Kā iekārtot zobārsta kabinetu – praktiski padomi

Pakalpojumu Bizness

Laikā, kad vizīte pie zobārsta VAS ilgst vismaz divas nedēļas, arvien vairāk cilvēku izlemj izmantot privātā zobārsta kabineta pakalpojumus. Diezgan bieži gadās, ka uzņēmumi, kas veic šāda veida darbību, ir noslēguši līgumu ar Nacionālo slimokasi, pateicoties kuriem iegūst daudz jaunu pacientu. Lasiet tālāk par to, kā izveidot zobārsta biroju.

Zobārstniecības kabineta vispārīgais raksturojums

Zobārstniecība ir viena no medicīnas nozarēm, kas nodarbojas ar zobu, periodonta, mēles, gļotādas un citu cilvēka mutes dobuma un temporomandibulārās locītavas audu funkcionēšanu, ārstēšanu un patoloģiju.

Veikto aktivitāšu ietvaros biroja piedāvājums var pakāpeniski paplašināties. Cita starpā zobārsta birojs var piedāvāt:

 • protezēšana, t.i., dobumu noņemšana,

 • ortodontija, t.i., celtniecības zobu profilakse,

 • endodontija, t.i., zobu pulpas un periapikālo audu slimību ārstēšana,

 • vai sejas žokļu ķirurģija.

Zobārsta kabinetu var izveidot gan zobārsts, gan persona, kurai nav izglītības šajā medicīnas jomā. Tomēr, ja persona bez zobārsta izglītības vēlas vadīt šādu klīniku, viņam vispirms ir jāizveido nevalsts veselības aprūpes iestāde (NZOZ) un tikai šajā iestādē jāatver zobārsta kabinets.

Zobārsti var praktizēt savā profesijā individuālā uzņēmuma veidā kā individuālā ārstniecības prakse vai individuālā ārsta specializētā prakse, vai personālsabiedrības, pilnsabiedrības vai partnersabiedrības veidā, kas veido grupu medicīnas praksi.

Sākotnējās prasības zobārsta biroja vadīšanai

Zobu ķirurģija darbojas kā daļa no individuālas un grupu medicīnas prakses

Nosacījumi ārstnieciskās darbības veikšanai zobārsta profesionālās prakses veidā ir noteikti 2011. gada 15. aprīļa likumā par medicīnisko darbību, saskaņā ar kuru ārstam, kurš veic ārstnieciskās darbības kā individuālo ārstniecības praksi, ir jāievēro šādi nosacījumi:

1) ir tiesības praktizēt profesijā,
2) nevar būt:

a) atstādināts no darbības profesijā vai ierobežots veikt noteiktas medicīniskās darbības, pamatojoties uz noteikumiem par ārsta un zobārsta profesijām vai noteikumiem par medicīnas kamerām,
b) sodīts ar tiesību praktizēt profesiju atņemšanu,
c) ar galīgu un saistošu lēmumu par kriminālsodu, ar kuru aizliedz nodarboties profesijā, atņemta iespēja praktizēt profesijā vai ar piemēroto preventīvo līdzekli atstādināta no darbības profesijā,

3) jābūt telpai, kurā tiks sniegti veselības pakalpojumi, kas aprīkota ar sniegto veselības pakalpojumu veidam un apjomam atbilstošām zālēm, medicīnas ierīcēm, medicīnisko aparatūru un aprīkojumu, un tai ir Valsts sanitārās inspekcijas kompetentās institūcijas atzinums, ka ir izpildīti nosacījumi, kas nepieciešami konkrētu veselības pakalpojumu sniegšanai, kā arī pakalpojumi, kas sniegti 1. pantā noteiktajā apjomā. 30 1996. gada 5. decembra Likumā par ārsta un zobārsta profesijām,
4) iegūt ierakstu Centrālajā reģistrā un ziņas par saimniecisko darbību,
5) slēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu.

