JPK_V7 juridiskos pakalpojumu sniedzējiem

Pakalpojums

Šobrīd katram aktīvajam PVN maksātājam ir jāveic JPK_PVN uzskaite, kurā iekļauta gan reģistrācijas, gan deklarācijas daļa. Kā atzīmēt JPK_V7 juridiskos pakalpojumus sniedzējiem? Jūs atradīsit atbildi zemāk esošajā rakstā.

Juridiskie pakalpojumi - PVN aplikšana

Iesākumā atgādināsim, ko uzskatām par PVN nodokļa maksātāju. Saskaņā ar Art. 15 sek. PVN likuma 1. pantu, nodokļu maksātāji ir juridiskas personas, organizatoriskas vienības bez juridiskas personas statusa un fiziskas personas, kas veic patstāvīgu saimniecisko darbību, neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta. Saimnieciskā darbība cita starpā ietver visas pakalpojumu sniedzēju, kā arī ārštata profesionāļu darbības.

Darbība PVN likuma izpratnē ir plašāks jēdziens nekā Uzņēmēja likumā minētā saimnieciskās darbības definīcija.

Tādējādi juridisko pakalpojumu sniegšana neapšaubāmi ietilpst saimnieciskās darbības definīcijā. Pamatojoties uz pantu. PVN likuma 113. panta 1. punktu, no PVN ir atbrīvoti uzņēmēji, kuru ar nodokli apliekamā realizācijas vērtība iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedza PLN 200 000. Šis atbrīvojums neattiecas uz nodokļu maksātājiem, kas sniedz juridiskos pakalpojumus.

1. piemērs.

Martā nodokļu maksātājs, kurš ir juridiskais konsultants, Kališā atvēra savu advokātu biroju. Pirmajā periodā tā nesasniedza ievērojamu apgrozījumu. Vai tas var gūt labumu no PVN atbrīvojuma?

Diemžēl martā nodokļu maksātājam būtu jāreģistrējas PVN maksātājs. To nevar atbrīvot no PVN.

Juridiskie pakalpojumi - GTU

No 2020. gada 1. oktobra nodokļu maksātājiem PVN uzskaitē par noteiktām precēm un pakalpojumiem ir jāuzrāda skaitļi no "01" līdz "13" (sk. Regulas par nodokļu deklarācijās un nodokļu uzskaitē iekļauto datu detalizētu apjomu 10. § 3. par precēm un pakalpojumiem). GTU_12 attiecas uz t.s nemateriālie pakalpojumi. Iepriekš minētais attiecas uz konsultāciju, grāmatvedības, juridisko, vadības, apmācību un mārketinga pakalpojumiem, galvenajiem birojiem, reklāmu, tirgus un sabiedriskās domas izpēti, kā arī pakalpojumiem zinātniskās pētniecības un attīstības darbu jomā.

Tādējādi nodokļu maksātājiem, kas sniedz, piemēram, juridiskos pakalpojumus, tie PVN maksātāju reģistrā ir jāatzīmē ar GTU_12 (sk. iepriekš minētās regulas 10. panta 3. punkta 2. apakšpunktu). Praksē tas sastāv no vērtības "1" ievadīšanas JPK_V7 faila laukā GTU_12.

Kādus juridiskos pakalpojumus mēs atzīmējam GTU_12?

Nodokļu maksātājiem, kas sniedz juridiskos pakalpojumus, kas klasificēti kā 69.10, tie jāatzīmē GTU_12 ierakstos. Iepriekš minētais cita starpā attiecas uz no šādiem pakalpojumiem:

  • 2011.gada 69.oktobris - juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi krimināltiesību jomā;

  • 10/69/12 - juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi komerctiesību jomā;

  • 69.10.13 - juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi darba tiesību jomā;

  • 69.10.14 - juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi civiltiesību jomā;

  • 10/69/15 - juridiskie pakalpojumi saistībā ar patentiem, autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām;

  • 69.10.16 - notāra pakalpojumi;

  • 10/69/17 - šķīrējtiesas un samierināšanas pakalpojumi;

  • 10/69/18 - juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar izsolēm;

  • 10/69/19 - citi juridiskie pakalpojumi.

