Kilometri līdz PVN - jauni noteikumi PVN nomaksai par automašīnām no 2014. gada 1. aprīļa

Pakalpojums

Polijas uzņēmējiem īpaša uzmanība jāpievērš nodokļu regulējuma izmaiņām - jo 2014. gada janvārī ieviestās izmaiņas ir tikai pieņemtas un jau tuvojas jaunas. Vēl viena pievienotās vērtības nodokļa likuma un dažu citu tiesību aktu izmaiņas cita starpā ietekmēs par vieglo transportlīdzekļu PVN atskaitīšanas noteikumiem - pirmkārt, ļaujot nodokļu maksātājiem 50% no priekšnodokļa atskaitīt no ekspluatācijas izdevumiem vieglajiem transportlīdzekļiem, kuru svars ir līdz 3,5 tonnām. Šis un citi jaunumi stāsies spēkā 2014. gada 1. aprīlī.

Uzlieciet nobraukuma piemaksu un atvelciet 100% no nodokļa

No aprīļa iespēja atskaitīt 100% PVN vieglā auto iegādei un ekspluatācijas izdevumiem (kas ir svarīgi - šajā gadījumā arī degvielai) pārstāj būt kravas automašīnu īpašnieku privilēģijā. Pagaidām tiesības izmantot atskaitījumu būs arī tiem nodokļu maksātājiem, kuri savos uzņēmumos izmanto pamatlīdzekļu reģistrā ierakstītās vieglās automašīnas. Labas ziņas, taču ar dažām papildu prasībām.

Lai par iepriekš minētajiem izdevumiem varētu atskaitīt visu priekšnodokli, vieglais auto būtu jāizmanto tikai saimnieciskās darbības vajadzībām. Pirmā formalitāte, kas nodokļu maksātājam ir jāizpilda, ir ziņošana par šādu transportlīdzekli kompetentās nodokļu iestādes vadītājam. Šajā gadījumā piemērota būs PVN-26 veidlapa, t.i., informācija par transportlīdzekļiem, ko izmanto tikai uzņēmējdarbības vajadzībām. Uzņēmējam ir līdz septiņām dienām, lai iesniegtu veidlapu no pirmo izdevumu veikšanas, kas tiks atskaitīti pirmajā reizē.

Pēc transportlīdzekļa reģistrēšanas ir jāpierāda nodokļu inspekcijai, ka automašīna faktiski ir paredzēta tikai uzņēmējdarbības vajadzībām. Tāds būs transportlīdzekļu nobraukuma uzskaites un automašīnu lietošanas noteikumu izveide uzņēmumā (īpaši nepieciešams, pieņemot darbā darbiniekus).

Svarīgs!

PVN likuma 86.a panta 4. punkts

Mehāniskos transportlīdzekļus uzskata par izmantotiem tikai nodokļu maksātāja uzņēmējdarbībai, ja:

 1. veids, kādā nodokļu maksātājs izmanto šos transportlīdzekļus, it īpaši tā noteiktos to lietošanas noteikumos noteiktos, ko papildus apstiprina nodokļu maksātāja veiktā transportlīdzekļa nobraukuma uzskaite, izslēdz to izmantošanu ar saimniecisko darbību nesaistītiem mērķiem vai

 2. šo transportlīdzekļu dizains neļauj tos izmantot ar uzņēmējdarbību nesaistītiem mērķiem vai padara to izmantošanu nekomerciāliem nolūkiem nebūtisku.

Līdzekļu nobraukums — nepieciešamie vienumi

Automašīnas, kas ir pamatlīdzeklis, nobraukuma uzskaite jāsāk no dienas, kad uzņēmējs deklarē, ka izmantos to tikai saimnieciskiem nolūkiem. Lai par šo jautājumu nebūtu nekādu šaubu, PVN likumā ir sīki noteikts, kas jāiekļauj šādā nobraukuma atlaidē. Tāpēc nepieciešamie ierakstu elementi ir:

 1. mehāniskā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs,

 2. uzskaites sākuma un beigu diena,

 3. transportlīdzekļa nobraukuma skaitītāja statusu uzskaites uzsākšanas dienā, katra uzskaites perioda beigās un uzskaites kārtošanas beigšanas dienā,

 4. transportlīdzekļa vadītāja iekļūšana katrā šā transportlīdzekļa lietošanas reizē, tai skaitā:

 • nākamā ieraksta numurs,
 • izbraukšanas datums un mērķis,
 • maršruta apraksts (no kurienes - uz kurieni),
 • nobraukto kilometru skaits,
 • transportlīdzekļa vadītāja vārdu un uzvārdu,
 • katra pārskata perioda beigās apstiprina nodokļu maksātājs par transportlīdzekļa vadītāja ieraksta autentiskumu, ja tas nav nodokļu maksātājs,

5. nobraukto kilometru skaits katra pārskata perioda beigās un uzskaites aizpildīšanas dienā.