Ārstam, kurš veic ārstnieciskās darbības kā individuālo ārstniecības speciālistu praksi, piemēram, žokļu ķirurģijas jomā, ir jāspecializējas sniegto veselības pakalpojumu veidam un apjomam atbilstošajā medicīnas jomā. Tādiem pašiem personiskajiem kritērijiem ir jāatbilst ārstam, kas sniedz veselības pakalpojumus kā daļu no medicīnas grupas.

Zobu ķirurģija darbojas kā daļa no privātas veselības aprūpes iestādes (NZOZ)

Lai uzsāktu medicīnisko darbību citā struktūrā (NZOZ), ir jāievēro šādi nosacījumi:

 1. kam ir telpas vai ierīces, kas atbilst īpašām vispārējām telpiskajām, sanitārajām un uzstādīšanas prasībām,

 2. tādu ierīču izmantošana, kas atbilst 2010. gada 20. maija likuma par medicīnas ierīcēm prasībām,

 3. nodrošināt, lai veselības aprūpes pakalpojumus sniegtu tikai personas, kas praktizē ārsta profesijā un atbilst veselības prasībām,

 4. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma slēgšana.

Iepriekš minētās ārstniecības iestādes pienākumi būtu jāveic šīs iestādes vadītājam.

Zobārstam, kurš plāno atvērt savu kabinetu, ir pienākums ne tikai reģistrēt uzņēmumu, bet arī iegūt ierakstu attiecīgajā reģistrā. Pieteikums šajā jautājumā tiek iesniegts ārsta profesionālās prakses veikšanas vietas kompetentajā reģionālajā medicīnas kamerā.

Pieteikumā jāiekļauj šāda informācija:

 • ārsta vārds un uzvārds,

 • dokumenta numurs, kas apliecina ārsta prakses licences esamību,

 • medicīniskās darbības formu un sniegto veselības pakalpojumu apjomu, arī 1.punktā minētajā apjomā. 30 1996. gada 5. decembra Likumā par ārsta un zobārsta profesijām,

 • veselības pakalpojumu sniegšanas vietas adrese vai izsaukuma saņemšanas un medicīniskās dokumentācijas glabāšanas vieta, arī 3.punktā minētajā apjomā. 30 1996. gada 5. decembra Likumā par ārsta un zobārsta profesijām, ja medicīniskā prakse tiek veikta tikai izsaukuma vietā,

 • Nodokļu identifikācijas numurs (NIP),

 • korespondences adrese,

 • notika specializācijas.

Zobārsti, kuri plāno praktizēt ārstniecības darbības ietvaros kā grupu ārstniecības prakse (civilsabiedrībā, pilnsabiedrībā vai personālsabiedrība), lai tiktu ierakstītas reģistrā, iesniedz pieteikumu, kurā ir iekļauti papildu statūti un visu uzņēmuma ārstiem, partneriem vai partneriem, norādot viņu vārdus un partnerus.uzvārdus, viņu dzīvesvietas un uzņēmumu pārstāvēt pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu.

Ja šo darbību paredzēts veikt citai struktūrai, kas nav zobārsts vai medicīnas uzņēmums, tai jāreģistrējas kā ārstniecības iestāde (nevalsts veselības aprūpes iestāde). Pieteikumu par ierakstīšanu šādu personu reģistrā iesniedz vojevodai, kas ir kompetenta ārstniecības iestādes mītnes vai dzīvesvietas ziņā. Pieteikumam jāpievieno:

 1. vārds un uzvārds, vārds vai uzņēmums,

 2. juridiskās adreses vai dzīvesvietas adrese,

 3. tās vietas adrese, kur tiek sniegti veselības pakalpojumi,

 4. organizatoriskā un juridiskā forma,

 5. medicīniskās darbības veids un sniegto veselības pakalpojumu apjoms,

 6. uzņēmuma nosaukums un tā struktūrvienību vai organizatorisko vienību saraksts, kuru darbība saistīta ar veselības pakalpojumu sniegšanu,

 7. REGON numurs,

 8. Nodokļu identifikācijas numurs (NIP),

 9. izveidotājas vienības dati - ja veselības aprūpes iestāde nav uzņēmējs.

