Izmaksas, kas radušās pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas

Vietne

Šī gada maijā. Es gatavojos uzsākt uzņēmējdarbību un esmu nolēmis kārtot izmaksas, izmantojot vienkāršoto metodi. Taču aprīlī iegādājos pirmos produktus, ko izmantošu uzņēmumā tālākpārdošanai un reklāmas pakalpojumiem uzņēmuma popularizēšanai. Un te rodas mans jautājums, vai pēc uzņēmējdarbības uzsākšanas varēšu iegrāmatot izmaksas, kas radušās pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas?

Staņislavs, Varšava

 

Nav kontrindikāciju, lai uzskaitē iekļautu izmaksas, kas radušās pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas. Tomēr šādiem izdevumiem ir jāatbilst noteiktiem nosacījumiem.

Lai izdevumus varētu iekļaut kā uzņēmumu izmaksas, tiem jāatbilst nodokļa atskaitāmo izmaksu definīcijai, kas noteikta 2008. gada 1. jūlija 2009. gada 1. jūlija 2009. 22 sek. IIN likuma 1. Atbilstoši tās formulējumam nodokļos atskaitāmās izmaksas ir izdevumi, kas veikti, lai gūtu ienākumus, saglabātu vai nodrošinātu ienākumu avotu, ja vien šie izdevumi nav uzskaitīti 2008. gada 1. jūlija Regulas Nr. 23 iepriekš likums.

Līdz ar to nav šķēršļu, lai izdevumi, kas radušies par uzņēmuma reklāmu un iegādātajām precēm tālākpārdošanai, tiktu iekļauti uzņēmuma izdevumos, jo tie kopumā ir saistīti ar ienākumu gūšanu.

Turklāt saimnieciskās darbības izdevumos var ietilpt izdevumi, kuriem nav personiska rakstura un kas tiks pienācīgi dokumentēti un pamatoti. Grāmatvedības kuponā, uz kura pamata izdevumus varēs klasificēt kā uzņēmuma izmaksas, jāsatur vismaz šādi dati:
- uzskaites dokumenta veida un tā numura norāde,
- darījuma pušu nodrošināšana (pircēja un pārdevēja dati),
- darījuma datums un dokumenta izdošanas datums, ja tas atšķiras no darījuma datuma,
- operācijas priekšmeta un tā vērtības specifikācija. Ar produktiem, kas iegādāti pirms darbības uzsākšanas, lai tos pārdotu tālāk, uzņēmums jāiepazīstina, pamatojoties uz sākotnējo inventarizāciju. Uzskaitē jāietver vismaz tā informācija, kas norādīta Art. 28 sek. 2 noteikumu par ieņēmumu un izdevumu nodokļa grāmatiņas kārtošanu, un šīs sastāvdaļas vērtējamas pēc iegādes cenas, iegādes cenas vai tirgus vērtības (ja tā ir zemāka par pirkuma vai iegādes cenu). Savukārt citus izdevumus, kas neattiecās uz preču vai pamatlīdzekļu iegādi, kas veikti, lai uzsāktu darbību, var tikt atzīti tieši KPiR, pamatojoties uz savāktajiem pirkuma dokumentiem, ko apliecina nostāja Bidgoščas Nodokļu palātas direktors 2015. gada 17. aprīļa individuālajā interpretācijā, atsauce . ITPB1 / 4511-64 / 15-4 / WM, kurā mēs lasām:

(...) ar ieņēmumiem netieši saistītās izmaksas tiek atzītas kā nodokļos atskaitāmās izmaksas datumos, kad izrakstīti rēķini (rēķini) vai citi pierādījumi, kas veido pamatu izmaksu iegrāmatošanai (atzīšanai).

Tajā pašā laikā izdevumi, par kuriem rēķina (rēķina) vai cita pierādījuma izrakstīšanas datums iekrita periodā pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, jāiekļauj ieņēmumu un izdevumu nodokļa grāmatā - pirmajā mēnesī, kurā nav uzsākta saimnieciskā darbība. lauksaimniecības uzņēmējdarbība.

Rezumējot, nodokļu maksātājam nav kontrindikāciju veikt izmaksu uzskaiti pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas, ja tās atbilst nodokļa atskaitāmo izmaksu definīcijai un izdevumi ir atbilstoši dokumentēti.