Apgrieztā maksāšana un iegādāto preču pārdošana

Pakalpojums

Aktīviem PVN maksātājiem, kuri iegādājas tādas preces kā tērauds, uz kurām attiecas reversā nodokļa maksāšana, PVN jāaprēķina pašiem. Bet kā izskatās šo preču tālākā pārdošana? Vai var piemērot arī apgriezto maksāšanas kārtību vai ir nepieciešams iekasēt PVN? Atbilde uz šo jautājumu ir atrodama zemāk esošajā rakstā.

Reversā iekasēšana – juridiskais pamats

Saskaņā ar Art. 17 sek. PVN likuma 1. punkta 7. apakšpunktu, par nodokļu maksātājiem tiek uzskatītas arī juridiskās personas, organizatoriskās vienības bez juridiskas personas statusa un fiziskas personas, kas iegādājas likuma 11. pielikumā uzskaitītās preces (piemēram, tēraudu, dažādus metāla izstrādājumus, mobilos tālruņus, portatīvos datorus), ja: izpildīti nosacījumi:

  • to piegādes veicējs ir nodokļu maksātājs, kas minēts 5. pantā. 15, kur pārdošana nav atbrīvota no nodokļa saskaņā ar Art. 113. punkts. 1 un 9 (t.i., nesaņem PVN atbrīvojumu līdz 200 000 PLN robežai),

  • pircējs ir nodokļu maksātājs, kas minēts 2. pantā. 15, reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs,

  • uz piegādi neattiecas atbrīvojums, kas minēts 3. pantā. 43 sek. 1. 2. punkts (t.i., preces, no kurām pirkums nebija piemērots PVN atskaitīšanai, paredzētas ar PVN neapliekamai darbībai) vai art. 122.

punktā norādītajām precēm likuma 11. pielikuma 28.–28.c punktu (t.i., klēpjdatoriem, piezīmjdatoriem, mobilajiem tālruņiem vai videospēļu konsolēm), apgrieztā iekasēšana tiek piemērota, ja šo preču kopējā vērtība ekonomiski vienveidīgā darījumā ar šīm precēm bez nodokļa pārsniedz PLN summu. 20 000. Ir vērts paturēt prātā, ka ekonomiski vienveidīgs darījums parasti ir līgums, pat ja tas attiektos uz vairāk nekā vienu piegādi, pasūtījumu vai rēķinu. Ar grozījumiem PVN likumā tiek atcelts 11. un 14. pielikums par labu 15. pielikumam. Tas nozīmē, ka iekšzemes apgrieztā iekasēšana tiks aizstāta ar obligātu dalītā maksājuma mehānismu. Detalizēta informācija par izmaiņām atrodama rakstā: Obligāts dalītais maksājums - no 2019. gada novembra? Kā sagatavoties?

Reversā iekasēšana — pirkums

Ja uzņēmējs ir iegādājies preces, uz kurām attiecas reversais PVN maksājums, viņam ir pienākums pašam nokārtot nodokli. Rēķinā norādītā vērtība tiek uzskatīta par neto vērtību, no kuras tiek iekasēts PVN. Nodokļa vērtība ir norādīta PVN deklarācijā pārdošanas pusē un pirkuma pusē.

Šis darījums pircējam nav PVN neitrāls, jo nodoklis tiek uzrādīts vienādās summās gan pārdošanas, gan pirkuma pusē.

Nav pienākuma izrakstīt iekšējo rēķinu ar nodokļa aprēķinu, tāpēc jūs varat aprēķināt rēķinu un ievadīt atbilstošās vērtības PVN reģistros, kas ir PVN deklarācijas sagatavošanas pamatā.

Reversā iekasēšana — izpārdošana

Kā norādīts PVN likumā, 11.pielikumā uzskaitīto preču pārdošanas aplikšanas ar nodokli veids ir atkarīgs no tā, kas ir pircējs. Apgrieztā iekasēšana netiks piemērota pārdošanas gadījumā personām, kas nav uzņēmējdarbība, vai ar PVN atbrīvotiem nodokļu maksātājiem.

Tāpēc, pārdodot aktīvam PVN maksātājam, būtu jāpiemēro apgrieztā maksāšanas kārtība. Tomēr citos gadījumos PVN ir jāiekasē kā standarta. Tāpēc var gadīties, ka, pērkot, uzņēmējs patstāvīgi nokārtos PVN, bet, pārdodot, izrakstīs rēķinu ar 23% nodokli.