Pieņemamie zobārsta biroja vadīšanas veidi

Zobārsta biroja vadīšana var izpausties šādi:

 1. Individuālā medicīnas prakse, kas reģistrēta kā individuālais uzņēmums CEIDG,

 2. Grupas prakse, ko izveidojuši zobārsti, kuri šiem nolūkiem nodibināja civilsabiedrību, pilnsabiedrību vai personālsabiedrības.

Pilnsabiedrības un personālsabiedrības jāreģistrējas Nacionālajā tiesu reģistrā. Savukārt personai, kura nav zobārsts, jāreģistrē ārstniecības personas darbība jebkurā formā, izņemot partneruzņēmumu, un atkarībā no šīs darbības veida jāsaņem ieraksts Centrālajā reģistrā un informācija par saimniecisko darbību. (CEDIG) vai Nacionālajā tiesu reģistrā (KRS).

Kā izveidot zobārstniecības kabinetu?

Polijas tiesību akti paredz iespēju dibināt dažāda veida uzņēmumus. Darbības zobārsta kabinetā var tikt veiktas civilsabiedrības, pilnsabiedrības vai grupu prakses veidā. Zobārsti var papildus nodibināt partnerību. Tas ir izdevīgs uzņēmējdarbības veids, īpaši zobārstiem, kuri izveido grupu prakses.

Zobu ķirurģija - individuālais uzņēmums

Šāda veida uzņēmējdarbība ir pašpārvalde. Individuālais uzņēmums nozīmē, ka dibinātajam uzņēmumam ir tikai viens īpašnieks. Tomēr ir vērts zināt, ka tas nav ierobežojums, kad runa ir par iespēju pieņemt darbā darbiniekus. Sākotnējais kapitāls no uzņēmēja netiek prasīts, un topošajam zobārsta kabineta īpašniekam nav jāved pilna grāmatvedība. Mazajiem uzņēmumiem ir iespējams kārtot vienkāršoto grāmatvedību, līdz to apgrozījums nepārsniedz 2 000 000 eiro (pēc valūtas kursa no 1.oktobra).

Zobu ķirurģija - civilā partnerība

Civiltiesiskajai personālsabiedrībai nav personas vai tiesībspējas, un tā darbojas, pamatojoties uz Civilkodeksa noteikumiem. Tā ir laba izvēle maziem uzņēmumiem, tostarp ģimenes uzņēmumiem.

Šāda veida uzņēmumu var dibināt vismaz 2 fiziskas vai juridiskas personas. Civiltiesiska partnerība nav jāreģistrē Valsts tiesu reģistrā, taču partneriem jāatceras tā ierakstīt Centrālajā reģistrā un informācijā par saimniecisko darbību (CEIDG). Katrs partneris ir atbildīgs par partnerattiecībām ar savu personīgo īpašumu. Lai reģistrētu civiltiesisku personālsabiedrības kapitālu, nav nepieciešams kapitāls.

PKD noteikšana zobārsta kabineta darbībai

Darbības PKD ir 86.23.Z Zobārstniecības prakse.

Šajā klasē ietilpst: vispārējā vai specializētā zobārstniecības prakse.

Labākais nodokļu veids zobārsta birojam

Zobārstam, kurš plāno atvērt privātpraksi, ir pienākums izvēlēties aplikšanas veidu.

Zobu ķirurģija - aplikšana ar nodokļiem pēc vispārējiem noteikumiem

Ar ienākumiem, kas mazāki par PLN 85 528, nodokļu maksātājam būs pienākums maksāt nodokli 18% apmērā no ienākumiem, ja ienākumi būs lielāki - nodoklis būs PLN 14 839,02 un 32% no pārpalikuma virs PLN 85 528. Kādas ir vispārējās nodokļu priekšrocības? No nodokļu atvieglojumiem galvenokārt varēs gūt labumu nodokļu maksātājs. Pēc lēmuma pieņemšanas par šāda veida darījumu norēķiniem topošajam uzņēmējam būs jāveic ieņēmumu un izdevumu grāmatiņa. Pēc noteiktā taksācijas gada beigām nodokļu maksātājam līdz 30.aprīlim jāiesniedz IIN-36 gada nodokļa deklarācija.

