktīva PVN maksātāja statusam,

  • parādnieks nedrīkst atrasties likvidācijas vai bankrota stadijā (preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas brīdī),

  • ir jāpamato debitoru parādu neatgūstamība,

  • 2 gadi nedrīkst paiet no dienas, kad izrakstīts rēķins, kas apliecina pretenziju (skaitot no tā izsniegšanas gada beigām),

  • turklāt starp kreditoru un parādnieku nevar būt:

  • afinitāte,

  • laulība,

  • radniecība

  • saites adopcijas dēļ,

  • kapitāla saites, kas izriet no darba attiecībām un īpašuma.

Līdz 2013. gadam kreditoram bija jānosūta līgumslēdzējam vēstule, informējot viņu par nodomu izmantot bezcerīgo parādu atvieglojumu. Tikai tad, ja 14 dienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas parādnieks nav samaksājis visu summu, kreditors varēja veikt korekciju. Taču noteikumi ir mainījušies, tagad pietiek ar augstākminēto nosacījumu izpildi, lai varētu atgūt PVN no neapmaksāta rēķina. Līdz ar to nav pienākuma informēt parādnieku par bezcerīgo parādu atvieglojumu izmantošanu.

Kad veikt korekciju?

Saskaņā ar Art. 89.a punkts. Saskaņā ar PVN likuma 3. pantu kreditoram ir tiesības labot norēķinā maksājamo nodokli par periodu, kurā saistību nepildīšana kļūst iespējama (150 dienas no rēķinā norādītā maksājuma datuma). Šo prasījumu nedrīkst atmaksāt vai pārdot līdz deklarācijas datumam. Ja maksājamā summa ir samaksāta līdz šim brīdim, nodokļu maksātājs nevar veikt nekādas korekcijas.

1. piemērs.

2013. gada decembrī. Jana kungs piegādāja preces ABC par summu PLN 15 000 neto + PLN 3 450 PVN. Gan Jana kungam, gan viņa darbuzņēmējam ir aktīva PVN maksātāja statuss, un starp viņiem nav īpašas saiknes. Apmaksas termiņš saskaņā ar janvāri izrakstīto rēķinu bija 2013. gada 30. decembris. Tomēr maksājamā summa netika samaksāta. Sakarā ar to, ka 2014. gada 29. maijā apritēja 150. diena no rēķinā norādītā apmaksas termiņa beigām, Jana kungs ir tiesīgs piemērot bezcerīgo parādu atvieglojumus norēķinā par maiju.

Ja debitoru parāds tiek dzēsts vai atsavināts pēc deklarācijas iesniegšanas ar labojumu, kreditoram ir pienākums palielināt nodokļa bāzi un norēķinā maksājamā nodokļa summu par periodu, kurā debitoru parāds nokārtots vai atsavināts. Ja maksājamā summa tiek segta tikai daļēji, nodokļa bāze un maksājamā nodokļa summa tiek palielināta attiecībā pret nokārtoto daļu.

2. piemērs.

2014. gada augustā. Uzņēmums ABC regulē atbildību pret Jan kungu. Līdz ar to Jana kungam ir pienākums palielināt nodokļa bāzi un deklarācijā par 2014. gada augustu (parāda atgūšanas mēnesi) maksājamo nodokli.

Kreditora papildu pienākumi

Kopā ar deklarāciju, kurā tika labots izrakstītais nodoklis, nodokļu inspekcijas vadītājam jāsaņem informācija par labojuma apmēru un parādnieka datiem. Kreditoram par atvieglojumu ir jāinformē nodokļu biroja vadītājs, lai ļautu nodokļu iestādēm cita starpā parādnieka absolūtā priekšnodokļa labošanas pienākuma izpildes pārbaude. Šis paziņojums ir iesniegts uz PVN-ZD veidlapas.