Kases aparāta likvidācija saimnieciskās darbības beigās

Vietne

Uzņēmējdarbības beigas ir saistītas ar kases aparāta lietošanas beigām. Šajā situācijā jābūt uzmanīgiem, jo ​​kases aparāta likvidācija nozīmē nepieciešamību pielāgoties atbilstošām procedūrām. Lai to izdarītu, izlasiet kases aparāta atmiņu un noņemiet ierīci nodokļu inspekcijā. Kas ir svarīgi, slēdzot uzņēmumu un kam par to jāpaziņo uzņēmējam, kurš uzņēmumā izmantoja kases aparātu? Mēs atbildam zemāk.

Kases likvidācija un nodokļu maksātāja saistības

Ar kases aparāta likvidāciju saistītie nodokļu maksātāja pienākumi noteikti Finanšu ministra 2019.gada 29.aprīļa noteikumos par kases aparātiem. Saskaņā ar par. 32 nodokļu maksātājam pirms tiešsaistes kases aparāta darba beigām:

 • izsniedz ikdienas fiskālo pārskatu;
 • uzreiz pēc kases aparāta automātiskās pārslēgšanas tikai lasīšanas režīmā vai pēc tam, kad ar servisa tehniķa palīdzību nodrošināta kases aparāta pārslēgšana tikai lasīšanas režīmā, ar servisa tehniķa palīdzību viņš nolasa saturu fiskālo atmiņu, izsniedzot fiskālo norēķinu pārskatu vai apvienoto fiskālo norēķinu pārskatu un sagatavo no šī darbības protokola, atbilstoši noteikumu 4.pielikuma paraugam;
 • iesniedz pārskatu par kases aparāta fiskālās atmiņas nolasīšanu kopā ar pievienoto fiskālo norēķinu pārskatu vai apvienoto fiskālo norēķinu pārskatu 5 dienu laikā no to sastādīšanas dienas nodokļu maksātājam kompetentās nodokļu iestādes vadītājam;
 • sastāda un kopā ar 3.punktā minētajiem dokumentiem nodokļu maksātājam kompetentās nodokļu iestādes vadītājam iesniedz iesniegumu par kases aparāta izņemšanu no kases aparātu reģistra atbilstoši 5.pielikuma paraugam. regulējums;
 • nodrošina datu nolasīšanu un rakstīšanu no aizsargātās atmiņas ārējā datu nesējā.

Un kases aparāta darba pārtraukšanas gadījumā ar kopijas elektronisku vai papīra ierakstu saskaņā ar 1.1. 34 nodokļu maksātājs:

 • izsniedz ikdienas fiskālo pārskatu un periodisko (ikmēneša) fiskālo pārskatu;
 • nekavējoties ar servisa tehniķa palīdzību nolasa fiskālās atmiņas saturu, izsniedzot fiskālo norēķinu aktu, un sagatavo pārskatu par šo darbību, atbilstoši noteikumu 4.pielikuma paraugam; Tiesību žurnāls - 15 - Punkts 816
 • 5 dienu laikā no tā sastādīšanas dienas iesniedz nodokļu maksātājam kompetentās nodokļu iestādes vadītājam ziņojumu par fiskālo atmiņu nolasīšanu kopā ar pievienoto fiskālo norēķinu ziņojumu; 4
 • sastāda un kopā ar 3.punktā minētajiem dokumentiem nodokļu maksātājam kompetentās nodokļu iestādes vadītājam iesniedz iesniegumu par kases aparāta izņemšanu no kases aparātu reģistra atbilstoši 5.pielikuma paraugam. regulējumu.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Kases aparāta likvidācija - pieteikums par kases aparāta noņemšanu no nodokļu iestādes vadītāja veiktās uzskaites

Finanšu ministrs vispārīgo formulu kases aparāta dereģistrācijas pieteikuma gadījumā precizēja noteikumu pielikumā Nr.5. Iesnieguma forma atstāta nodokļu maksātāja ziņā - gatavas veidnes publicē arī konkrētas nodokļu iestādes.

Ja vēstule tiek nosūtīta tās nodokļu iestādes vadītājam, kurā veikta kases aparāta sākotnējā reģistrācija, tajā papildus jāiekļauj lūgums izņemt ierīci no biroja uzskaites. Papildus nodokļu maksātāja datiem pieteikumā jānorāda šāda kases aparāta informācija:

 • informācija par nodokļu maksātāju, kas izmanto kases aparātu,
 • kases aparātu numuri, kas sadalīti:
  • unikāls,
  • rūpnīca,
  • reģistrācija,
 • adrese, kurā tika izmantots kases aparāts,
 • kases aparāta fiskalizācijas datums,
 • kases aparāta veids,
 • iemesls atcelšanai.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Kases likvidācija - kases aparāta atmiņas nolasīšanas protokols

Pēc visu nepieciešamo pieteikumu iesniegšanas birojā ir nepieciešams izlasīt kases aparāta atmiņas saturu. Šai procedūrai nepieciešama šādu pušu līdzdalība:

 • nodokļu maksātājs,
 • nodokļu biroja darbinieks,
 • servisa tehniķis.

Lasot kases aparāta atmiņu, atcerieties noformēt protokolu, kas dokumentē šīs darbības veikšanu. Atbilstošo veidni nodokļu maksātājs var atrast Finanšu ministra 2019. gada 29. aprīļa noteikumu par kases aparātiem 4. pielikumā. Dokuments jāsagatavo trīs eksemplāros - pa vienam katrai pusei -, kas jāparaksta arī katrai no pasākumā iesaistītajām personām.

Kā redzams no iepriekš minētajiem piemēriem, kases aparāta likvidācija ir saistīta ar noteiktām formalitātēm, kas jākārto, lai izvairītos no strīdiem ar nodokļu inspekciju.