Zobārstniecības ķirurģija – vienotas likmes nodoklis reģistrētiem ienākumiem

Vienreizējs maksājums ir vienkāršots norēķinu veids, un tas ir iespējams, ja gada ienākumi nepārsniedz PLN 250 000. eiro. Nodokļa apmērs ir atkarīgs no ienākumu apmēra, līdz ar to zobārsti nevarēs atskaitīt nodokļa atskaitāmās izmaksas. Pēc taksācijas gada beigām līdz nākamā gada janvāra beigām nodokļu maksātājs nokārto IIN-28 veidlapu par iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem.

Vienotā likme šai darbībai ir 20%.

Zobu ķirurģija - vienotā nodokļa aplikšana

Vienotā nodokļa (19%) izvēle attiecas uz nodokļu maksātājiem, kuri gūst lielus gada ienākumus. Pretējā gadījumā šī forma ir nerentabla. Papildus nodokļa atskaitāmajām izmaksām nodokļa maksātājs nevar norēķināties par neapliekamo summu un gūt labumu no nodokļa atvieglojumiem, izņemot atcelšanas atvieglojumus, kas saistīti ar ārvalstīs gūtajiem ienākumiem.

Zobu ķirurģija - aplikšana ar nodokļu karti

Šī nodokļu uzlikšanas metode ir vienotas likmes norēķinu veids ar nodokļu biroju. Maksājamais nodoklis nav atkarīgs no gūtajiem ieņēmumiem. Tās apjoms ir atkarīgs no uzņēmuma veida un apjoma, darbinieku skaita un pilsētas iedzīvotāju skaita, kurā mēs nolemjam atvērt savu biznesu.

Zemāk redzama ikmēneša ienākuma nodokļa likmju tabula zobārstu nodokļu kartes veidā.

Profesija

Mēneša stundu skaits, kas pavadīts profesijā

Likme

Ārsts un

zobārsts

 

līdz 48

PLN 11,10 stundā

no 48 līdz 96 gadiem

PLN 532,80 + PLN 14,90 par katru stundu virs 48 gadiem

virs 96

PLN 1248,00

Zobu ķirurģija ar vai bez PVN

Lielākā daļa zobārstniecības pakalpojumu ir atbrīvoti no PVN. Tas ir saistīts ar Art. 43 sek. Likuma par preču un pakalpojumu nodokli 1 19. punktu, saskaņā ar kuru no PVN ir atbrīvoti medicīniskās aprūpes pakalpojumi veselības profilaksei, saglabāšanai, glābšanai, atjaunošanai un uzlabošanai, kas sniegti kā daļa no profesijas, tai skaitā: ārsts un zobārsts. . Ne visi zobārstniecības pakalpojumi ir atbrīvoti no PVN. Ja zobārsts veiks zobu balināšanas procedūras savā kabinetā, par šiem pakalpojumiem ir jāmaksā 23% PVN.

Zobu ķirurģija - kases aparāta pienākums

Pienākums uzstādīt kases aparātu un reģistrēt mazumtirdzniecības apgrozījumu attiecas tikai uz zobārstiem, kuri paši veic uzņēmējdarbību un saņem maksājumus tieši no pacientiem (fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību). Ārsti, kuriem ir savi uzņēmumi, bet sniedz pakalpojumus, pamatojoties uz līgumu ar nevalstisku veselības aprūpes iestādi, šīs darbības ietvaros šai personai izraksta PVN rēķinus, un tikai šī iestāde dokumentē pārdošanu pacientam.

No kases aparāta izsniegtajā čekā zobārsts var iekļaut tādu pakalpojumu nosaukumus kā "zobu profilakses pakalpojumi", "zobu ķirurģijas pakalpojumi", "protezēšanas pakalpojumi", kas palīdzēs identificēt pakalpojumu un definēt tā būtību.

