PVN (pievienotās vērtības nodokļa) pārmaksa

Pakalpojums

Iespējams, ka uzņēmējs saskaras ar PVN (preču un pakalpojumu nodokļa) pārmaksu. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad nodokļa deklarācija ir labota atskaitāmā priekšnodokļa apmēra palielināšanas dēļ un šīs korekcijas rezultātā tiks samazināta nodokļa parāds, vai arī tad, kad nodokļa maksātājs samazina maksājamā nodokļa summu, pamatojoties uz labojums.

Pārmaksa - definīcija

Nodokļu rīkojuma 72. panta 1. punktā pārmaksa ir noteikta kā summa:

  • pārmaksāts vai nepamatoti samaksāts nodoklis,
  • nodoklis, ko maksātājs iekasējis nepamatoti vai tādā apmērā, kas pārsniedz maksājamo summu,
  • maksātāja vai piedzinēja samaksātās saistības, ja lēmums, kas minēts Art. 30. punkta 4. punktu, tie ir norādīti nepamatoti vai par summu, kas ir lielāka par maksājamo summu,
  • trešās personas vai mantinieka samaksātās saistības, ja lēmumā par to nodokļu saistībām vai lēmumā par mantojuma atstājēja nodokļa saistību apmēru tās norādītas nepamatoti vai lielākā apmērā par pienākošos.

Vērts ņemt vērā, ka tad, kad maksājums bija saistīts ar nodokļu parādiem, maksājuma daļa, kas ieskaitīta nokavējuma procentos, tiek pielīdzināta pārmaksai.

Pārmaksas datums

Jautājumu par pārmaksas datumu regulē Art. 73 rīkojuma 2. punktu, no kura izriet, ka tas izriet iesniegšanas dienā:

  • gada nodokļu deklarācija - ienākuma nodokļa maksātājiem,
  • akcīzes nodokļa deklarācijas - akcīzes nodokļa maksātājiem,
  • saimnieciskā gada peļņas maksājumu deklarācijas - Valsts kases individuālajiem komersantiem un valsts uzņēmumiem,
  • ceturkšņa deklarācija par pievienotās vērtības nodokli - pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem.

Ir ļoti svarīgi, lai priekšnodokļa pārsnieguma atgriešana pār maksājamo nodokli, kas izriet no PVN deklarācijas, parasti nebūtu uzskatāma par pārmaksu Regulas Nr. Nodokļu kodeksa 72.

Tomēr dažos gadījumos atmaksas summa var būt pārmaksa. Tas ir tāpēc, ka, kā norādīts Art. 87 sek. Saskaņā ar PVN likuma 7. pantu nodokļa starpība, ko nodokļu iestāde nav atmaksājusi likumā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīta par nodokļa pārmaksu, par kuru jāmaksā procenti Nodokļu rīkojuma noteikumu izpratnē.

Pieteikums par pārmaksu

Saskaņā ar Art. 75. panta 2. punkts Noteikumu 1.b punktu, iesniegumu par pārmaksu var iesniegt nodokļu maksātāji, kuri savās deklarācijās uzrādījuši nepamatotas nodokļu saistības vai par summu, kas lielāka par to, un samaksājuši deklarēto nodokli.

Kad nodokļu maksātājs nodokļu inspekcijā iesniedz PVN deklarācijas labojumu un par tā pareizību nav šaubu, nodokļu iestāde pārmaksu atmaksās, neizdodot lēmumu par pārmaksu.

Pārmaksas atmaksas termiņš

Pārmaksas atmaksas termiņš ir atkarīgs no tā, vai nodokļu iestāde par šo jautājumu ir pieņēmusi lēmumu vai nē.

Un tā, saskaņā ar Art. Saskaņā ar Rīkojuma 77. panta 1. punktu pārmaksa ir jāatdod 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Taču, ja nav pieņemts lēmums un līdz ar to nodokļu administrācijai nav šaubu par iesniegtā deklarācijas labojuma pareizību, pārmaksa tiek atmaksāta 3 mēnešu laikā no tās labošanas dienas.

Pārmaksas kredīts nokavējuma un nākotnes saistību segšanai

Saskaņā ar Art. Rīkojuma 76. panta 1. punktu pārmaksas un to procenti ex officio ieskaitāmi nodokļu parādu segšanai kopā ar kavējuma procentiem un kārtējām nodokļu saistībām, un to neesamības gadījumā tie ir jāatmaksā ex officio, ja vien nodokļu maksātājs neiesniedz pieteikums par pārmaksas pilnīgu vai daļēju ieskaitīšanu turpmākajām nodokļu saistībām.

Ex officio atgriešanas gadījumā tā tiek veikta nodokļu maksātāja bankas kontā vai maksājama skaidrā naudā, ja nodokļu maksātājam, iekasētājam vai maksātājam nav obligāti jābūt kontam.