Svarīgs!

Noteikumos nav norādīts, kad nodokļu maksātājam būtu jāizlemj, ka viņš vēlas deklarēt automašīnas izmantošanu tikai saimnieciskās darbības vajadzībām. Šāda deklarācija arī nav neatsaucama - uzņēmējam ir tiesības atsaukt šādu lēmumu un ieturēt tikai 50% no nodokļa.

Būtiski, ka gadījumā, ja uzņēmējs izvēlas neveikt uzskaiti un ietur 50% no priekšnodokļa, atlikušos 50% no nodokļa neieskaitītu nodokļa atskaitāmajās izmaksās - saskaņā ar Art. 23 sek. 1 punkts 43 lit. a) apakšpunktā, priekšnodoklis nav jāiekļauj izmaksās, ja vien nodokļa maksātājam nav tiesību uz atskaitījumu saskaņā ar noteikumiem. Šādā gadījumā gan šādas tiesības tiek piešķirtas un uzņēmējs nolemj pats tās neizmantot.

Pilns atskaitījums bez kilometriem - īpaši gadījumi

Kā jau minēts sākumā, uzņēmējiem, kuri savā darbībā izmanto kravas automašīnas (t.i. vispārēji saprotamus transportlīdzekļus ar kopējo masu virs 3,5 tonnām), ir tiesības ieturēt 100% PVN par vieglajām automašīnām. Šis noteikums paliek neskarts - šādu automašīnu īpašniekiem joprojām nav jāuztraucas par papildu rekordiem.

Arī tiem nodokļu maksātājiem, kuri nolēmuši atskaitīt tikai 50% PVN, nebūs pienākums braukt kilometrus.

Mēs rekomendējam

PVN 2014 – Nievatowiec var arī izrakstīt rēķinu

Taču uzņēmējiem būs tiesības ieturēt nodokli 100% apmērā arī vairākos citos gadījumos. Tie ir transportlīdzekļi, kas paredzēti tikai:

 • tālākpārdošana,
 • pārdošana - ja transportlīdzekļi ir izgatavoti nodokļu maksātājs,
 • nodošana lietošanā uz nomas, nomas, līzinga vai cita līdzīga līguma pamata,

situācijā, kad šīs darbības ir nodokļu maksātāja uzņēmējdarbības priekšmets. Kilometrs būs lieks arī situācijā, kad attiecībā uz mehānisko transportlīdzekli nodokļa maksātājam nav tiesību samazināt maksājamā nodokļa summu par ar to saistīto izdevumu priekšnodokļa summu.

Ja transportlīdzekļa konstrukcija automātiski izslēdz iespēju to izmantot privātām vajadzībām, nodokļa maksātājam ir tiesības atskaitīt arī 100% no priekšnodokļa vērtības, neveidojot papildu uzskaiti. Pilns šādu transportlīdzekļu saraksts ir paredzēts aktā (skatīt lodziņu).

86.a sec. 9

 1. Mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot vieglos automobiļus, kam viena sēdekļu rinda ir atdalīta no preču pārvadāšanai paredzētās daļas ar sienu vai pastāvīgu starpsienu:

  • klasificēti, pamatojoties uz ceļu satiksmes noteikumiem, šādos apakštipos: universāls, furgons vai

  • ar atvērtu daļu, kas paredzēta kravu pārvadāšanai,

 • Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot vieglās automašīnas, kā konstruktīvi atsevišķi transportlīdzekļa elementi ir vadītāja kabīne ar vienu sēdekļu rindu un kravu pārvadāšanai paredzēta virsbūve.

 • Speciālie transportlīdzekļi, kas atbilst arī atsevišķos noteikumos ietvertajiem nosacījumiem, kas paredzēti šādiem mērķiem:

  • elektriskais/metināšanas agregāts,

  • urbšanas darbiem,

  • ekskavators, ekskavators-buldozers,

  • lādētājs,

  • lifts apkopes un montāžas darbiem,

  • auto celtnis,

ja saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem izsniegtajos dokumentos norādīts, ka transportlīdzeklis ir speciālais transportlīdzeklis.