ZUS iemaksas zobārstniecības kabinetā

Ja zobārsts uzņēmumā strādā uz pilnu slodzi un vienlaikus vada savu praksi savā zobārsta kabinetā, tad abos gadījumos ir jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas neatkarīgi no tā, vai zobārsts ir pašnodarbinātais, nodarbināti uz pilnu slodzi vai abiem. Savukārt sociālās apdrošināšanas iemaksas tiks veiktas tikai uz pilnu slodzi, ja nopelnītā atlīdzība būs vienāda ar minimālo atlīdzību par darbu (2016.gadā 1850 PLN).

Zobārstniecības kabineta operatora reģistrācija apdrošināšanai

Zobārsts, kurš uzsāk uzņēmējdarbību situācijā, kad ir izlēmis par individuālo uzņēmumu vai civilsabiedrību, par to ziņo veidlapā CEIDG-1. Pēc tam šīs pašvaldības birojs iesniedz pieteikumu, lai informētu iemaksu maksātāju, izmantojot ZUS ZFA veidlapu.

Tomēr uzņēmējam pašam jāreģistrējas sociālajai un/vai veselības apdrošināšanai. Uzņēmējam ir 7 dienas no saimnieciskās darbības uzsākšanas dienas, lai pieteiktos apdrošināšanai. Lai to izdarītu, aizpildiet veidlapu:

 • ZUS ZUA - ja zobārsts ir pakļauts sociālajai un veselības apdrošināšanai,

 • ZUS ZZA - ja zobārsts ir pakļauts tikai veselības apdrošināšanai (sociālo apdrošināšanu sedz pilnas slodzes darbs vai citas darbības, vai izmantoja tā saukto darba uzsākšanas atvieglojumu).

Uzņēmējam slimības apdrošināšana ir brīvprātīga. ZUS viņam piešķir šo pabalstu pēc viņa pieprasījuma. To iesniedz ZUS ZUA veidlapā kopā ar reģistrāciju obligātajai sociālās apdrošināšanas un veselības apdrošināšanai.

Zobārsta biroja izveide un preferenciālās ZUS iemaksas

Zobārsts, kas uzsāk uzņēmējdarbību, var izmantot preferenciālās ZUS iemaksas, kas attiecas uz 24 pilniem mēnešiem. ZUS iemaksu apmērs ir atkarīgs no vidējās algas Polijā. 2017. gadā tas veido 4271,51 PLN bruto. Nosakot iemaksu apmēru, tiek ņemti vērā 60% no summas, t.i., PLN 2562,906. Iemaksu apmēra bāze cilvēkiem, kuri veic sociālās iemaksas pēc atvieglojuma principa, ir 30% no minimālās algas attiecīgajā gadā. Topošais zobārsts var izmantot arī uzņēmējdarbības uzsākšanas atvieglojumus, kas ir atbrīvojums no sociālās apdrošināšanas iemaksu pienākuma 6 kalendāro mēnešu laikā no uzņēmējdarbības uzsākšanas dienas, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • veic uzņēmējdarbību pirmo reizi vai atsāk to, tomēr ar atrunu, ka kopš pēdējās saimnieciskās darbības apturēšanas vai izbeigšanas dienas jau ir pagājuši vismaz 60 kalendārie mēneši,
 • viņa veikto darbību nedrīkst veikt bijušā darba devēja labā, pie kura šī persona pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas veica darbu darba tiesiskajās attiecībās vai darba kooperatīvās attiecībās.

Zobārstniecības biroja vadība

Jebkura uzņēmēja vissvarīgākais uzdevums ir viņa biznesa pareiza vadīšana. No vienas puses, tas nozīmē reputāciju un prestižu, līdz ar to pieaugošu klientu loku un peļņu. No otras puses, pareiza vadība nozīmē uzņēmuma vadīšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Iesācējs uzņēmējs bieži saskaras ar milzīgo lietu problēmu, ar kurām viņam jātiek galā. Šajā kontekstā ir vērts uzlabot uzņēmuma vadību, izmantojot īpašus instrumentus. Viens no tiem ir wFirma.pl sistēma, pateicoties kurai uzņēmējs iegūst iespēju, cita starpā,

 • visu veidu rēķinu izsniegšana un nosūtīšana

 • tieša e-deklarāciju un SAF-T pārskatu iesniegšana, pateicoties integrācijai ar Finanšu ministriju un e-ZUS,

 • ievadot pamatlīdzekļu iegādi un automātisko nolietojumu

Turklāt sistēmā iekļauts arī Schedule modulis, pateicoties kuram būs daudz vieglāk plānot pacientu vizītes, kā arī visa veida zobārstniecības sortimentu.