Vēl viens gadījums, kas var rasties, ir preču vienlaicīga pārdošana ar un bez apgrieztās maksāšanas. Šajā gadījumā nav nepieciešams izrakstīt divus rēķinus. Pietiek norādīt pareizās PVN likmes dotajām preču vienībām. Parasti tiem no PVN likuma 11.pielikuma aprakstā ir norādīta likme "oo" vai "PVN nokārto pircējs". Svarīgi, ka, izrakstot rēķinu, ir nepieciešams iekļaut papildus anotāciju "apgrieztā iekasēšana".

Tas pats attiecas uz avansa maksājuma saņemšanu. Pārdevējam ir pienākums norādīt, vai tas attiecas uz precēm no PVN likuma 11.pielikuma, un, ja tā, piemērot apgrieztās maksāšanas procedūru. Ja pasūtījums attiecās arī uz precēm, kas apliktas ar 23% nodokli, jānorāda, kurām precēm konkrēti tiek ieskaitīta priekšapmaksa.

Saņemtais avansa maksājums par piegādi jāapliek ar nodokli pēc tāda paša principa, kā norēķināties par piegādi. Tāpēc nekavējoties būtu jānosaka, vai apgrieztā iekasēšana tiks piemērota.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Nodokļu maksātājiem, kuri vietējā tirdzniecībā pārdod ar apgriezto nodokli, ir jāiesniedz PVN-27 kopsavilkuma informācija. To iesniegšanas biežums vienmēr būtu jānodrošina reizi mēnesī.

Ir arī gadījumi, kad pārdevējs nepareizi aprēķina PVN vai rēķinā nepareizi norāda pārāk zemu summu. Šādā gadījumā kļūda ir jālabo, atsaucoties uz periodu, kurā radās nodokļu saistības par konkrēto darījumu. Saskaņā ar Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo brošūru, lai arī koriģējošais rēķins ir izrakstīts kārtējā datumā, ir nepieciešams labot ar atpakaļejošu datumu veikto norēķinu.

Kā pārbaudīt aktīvo PVN maksātāju?

Kamēr tirdzniecībā ar privātpersonām lielu problēmu nav, tā var rasties nodokļu maksātājiem, kuri nav aktīvi PVN maksātāji. Kā pārbaudīt, vai konkrētais uzņēmējs ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs? Daži uzņēmumi izmanto attiecīgu deklarāciju parakstīšanas metodi vai pieprasa uzrādīt PVN-5 apliecinājumu, kas ietver informāciju par reģistrāciju kā aktīvas PVN aitas.

Diemžēl neviena no šīm metodēm nav pietiekama. Paziņojums, kas neliecina par patieso lietu stāvokli, nav pamats apgrieztās nodokļu maksāšanas piemērošanai. Savukārt PVN-5 izziņa var būt novecojusi, jo uzņēmējiem ir iespēja atgriezties pie PVN atbrīvojuma.

Finanšu ministrijas nodokļu portāls ir šeit, lai palīdzētu. Finanšu ministrija publicēja rakstu, kas norāda uz iespēju pārbaudīt subjekta statusu PVN maksāšanā.Pietiek norādīt klienta nodokļu identifikācijas numuru (NIP) un uzreiz tiek parādīta informācija par to, vai konkrētais subjekts ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs. Apstiprināšanai gan nodokļu maksātājs, gan trešā persona, kurai ir juridiska interese par to, var iesniegt kompetentajam nodokļu dienesta vadītājam iesniegumu izziņas saņemšanai. Tas var būt noderīgi, plānojot lielas vērtības darījumu. Ja izrādītos, ka pircējs nav aktīvs PVN maksātājs, pārdevējam būtu pienākums iekasēt PVN pēc standarta likmes un samaksāt nodokli nodokļu inspekcijai. Tādējādi, ja viņš, pārdodot, piemērotu apgrieztās maksāšanas procedūru, viņš darījumā būtu zaudējums, jo viņam būtu jāiekasē PVN, par kuru viņš nesaņēma samaksu no pircēja.

Precēm, kas iegādātas ar apgriezto maksāšanu, ne vienmēr var tikt piemērota tā pati pārdošanas procedūra. Viens no galvenajiem jautājumiem ir noteikt, kura vārdā tiek veikta piegāde. Tikai pārdošanas gadījumā aktīvam PVN maksātājam PVN likuma 11.pielikumā norādīto preču tirdzniecībā tiek piemērota apgrieztā iekasēšana.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!