Kases pārbaudes atlikšana - kā pieteikties?

Vietne

Viens no nodokļu maksātāju pienākumiem, izmantojot kases aparātu, fiksējot pārdošanu, ir periodiski pārbaudīt kases aparātus. Likuma noteikumos par PVN un īstenošanas aktiem ir sīki noteikti ar kases aparātu pārbaudi saistītie termiņi un procedūras. Tomēr dažādu iemeslu dēļ nodokļu maksātājs var būt ieinteresēts termiņa pārcelšanā. Nākamajā rakstā apspriedīsim, kā pieteikties uz kases aparāta pārbaudes datuma pārcelšanu.

Pienākumi, kas saistīti ar kases aparāta glabāšanu

Nodokļu maksātājiem, kas veic uzņēmējdarbību un pārdod fiziskām personām, kuras neveic uzņēmējdarbību, un vienotas likmes lauksaimniekiem pārdošana ir jāreģistrē ar kases aparātu.

Iepriekš minētais fakts ir saistīts ar daudziem pienākumiem, starp kuriem var minēt nepieciešamību izpildes noteikumos noteiktajos termiņos pakļaut kases aparātam obligāto tehnisko apskati, ko veic kompetentā iestāde, kas apkalpo kases aparātu pakalpojumu (111. panta 3.a punkts). (4) PVN likuma).

Akts, kas detalizēti regulē ar tehnisko apskati saistītos jautājumus, ir Finanšu ministra 2019.gada 29.aprīļa noteikumi par kases aparātiem.

Turpat arī lasāms, ka kases aparāta obligātā tehniskā apskate ietver pārbaudi:

 1. kases aparāta plombu stāvokli un skaitu un to atbilstību ierakstam kases grāmatā un ar veikto pakalpojumu saistītajai dokumentācijai;

 2. kases korpusa stāvokli;

 3. kases aparāta izdrukāto dokumentu salasāmība;

 4. kases aparāta darba programma un atmiņas nolasīšanas programma, bet kases aparātiem ar elektronisku arhivēšanas programmas kopijas saglabāšanu - to versiju par atbilstību ierakstiem kases grāmatiņā un servisa dokumentācijā;

 5. pareiza kases aparāta darbība, jo īpaši fiskālo dokumentu izsniegšanas jomā, izņemot 54.§ sadaļā noteiktās pārbaudes 4;

 6. pareiza displeja darbība pircējam;

 7. bateriju tehniskais stāvoklis vai kases aparāta iekšējā barošana;

 8. kases pulksteņa iestatījumu pareizība.

Kases aparāta obligātajā tehniskajā apskatē ietilpst arī:

 1. viņa rezultāta ierakstīšana kasē;

 2. tiešsaistes kases aparātu gadījumā tehniskās apskates saglabāšana fiskālā atmiņā;

 3. pievienojot reģistram pēcpārbaudes ieteikumus un tehniskās apskates veikšanu apliecinoša dokumenta kopiju, it īpaši kases aparāta apskati apstiprinoša akta izdruku.

Turklāt rīkojuma nosacījumi satur noteikumus, kas nosaka kases aparāta apskates datumu. Kā varam lasīt nolikuma 54.§, kases aparāta obligātā tehniskā apskate tiek veikta ne retāk kā reizi 2 gados. Pirmās obligātās tehniskās apskates datums tiek skaitīts no fiskalizācijas datuma.

Fiskalizācijas jēdziens, no kura tiek aprēķināts divu gadu periods, ir atkarīgs no tā, ar kādu kases aparātu mēs nodarbojamies:

 • tiešsaistes kases aparātu gadījumā - tas ir vienots un unikāls fiskālās atmiņas un aizsargātās atmiņas darba uzsākšanas process, kas beidzas ar fiskālā fiskālā pārskata izsniegšanu;

 • kases aparātiem ar elektroniskām vai papīra kopijām - tā ir vienota un unikāla darbība, kas uzsāk fiskālā moduļa darbību ar kases aparāta fiskālo atmiņu un beidzas ar dienas fiskālā pārskata izsniegšanu.

Regulas noteikumi paredz vienu šī pienākuma izņēmumu. Obligāto tehnisko apskati nodokļu maksātājs neveic Uzņēmēju likumā minētajā saimnieciskās darbības apturēšanas laikā, ja tajā laikā viņš neveic uzskaiti. Obligāto tehnisko apskati nodokļu maksātājs veic pēc saimnieciskās darbības atsākšanas, pirms uzskaites atsākšanas. Nodokļu noteikumi paredz, ka kases aparāta pārbaude jāveic reizi divos gados, skaitot no fiskalizācijas dienas.

