Zaudējumi no iepriekšējiem gadiem – kā tos pareizi uzskaitīt?

Pakalpojums

Uzņēmējs, kura saimnieciskajā darbībā radušies zaudējumi konkrētā gada beigās, tos var nokārtot nākamajos gados. Šāds likums tika iekļauts likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kā jāuzskaita iepriekšējo gadu zaudējumi?

Cik daudz laika, lai segtu zaudējumus?

Saskaņā ar Art. 9 sek. Saskaņā ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 3. pantu, attiecīgajā gadā radušos zaudējumus var segt nākamajos piecos taksācijas gados pēc kārtas. Būtiski, ka šādus zaudējumus var segt, tikai pamatojoties uz iesniegto gada nodokļu deklarāciju.

Piemēram, personai, kas vada uzņēmējdarbību un kura 2017. gadā cieta zaudējumus no šīs darbības, ir tiesības tos atskaitīt līdz 2022. gadam. Pēc šī laika norēķins nebūs iespējams.

Saistībā ar COVID-19 epidēmiju zaudējumus iespējams segt retrospektīvi, vairāk rakstā: Covid-19 radīto zaudējumu retrospektīva dzēšana.

Kā kompensēt zaudējumus?

Kā noteikts likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, samazinājuma apmērs nevienā no turpmākajiem gadiem nedrīkst pārsniegt 50% no līdz 2018.gadam radušos zaudējumu apmēra. Savukārt zaudējumus no 2019. gada var atskaitīt vienreizēji līdz 5 miljonu PLN robežai vai 50% no radušos zaudējumu summas. Pārpalikums virs 5 miljoniem tiek nokārtots gada nodokļu deklarācijā 50% apmērā.

1. piemērs.

Jana Kovaļska uzņēmums 2016. gadā cieta zaudējumus PLN 7500 apmērā. Tās norēķināšanās laiks ir līdz 2021. gadam. Turpmākajos gados uzņēmums uzrāda šādus rezultātus:

2017. gads - ienākumi PLN 10 000

2018. gads - zaudējumi PLN 1500 apmērā

2019. gads - ienākumi PLN 8000

2020. gads - ienākumi PLN 12 000

2021. gads - ienākumi 17 000 PLN

Ņemot vērā iepriekš minēto ierobežojums, Jāņa kunga zaudējumu atskaitījums būs šāds:

2017. gads — PLN 3750 (50% no summas PLN 7500)

2018. gads — 0 (konkrētajā gadā uzņēmums atkal uzrāda zaudējumus)

2019 - 4500 (50% no summas PLN 7500 + 50% no summas PLN 1500)

2020. gads — PLN 750 (50% no summas PLN 1500) — abi starti nokārtoti pilnā apmērā

2021. gads — 0 PLN

Zaudējumu summu var iekļaut kārtējo ienākuma nodokļa avansu norēķinos, tāpēc nav jāgaida, līdz tiks sagatavota gada nodokļu deklarācija.

Zaudējumi no iepriekšējiem gadiem un citiem avotiem

Viens no svarīgākajiem noteikumiem iepriekšējo gadu zaudējumu atskaitīšanai ir fakts, ka tas var samazināt tikai ienākumus no tā paša avota. Tāpēc, ja uzņēmējs ienākumus gūst arī no citiem avotiem, piemēram, strādājot pilnu slodzi, viņš nevar tos iekļaut norēķinā.

Iepriekšējo gadu zaudējumu nokārtošana wfirma.pl sistēmā

Lai nokārtotu iepriekšējo gadu zaudējumus sistēmā wfirma.pl, pietiek aiziet uz cilni IESTATĪJUMI un pēc tam tabulā NODOKĻI uzklikšķināt uz pozīcijas IENĀKUMA NODOKLIS. Pēc tam parādītajā logā noklikšķiniet uz PIEVIENOT ATSKAITĪJUMU un aizpildiet datus. Tad ieviestie zaudējumi automātiski tiks iekļauti ienākuma nodokļa avansa maksājumos.

Sīkāk par iepriekšējo gadu startu nokārtošanu sistēmā wfirma.pl rakstā: https://pomoc.wfirma.pl/-jak-wrożic-do-systemu-strate

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!