Uzņēmuma konts zobārsta kabinetam

Zobārstam, kas izveido zobārsta kabinetu, nav jāizveido atsevišķs uzņēmuma konts. Ir tiesības izmantot privāto kontu uzņēmējdarbības vajadzībām. Taču jāņem vērā, ka kontam ir jābūt vienam īpašniekam (pāri ar kopīgu kontu nevar to piešķirt arī finanšu darījumu veikšanai uzņēmuma labā).

Ar veikto saimniecisko darbību saistīto maksājumu veikšana vai saņemšana jāveic, izmantojot zobārsta bankas kontu, ja:

 • cits uzņēmējs ir puse darījumā, no kura izriet maksājums,

 • vienreizējā darījuma vērtība neatkarīgi no tā rezultātā veikto maksājumu skaita pārsniedz PLN 15 000 ekvivalentu

Kādiem mājokļa nosacījumiem jāatbilst zobārsta kabinetam?

Zobārstniecības kabinetiem ir jāatbilst noteiktām prasībām, kas saistītas ar vispārējo telpu, sanitāro un uzstādīšanas nosacījumu ievērošanu.

Šie nosacījumi ir noteikti veselības ministra 2012. gada 26. jūnija noteikumos par detalizētām prasībām, kurām jāatbilst ārstnieciskās darbības veicēja telpām un iekārtām. Tos izskata Valsts sanitārās inspekcijas iestāde, sniedzot atzinumus par prasību izpildi. Šis dokuments ir nepieciešams, reģistrējot medicīnisko darbību.

Noteikumos nav noteikti konkrēti telpu izmēri, taču noteikts, ka zobārsta kabinets iekārtojams atbilstoši tā mērķim un pielāgojams konkrēta apjoma medicīnisko pakalpojumu veikšanai tajā. Iesniedzot iesniegumu par ierakstīšanu ārstniecības darbību veicēju reģistrā, zobārstam, kurš vēlas vadīt savu praksi, jābūt telpām, kas atbilst 1. panta prasībām. 22. pantu un augstākminēto noteikumu un uzrāda Valsts sanitārās inspekcijas atzinumu par šo prasību izpildi.

Lai zobārsta kabinets tiktu oficiāli apstiprināts, tam jāatbilst šādiem noteikumiem:

 • celtniecība un arhitektūra

 • sanitārais

 • arodveselība un darba drošība.

Arhitektūras un būvniecības akceptam būs jāpaziņo par būvniecības pabeigšanu (ja telpu, kurās atradīsies birojs, būvniecībai nepieciešama būvatļaujas saņemšana) un gala lēmuma saņemšanu par lietošanas atļauju. Tas ietver attiecīgu dokumentu sagatavošanu. To sarakstu var atrast Art. Būvniecības likuma 57. Lai pielāgotu biroju invalīdu vajadzībām, jums vajadzētu parūpēties par:
- piebraucamais ceļš uz prakses telpām,
- piekļuves platformu izveide starp ēkas, kurā atrodas prakse, stāviem,
- ēkas un individuālo prakses telpu ieejas durvju platuma pielāgošana invalīdu vajadzībām (minimālie izmēri durvju ailas gaismā ir 90 cm platums un 2 m augsts),
- sliekšņu pazemināšana (tie nedrīkst būt augstāki par 0,02 m) un gaiteņu nodrošināšana ar platumu min. 1, 3 m,
- tualetes ar izmēriem min. 1,5x1,5 m un aprīkojot to ar rokturiem un atbilstošu furnitūru un sanitārajām iekārtām;
- apgaismojuma pogu novietošana 1-1,05 m augstumā;
- piemērotas stāvvietas sagatavošana invalīdu transportlīdzekļiem.