Kases aparāta nepārbaudīšanas juridiskās un nodokļu sekas

Nodokļu maksātājam, kurš iegādājas kases aparātu, ir tiesības no maksājamā nodokļa ieturēt summu, kas iztērēta katra kases aparāta iegādei 90% apmērā no tā iegādes cenas (bez nodokļa), bet ne vairāk kā PLN 700, un, ja šī summa ir termiņā virs maksājamā nodokļa summas, ir tiesības atmaksāt starpību nodokļu maksātāja bankas kontā valsts teritorijā reģistrētā bankā vai nodokļu maksātāja kontā krājaizdevu sabiedrībā, kurā viņš ir biedru, vai šo starpību ieturēt no nodokļa, kas maksājams par turpmākajiem periodiem, ar nosacījumu, ka kases aparātu iegāde notikusi ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no šīs uzskaites kārtošanas dienas.

Tomēr, kā norādīts Art. 111 sek. Saskaņā ar PVN likuma 6. pantu nodokļu maksātājiem ir pienākums atgriezt kases aparātu iegādei iztērētās atskaitītās vai atmaksātās summas, ja 3 gadu laikā no pārdošanas uzskaites uzsākšanas dienas viņi pārtrauc savu saimniecisko darbību vai nepakļauj skaidru naudu. izpildes noteikumos noteiktajos termiņos reģistrējas obligātajai tehniskajai apskatei, ko veic kompetentā iestāde, kas pārvalda vietni. Pirmās kases aparāta pārbaudes neizdarības sekas ir nodokļu maksātāja ex officio atskaitītās vai saņemtās summas atgriešana, kas iztērēta kases aparāta iegādei. Otrkārt, norādīsim, ka saskaņā ar Regulas Nr. 111 sek. PVN likuma 6.a pantu gadījumā, ja nodokļu maksātājs noteiktajos termiņos nenodod kases aparātu attiecīgā pakalpojuma sniedzēja obligātajai tehniskajai apskatei, nodokļu inspekcijas vadītājs uzliek nodokļu maksātājam naudas sodu PLN apmērā. 300 ar lēmumu. Otrs kases aparāta nepakļaušanas efekts obligātajai pārbaudei ir naudas soda uzlikšana nodokļu maksātājam 300 PLN apmērā.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Kases aparāta pārbaudes datuma pārcelšana

Pārejot pie problēmas būtības, jāatzīmē, ka ne PVN likuma noteikumos, ne kases aparātu regulējuma noteikumos nav ietverti noteikumi par iespēju pārcelt kases aparāta pārbaudes datumu.

Taču Finanšu ministrijas mājaslapā parādījās šāda informācija:

„[…] Sakarā ar ražotāju un ar kases aparātu apkalpošanu saistīto subjektu signāliem par servisa tehniķu bažām saistībā ar kases aparātu periodiskajām pārbaudēm saistībā ar Covid-19 draudiem, FM informē, ka ārkārtas situācijā, kas šobrīd ir radusies līdz ar koronavīrusa izplatību nodokļu maksātāji var individuāli lūgt nodokļu administrāciju vadītājiem pārcelt tehniskās apskates termiņu līdz 2020.gada jūlijam, lai novērstu vīrusa izplatību.”.

Lai gan iepriekš minētā informācija attiecas uz 2020. gada jūliju, epidēmijas ieilguma dēļ var pieņemt, ka iepriekš minētā informācija ir aktuāla. Nav oficiālas veidnes pieteikumam par norādītā termiņa pārcelšanu. Noteikti var norādīt, ka šāds pieteikums jāiesniedz līdz kases aparāta tehniskās apskates datumam.

Juridiskais pamats iepriekšminētajam priekšlikumam būs Art. Nodokļu rīkojuma 48. panta 1. punktu, kas nosaka, ka nodokļu iestāde pēc nodokļu maksātāja lūguma gadījumos, kas pamatoti ar nodokļu maksātāja būtiskām interesēm vai sabiedrības interesēm, var atlikt nodokļu likuma noteikumos paredzētos termiņus,

Zemāk mēs piedāvājam šādas lietojumprogrammas piemēru:

Vieta, datums

 

Nodokļu maksātāju dati

ASV vadītājs

 

Iesniegums par kases aparāta tehniskās apskates atlikšanu

Pamatojoties uz pantu. 48 Nodokļu rīkojuma 1.punktu, lūdzu pārcelt Noteikumu par kases aparātiem 54.punktā noteikto kases aparātu obligātās pārbaudes termiņu līdz ….

Savu iesniegumu motivēju ar sarežģīto situāciju saistībā ar esošo COVID-19 epidēmijas stāvokli, tāpēc kases aparātu nav iespējams izskatīt likumā noteiktajā termiņā.

(nodokļu maksātāja paraksts)

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!