Sodi par nereģistrētu pārdošanu – to ir vērts zināt

Pakalpojumu Bizness

Produktu pārdošana bez uzņēmuma reģistrācijas rada kriminālas sekas. Polijas tiesību aktos ir vairākas saimnieciskās darbības definīcijas. Pirms pārdošanas uzsākšanas ir vērts vairāk uzzināt par tās reģistrācijas kritērijiem un sodiem par nereģistrētu pārdošanu.

Saimnieciskās darbības jēdziens Polijas tiesību gaismā

Saimnieciskās darbības definīcija neaprobežojas tikai ar vienu tiesību aktu, bet tā ir atrodama vairākos aktos. Šī definīcija ir aprakstīta šādos aktos:

  • Uzņēmēju likumu,
  • nodokļu rīkojums,
  • likumu par ienākuma nodokli,
  • likumu par preču un pakalpojumu nodokli,
  • Sociālās apdrošināšanas likumu.

Saskaņā ar Art. Saskaņā ar Uzņēmēju likuma 3. pantu saimnieciskā darbība ir jāsaprot kā organizēta peļņas darbība, kas tiek veikta savā vārdā, nepārtraukti. No otras puses, nodokļu rīkojumā šis termiņš ir precizēts. Atbilstoši šim tiesību aktam par saimniecisko darbību būtu jāuzskata jebkura ienākumus nesoša darbība Uzņēmēju likuma izpratnē, tai skaitā ārštata profesijas veikšana, kā arī cita ienākumu gūšanas darbība, kas tiek veikta savā vārdā un uz sava vai cita rēķina. , pat ja citi akti neietver šo darbību.uzņēmējdarbībai.

Rezumējot, lai reģistrētu uzņēmējdarbību, ir jāievēro trīs nosacījumi: uzņēmumam jādarbojas organizēti un nepārtraukti un jāveido peļņas gūšanai. Jāņem vērā, ka ienākumu apjomam nav nozīmes – pat zaudējumu gūšana neatbrīvo no pienākuma dibināt uzņēmumu. Atbilstoši Ienākuma nodokļa likumam darba attiecības, kuru pamatā ir civiltiesiski līgumi, darba līgumi, īres līgumi un ienākumi no īpašuma tiesībām, ir atbrīvojums no reģistrācijas prasības.

Svarīgs!

2018. gada 30. aprīlī līdz ar Uzņēmēju likuma likumu radīsies iespēja darboties t.s. nereģistrēta darbība. Tās darbība ir reglamentēta Art. iepriekš minētā likuma 5. pantu, saskaņā ar kuru, lai varētu veikt nedeklarētas darbības, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • pēdējo 60 mēnešu laikā nav veikta saimnieciskā darbība,
  • ienākumi attiecīgajā mēnesī nedrīkst pārsniegt 50% no minimālās algas (2018. gadā PLN 2100).

Sīkāk par šo tēmu ir aprakstīts rakstā: Kas ir nedeklarēta darbība? Ko par to saka likums?

Nereģistrēta pārdošana - nodokļu sekas

Neatkarīgi no tā, ka darbība ir reģistrēta, katrai personai, kas gūst ienākumus, ir pienākums to aplikt ar nodokli. Mums kā nodokļu maksātājiem ir pienākums samaksāt nodevas atbilstošā apmērā un noteiktajā termiņā. Nodokļu iestādēm ir plašs līdzekļu klāsts, lai pārliecinātu iedzīvotājus pildīt savus pienākumus. Ienākuma nodokļa nemaksāšana tiek pielīdzināta ienākumu gūšanai no neatklātiem avotiem. Tomēr, kvalificējoties šai kategorijai, tiek uzlikts nodoklis 75% apmērā. Turpmākie mēģinājumi pārkāpt likumu un pastāvīgi nemaksāt nodokļus noved pie soda uzlikšanas vai nodokļu parādu piedziņa ar tiesu izpildītāja starpniecību.

Negatīvās tiesiskās sekas radīs arī nesamaksātais nodoklis par precēm un pakalpojumiem. Parasti rīkojums reģistrēties kā PVN maksātājs pieder stingri noteiktai uzņēmēju grupai. Likumdevējs norāda subjektus, kas darbojas: ar akcīzes nodokli apliekamo dārgmetālu izstrādājumu tirdzniecība, jauni transportlīdzekļi, būvniecības un attīstības jomas, kā arī juridisko un konsultāciju pakalpojumu sniegšana un juvelierizstrādājumu pakalpojumi. Turklāt pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam ir uzlikts katram subjektam, kura pārdošanas apjoms pārsniedz 200 000 PLN gadā. Pat ja vienība neatbilst uzņēmuma dibināšanas prasībām, noteikumi to neatbrīvo no nodokļa maksāšanas.

Sodi par uzņēmuma nereģistrēšanu

Ienākuma aplikšana ar nodokli nav tikai uzņēmēja atbildība. Uzņēmējdarbības vadīšana bez reģistrācijas ietver vairākas citas prasības. Atbilstoši Uzņēmēju tiesību likumam uzņēmējs to drīkst veikt tikai pēc ieraksta saņemšanas attiecīgajā reģistrā Centrālajā reģistrā un Ziņas par saimniecisko darbību vai Valsts tiesu reģistra uzņēmēju reģistrā. Persona, kas veic uzņēmējdarbību bez reģistrācijas, rīkojas nelikumīgi, un tai ir piemērots brīvības ierobežojums vai naudas sods (saskaņā ar Sīku pārkāpumu kodeksa 601. pantu). Uzņēmējiem, kuri neziņo par izmaiņām reģistrā, tiek piemērots arī sods - 7 dienu laikā no notikuma (piemēram, uzņēmuma juridiskās adreses maiņas) iestāšanās.

Būtisks pienākums, lai veiktu uzņēmējdarbību, ir reģistrācija Sociālās apdrošināšanas iestādē. Šī iemesla dēļ uzņēmējam ir pienākums veikt veselības un sociālās iemaksas. Par likumā par sociālās apdrošināšanas sistēmu noteikto pienākumu neievērošanu (piemēram, sociālās apdrošināšanas iemaksu nemaksāšana, pārbaužu kavēšana) uzliek naudas sodu līdz 5000 PLN. Turklāt ZUS var pieprasīt no saimnieciskās darbības sākuma nokavēto iemaksu samaksu, kā arī nodokļu nokavējuma procentus un papildu maksu līdz 100% apmērā no veicamajām iemaksām.

Nelegāla uzņēmējdarbība parasti ir saistīta ar grāmatvedības trūkumu. Tas var nozīmēt papildu sodus par nepareizu ienākuma nodokļa aprēķināšanu vai PVN deklarācijas neiesniegšanu. Turklāt Krimināllikums paredz papildu nodokļu saistības kases aparāta trūkuma dēļ, piemēram, uzliekot 30% sankciju.