Zobu ķirurģija - līguma parakstīšana par medicīnisko atkritumu izvešanu

Līgums par medicīnisko atkritumu apglabāšanu ir nepieciešams, lai saņemtu Valsts sanitārās inspekcijas administratīvās iestādes lēmumu par profesionālo un sanitāro prasību izpildi medicīnas prakses telpām un ierīcēm. Medicīniskie atkritumi ir jālikvidē. Noteikumi uzliek par pienākumu uzņēmējiem, kuri vada zobārstniecības kabinetu, noslēgt līgumu par medicīnisko atkritumu apglabāšanu ar iestādi, kas ir pilnvarota veikt šāda veida darbības. Līgumu var slēgt ne tikai par pašu apglabāšanu, bet arī par medicīnisko atkritumu savākšanu un transportēšanu.

Šajā dokumentā jāiekļauj:

 • atsavināšanas pasūtītāja dati,

 • personas, kas veic atsavināšanu, datus,

 • apglabāšanas darbuzņēmēja pienākumi,

 • pakalpojumu sniegšanas izmaksu summa,

 • atkritumu savākšanas biežuma un noteikumu noteikšana. Saistībā ar preču, iepakotu produktu un atkritumu apsaimniekošanas subjektu reģistra (BDO) ieviešanu topošajam uzņēmējam, kurš pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas plāno iekārtot zobārsta kabinetu, parasti ir pienākums iesniegt pieteikumu kompetentajā tiesneša birojā plkst. lai reģistrētos iepriekšminētajam reģistrs. Šis pienākums cita starpā izriet no tā, ka zobārsta biroja vadīšana cita starpā ietver: ar medicīnisko atkritumu apsaimniekošanu.

Zobārsta kabineta izveide - valsts sanitārās inspekcijas atzinuma iegūšana

Lai iegūtu pilnvērtīgu zobārsta prakses pieņemšanu un varētu to reģistrēt, Valsts sanitārās inspekcijas vietējā nodaļā jāiesniedz iesniegums atzinuma saņemšanai ārsta kabineta reģistrācijai. Iesniegumam zobārsts pievieno projekta dokumentāciju, skursteņa pārbaudi gravitācijas ventilācijai, bet mehāniskajai ventilācijai - aktu par efektivitāti un trokšņa līmeni telpās, mākslīgā apgaismojuma intensitātes mērījumus un fotokopijas:

 • līgumi par medicīnisko atkritumu apglabāšanu,

 • līgumi par sterilizācijas efektivitātes pārbaudi.

Investīcijām, kurām nebija jāiesniedz paziņojums par būvniecības pabeigšanu vai būvdarbiem, nepieciešams pievienot arī atļauju izmantot telpas atbilstoši paredzētajam mērķim.

Zobārstniecības kabineta reģistrācija

Lai vadītu zobārsta kabinetu, par praksi jāziņo Veselības aprūpes iestāžu reģistrā. Ieraksta iegūšanu veic:

 1. pieteikuma iesniegšana,

 2. ar tiesībām praktizēt profesijā un uzrādīt dokumentu pārbaudei,

 3. veicot ierakstu saimnieciskās darbības reģistrā ar aktuālajiem datiem,

 4. obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma fotokopijas iesniegšana personai, kas veic medicīniskas darbības, vai ārstam, kas praktizē Polijas Republikas teritorijā,

 5. Valsts sanitārās inspekcijas kompetentās institūcijas lēmumu par konkrēto veselības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo nosacījumu izpildi, ko iestāde izsniedz nosaukumā par veikto specializāciju,

 6. statūtu fotokopiju - grupu praksēm,

 7. maksājuma konta uzrādīšana prakses reģistrēšanai.

Dokumenti tiek iesniegti pilnā komplektācijā attiecīgajā rajona medicīnas kamerā.

Zobu ķirurģija - līgums par zobārstu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

Zobārstam, kurš vēlas praktizēt, ir jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. Tas ir viens no nosacījumiem ārstniecisko darbību veikšanai neatkarīgi no tā, vai zobārstniecības prakse tiks veikta individuāli vai grupā. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums jānoslēdz ne vēlāk kā dienu pirms medicīniskās darbības uzsākšanas.

