No iemaksām nesaistīti periodi un pensijas un invaliditātes pabalsti

Apkalpošana

Reti kurš zina, uz kāda pamata tiek noteiktas tiesības uz vecuma vai invaliditātes pensiju. Ļoti svarīgs jautājums šajā jomā ir t.s iemaksas periodi un periodi, kas nav balstīti uz iemaksām. Kas tie ir? Mēs atbildam rakstā.

No iemaksām nesaistīti periodi, t.i., kas?

Ar no iemaksām neatkarīga perioda jēdzienu būtu jāsaprot laiks, kurā netika veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Citiem vārdiem sakot, tas ir laiks, kad netika demonstrēta ekonomiskā aktivitāte. Neskatoties uz iepriekš minēto, no iemaksām nesaistītie periodi tiek ņemti vērā, nosakot tiesības uz izdienas pensiju vai invaliditātes pensiju, kā arī to apmēru.

Kā atšķirt periodus, kas nav balstīti uz iemaksām, no iemaksām balstītiem periodiem?

Iemaksu periods ir sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas periods. Iemaksu periodi ietver: laiks:

  • nodarbinātība saskaņā ar darba līgumu,
  • saņemt maternitātes pabalstu,
  • aktīvajā militārajā dienestā.

Starp noteikumiem, kas ietverti likumā par vecuma un invaliditātes pensijām no Sociālās apdrošināšanas fonda, ir noteikums, kas nosaka, ka, nosakot tiesības uz vecuma vai invaliditātes pensiju:

1) iemaksu maksātājiem, kuriem pašiem ir jāveic iemaksas savai izdienas un invaliditātes pensijas apdrošināšanai,
2) personas, kas sadarbojas ar personām, kas nodarbojas ar nelauksaimniecisku darbību

- periods, par kuru nav veiktas iemaksas, netiek ņemts vērā, neskatoties uz to, ka šajā periodā ir obligāta vecuma un invaliditātes pensijas apdrošināšana.

No iemaksām nesaistīti periodi un tiesību uz izdienas vai invaliditātes pensiju noteikšana

Saskaņā ar Art. 5 sek. Iepriekš minētā likuma 2. pantu, nosakot tiesības uz vecuma un invaliditātes pensijām un aprēķinot to apmēru, ņem vērā no iemaksām neatkarīgus periodus, kas nepārsniedz vienu trešdaļu no pierādītajiem iemaksu periodiem. Nosakot tiesības uz vecuma un invaliditātes pensiju, pilnībā tiek ņemti vērā dokumentēti iemaksu periodi.

Situācijā, kad iemaksu un bez iemaksu periodi iestāties vienlaicīgi, tad, nosakot tiesības uz izdienas vai invaliditātes pensiju, būtu jāņem vērā konkrētajai personai labvēlīgākais periods.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Kas ir no iemaksām nesaistīti periodi?

No iemaksām nesaistītie periodi ir uzskaitīti 1. pantā. 7 1998. gada 17. decembra Likumā par pensijām un invaliditātes pensijām no Sociālās apdrošināšanas fonda. Tie ir uzskaitīti zemāk esošajā tabulā.

LP.

PERIODI, KAS NEPAREDZĒ IEMAKSAS

1.

saņemot atlīdzību par darbnespējas laiku, ko maksā saskaņā ar Darba kodeksa noteikumiem

2.

sociālās apdrošināšanas pabalstu saņemšana: slimības vai aprūpes apdrošināšana

3.

saņemot rehabilitācijas pabalstu

4.

saņem slimības un kopšanas pabalstu un rehabilitācijas pabalstu pēc apdrošināšanas pienākuma izbeigšanās

5.

slimības pensiju saņem pēc darba attiecību izbeigšanas, ar darba laiku, kas nav mazāks par pusi no pašreizējās nodarbošanās, vai pēc sociālās apdrošināšanas saistību izbeigšanas cita iemesla dēļ

6.

neveicot darbu pēc darba attiecību izbeigšanas, ja par šiem periodiem saskaņā ar Darba kodeksa noteikumiem tika izmaksāta kompensācija

7.

bērna kopšanas atvaļinājuma periodi, bezalgas atvaļinājums, kas piešķirts, pamatojoties uz noteikumiem par neapmaksātu atvaļinājumu strādājošām mātēm, kuras kopj mazus bērnus, citi šim nolūkam piešķirtie neapmaksātie atvaļinājumi un dīkstāves periodi - bērna kopšanas dēļ, kas iekrīt pirms tiesību iegūšanas dienas uz izdienas vai invaliditātes pensiju:

  • līdz 4 gadu vecumam - līdz 3 gadiem katram bērnam, un kopā - neatkarīgi no bērnu skaita - līdz 6 gadiem

  • par kuru viņa fiziskā, garīgā vai psihofiziskā stāvokļa dēļ pienākas kopšanas pabalsts - papildus līdz 3 gadiem par katru bērnu

8.

aprūpes periodi kara invalīdam, kurš klasificēts kā I šķiras vai atzīts par pilnīgi darbnespējīgu un patstāvīgi dzīvotspējīgu pirms tiesību uz vecuma vai invaliditātes pensiju iegūšanas dienas, ko izmanto ģimenes loceklis, kas vecāks par 16 gadiem, kura aprūpes laikā nav sasniegusi ikmēneša ienākumus, kas pārsniedz pusi no zemākās algas

9.

dīkstāves periodi līdz 6 gadiem pirms tiesību uz vecuma vai invaliditātes pensiju iegūšanas dienas, ko izraisījusi nepieciešamība kopt ģimenes locekli, kas pieder pie 1. invalīdu grupas, izņemot bērnu vai atzīts par pilnīgi rīcībnespējīgu. darbu un patstāvīgu eksistenci vai atzīts par invalīdu būtiskā apjomā, ko veic ģimenes loceklis, kas vecāks par 16 gadiem, kurš aprūpes periodā nav guvis ienākumus, kas pārsniedz pusi no zemākās mēneša darba algas

10.

bezalgas atvaļinājums un pārtraukumi darbā, ja netiek piešķirts bezalgas atvaļinājums to darbinieku laulātajiem, kuri norīkoti strādāt diplomātiskajās pārstāvniecībās, konsulārajos birojos, pastāvīgajās pārstāvniecībās Apvienoto Nāciju Organizācijā un citās speciālajās misijās ārvalstīs, institūtos, informācijas un kultūras centros ārvalstīs

11.

studijas augstskolā vienā studiju virzienā, ar nosacījumu, ka šīs studijas ir pabeigtas, studiju programmā noteiktajā apjomā

12

doktorantūrā un zinātniskajā aspirantūrā lēmumā par to dibināšanu noteiktajā apjomā

13.

asistenta sagatavošanas studijas

14

ārstu profesionālā apmācība medicīnas akadēmiju klīnikās un zinātnisko institūtu nodaļās kā brīvprātīgais - līdz 1 gadam

15.

saņemot pirmspensijas pabalstu vai pirmspensijas pabalstu

16.

dokumentāli apliecināta darbnespēja, par kuru izmaksāts Darba fonds: bezdarbnieka pabalsts, mācību pabalsts vai stipendijas