Tāpēc no 2020. gada 1. oktobra lielākajai daļai juridisko profesiju ir jāpārdod GTU_12 pakalpojumi.

Avansa maksājumi par juridiskajiem pakalpojumiem

Praksē juristi pirms darba uzsākšanas saviem klientiem pieprasa avansa maksājumu. Pamatalgu viņi saņem, piemēram, tikai pēc atzinuma sastādīšanas vai lietas uzvaras.

2. piemērs.

Zvērināts ir saņēmis klientu, kurš vēlas uzdot viņam veikt juridisko auditu uzņēmumā, kuru viņš vēlas pārņemt. Tā kā pasūtījums ir liels, zvērināts pirms pakalpojuma sniegšanas no klienta iekasēja ievērojamu avansu. Tas tika dokumentēts ar PVN rēķinu. Vai šajā gadījumā juristam ir jāatzīmē rēķinā GTU_12?

Pienākums apzīmēt rēķinus ar kodu GTU_12 attiecas uz avansa un gala rēķiniem. Tādējādi arī avansa rēķinā jābūt ar atzīmi GTU_12.

Juridiskais serviss un kases aparāts

Saskaņā ar § 4 sek. 1 punkts 2 lit. g no Finanšu ministra 2018. gada 28. decembra noteikumu par atbrīvojumiem no pienākuma veikt uzskaiti, izmantojot kases aparātus juridisko pakalpojumu sniegšanai, nav paredzēti atbrīvojumi no pienākuma reģistrēt pārdošanu ar kases aparātu. Šis izņēmums attiecas ne tikai uz notariālajām darbībām.

3. piemērs.

Advokāts sāka sniegt juridiskos pakalpojumus. Specializēsies pakalpojumos fiziskām personām (galvenokārt šķiršanās un ģimenes lietas). Vai viņam būs jāuzstāda kases aparāts, neskatoties uz zemo apgrozījumu?

Jā, šajā gadījumā nodokļu maksātājam neatkarīgi no gūtā apgrozījuma apmēra, kā arī neatkarīgi no citiem apstākļiem ir pienākums attiecīgo pārdošanu fiksēt ar kases aparātu. Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Skaidras naudas reģistrācija - JPK_PVN markas

Jaunajā JPK ir jāuzrāda pārdošanas apjomi, kas reģistrēti, izmantojot kases aparātu, un pārdošanas apjomi, kas nav dokumentēti ar pavadzīmēm un uz kuriem neattiecas pienākums veikt pārdošanas uzskaiti, izmantojot kases aparātu.

No § 10 sek. 5 šo noteikumu 5.punktā fiskālais pārskats jaunajā JPK_VAT failā apzīmējams ar simbolu "RO", kas paredzēts iekšējiem kolektīvajiem dokumentiem, kas satur informāciju par pārdošanu no kases aparātiem.

4. piemērs.

Advokātam, kurš sniedz pakalpojumus fiziskām personām, kuras neveic uzņēmējdarbību, tas jāreģistrē kasē. Vai jaunajā SAF kolektīvais ikmēneša pārskats tiks atzīmēts kā RO un GTU_12?

Šajā gadījumā mēneša atskaiti atzīmējam tikai ar simbolu "RO". Kases aparātā dokumentēta pārdošana vairs nav jādokumentē GTU_12. GTU marķējums neattiecas uz fiskālajiem pārskatiem no kases aparātiem.

Noslēgumā jāsaka, ka juristiem būs jāatzīmē savi pakalpojumi jaunajā JPK. Turklāt, tā kā viņi nevar izmantot atbrīvojumu no kases aparāta, viņiem arī fiskālie pārskati ir jāmarķē ar simbolu "RO".