Zobu ķirurģija - sadarbība ar Nacionālo slimokasi

Zobārstam, kurš vēlas sadarboties ar Valsts veselības fondu, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • darbinieki, kas strādā birojā,

 • operācijas organizēšana un pakalpojumu sniegšana,

 • armatūra un aprīkojums,

 • pielāgošana invalīdu vajadzībām.

Operācijai, kas piesakās līgumam ar Valsts veselības fondu, ir:

 • viena atzveltnes krēsla platība nav mazāka par 12 m2, un katram nākamajam sēdeklim jābūt vismaz 8 m2,

 • pieņemt darbā zobārstu vai zobārstu, kuram ir 1. pakāpes specializācija jebkurā zobārstniecības jomā.

Pārējās prasības ir aprakstītas Valsts veselības fonda prezidenta noteikumos Nr.91/2008 / DSOZ un šī dokumenta 3.pielikumā.

GDPR pie zobārsta

Topošais uzņēmējs, kurš vada zobārsta kabinetu, saistībā ar jaunu ES regulu stāšanos spēkā, proti, Eiropas Parlamenta un ES Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 2018. gada 25. maijā atceļot Direktīvu 95/46/EK (īsumā: GDPR), jo īpaši ir pienākums:

 1. nodrošinot apstrādāto personas datu atbilstošu drošības līmeni saskaņā ar GDPR regulā noteiktajiem principiem,
 2. pildot pienākumus, kas izriet no to personu tiesībām, uz kurām attiecas personas dati,
 3. ieceļot personas datu aizsardzības inspektoru (situācijā, kad subjektam tas ir jādara saskaņā ar iepriekš minētās regulas 37. panta 1. punktu).
 4. nodrošināt sevi kā datu pārzini ar GDPR norādīto informāciju un informāciju par to, kā personas dati tiks apstrādāti (kādiem nolūkiem) un uz kāda tiesiskā pamata.

Pienākumi saistībā ar GDPR aprobežojas ar atbilstošu pilnvaru piešķiršanu personām, kurām būs piekļuve personas datiem (darbiniekiem, darbuzņēmējiem, darbuzņēmējiem utt.), parakstot līgumus par personas datu apstrādes uzticēšanu trešajām personām, iegūstot no persona, kuras datus personas dati tiek iegūti, atbilstoša piekrišana (ja to pieprasa GDPR) un šādas personas informēšana par viņa tiesībām.

Zobārstniecības biroja mārketings

Pirmkārt, ir vērts izmantot uzņēmuma bezmaksas veicināšanas kanālus, piemēram, Taelo.pl portālā, kur iespējams ievietot jaunizveidotā zobārstniecības kabineta vizītkarti. Nākamais solis efektīvajā mārketingā ir mājas lapas izveide, jāraugās, lai mājaslapa izceļas un piesaista skatienu. Ieteicams ieguldīt atsevišķas lapas sagatavošanā, nevis izmantot gatavas veidnes. Lai popularizētu zobārstniecības praksi un iedvesmotu topošo pacientu uzticību, noteikti noderēs pozitīvi raksti internetā par izveidoto zobārstniecības praksi.

Ļoti svarīgs punkts zobārstniecības biroja mārketingā ir Sociālie mediji – tādēļ ir vērts izveidot prakses kontu facebook, tweeter vai google+. Katram uzņēmumam, kurš vēlas pastāvēt tirgū un kļūt par konkurētspējīgu zīmolu, ir jāparādās internetā.

Zobārstniecības prakses attēli jāizvieto visur, kur ir informācija par zobārstniecības biroja vadīšanu. Jāiekļauj oriģinālās fotogrāfijas, un vēlams, lai tajās būtu redzamas birojā izmantotās progresīvās tehnoloģijas.

Rezumējot, zobārstniecības kabineti, neskatoties uz pieaugošo konkurenci, joprojām ir ļoti laba ideja sava biznesa uzsākšanai. Ir vērts padomāt par savu darbību saistību ar Valsts veselības fondu, jo tas veicinās labāku pacientu uztveri par kabinetu.