Tiesas nodevas civillietās

Apkalpošana

Ikvienam, kurš nolemj iesniegt lietu tiesā, jau sākumā ir jārēķinās ar tiesas izdevumiem.Tiesu nodevu iekasēšanas noteikumi civillietās, to apmērs un atgriešanas noteikumi ir noteikti Likumā par tiesas nodevām civillietās. Kā atpazīt tiesas izdevumu apmēru? Kad tiek piemērotas tiesas nodevas?

Tiesas nodevas – kas tās tiek apliktas?

Tiesas nodeva attiecas uz darbībām, kas tieši noteiktas likumā:

 • tiesas prāva (ieskaitot pretprasību),
 • apelācija un sūdzība,
 • kasācijas sūdzību un prasību atzīt par galīga sprieduma neatbilstību likumam,
 • iebildumu pret aizmugurisku spriedumu,
 • maksas par maksājuma uzdevumu,
 • galvenā un blakus iejaukšanās,
 • sūdzība:

  • lai atsāktu tiesvedību,
  • atcelt šķīrējtiesas spriedumu,
  • par tiesas referenta lēmumu,
  • tiesu izpildītāja darbībām,
 • pieteikums:
  • par bezstrīdus tiesvedības ierosināšanu,
  • par bankrotu,
  • par ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā,
  • par ierakstīšanu Valsts tiesu reģistrā un ķīlu reģistrā, kā arī par šo ierakstu grozīšanu un dzēšanu.
  • Tiesas izmaksu veidi

Ir trīs veidu tiesas nodevas:

FIKSĒTA MAKSA

RELATĪVĀ MAKSĀJUMS

PAMATMAKSAS

 • lietas par nemantiskām tiesībām un atsevišķos gadījumos par īpašumtiesībām, kas noteiktas likumā

 • īpašuma tiesību lietas

 • gadījumi, kad noteikumi neparedz fiksētu, relatīvu vai pagaidu maksu

 • tas nav atkarīgs no strīda priekšmeta vērtības vai apelācijas priekšmeta vērtības

 • ir 5% (un 2% grupas tiesvedībā) no strīda priekšmeta vai pārsūdzības priekšmeta vērtības

 • pamatnodevas iekasēšana izslēdz citas nodevas iekasēšanu

 • min. PLN 30

 • min. PLN 30

 • min. PLN 30

 • maks. PLN 5000

 • maks. PLN 100 000

-

Ir arī relatīvās maksas apakšveids - pagaidu nodeva. Tas ir celts no vēstules par īpašuma tiesībām, kad lietas ierosināšanas brīdī nevar noteikt lietas priekšmeta vērtību. Pagaidu nodeva ir noteikta no PLN 30 līdz PLN 1000, un lietās, kas ierosinātas kolektīvā tiesvedībā, no PLN 100 līdz PLN 10 000.

Tiesas nodeva – iekasētās nodevas summa

Ne vienmēr tiek iekasēta pilna maksa. Iekasētās tiesas nodevas apmērs ir atkarīgs arī no lietas veida.

Maksas lielums

Lietas veids

vesels (100%)

 • prāva un pretprasība

 • pieteikums par bezstrīdus tiesvedības ierosināšanu vai tā atsevišķa daļa

¾ (75%)

 • iebildumu iesniegšana pret maksājuma rīkojuma procedūrā izdoto maksājuma rīkojumu

½ (50%)

 • iebildumu pret spriedumu aizmuguriski un pieteikumu par Eiropas maksājuma rīkojuma atcelšanu

¼ (25%)

 • prasības pieteikums maksājuma raksta procesā

 • tiesas prāva elektroniskā rakstveida procesā

⅕ (20%)

 • sānu iejaukšanās;

 • sūdzību, ja vien īpašs noteikums neparedz citādi

Aprēķinot, jāatceras, ka nodevu vērtība tiek noapaļota līdz pilnam zlotam
(piemēram, ja sākotnēji aprēķinātā maksa bija PLN 35,40, PLN 36 tiek pārskaitīti uz tiesas kontu).

Tiesas nodevas apmērs vienkāršotā procesā

Vienkāršotā kārtībā izskatāmajā lietā iekasē fiksētu maksu:

 • par tiesvedību atkarībā no strīda priekšmeta vērtības vai līguma priekšmeta vērtības,
 • apelācijas kārtībā, atkarībā no apelācijas priekšmeta vērtības.

Apelācijas priekšmeta vērtība no [PLN]

Apelācijas priekšmeta vērtība līdz [PLN]

Nodevas apmērs vienkāršotā kārtībā

-

2000

PLN 30

2000

5000

100 zloti

5000

7500

PLN 250

7500

-

300 PLN

Kad tiks piemērotas šādas tiesas nodevas un vienkāršotas procedūras? Gadījumos, kas attiecas uz:

 1. pretenzijas, kas izriet no līgumiem, ja strīda priekšmeta vērtība nepārsniedz PLN 20 000, un prasījumu gadījumos, kas izriet no garantijas, kvalitātes garantijas vai patēriņa preces neatbilstības patērētāja pārdošanas līgumam, ja strīda priekšmeta vērtība līguma priekšmets nepārsniedz šo summu;
 2. dzīvojamo telpu īres maksas un no īrnieka iekasētās maksas, kā arī maksas par dzīvokļa lietošanu dzīvojamo māju kooperatīvā neatkarīgi no strīda vērtības.

Tiesas nodevu samaksas veids

Praksē pastāv trīs galvenie tiesas nodevu maksāšanas veidi:

 1. maksājums tieši tās tiesas kasē, kurā dokuments iesniegts;
 2. samaksa tiesas nodevu veidā (maksimālā nodevas summa šajā formā nedrīkst pārsniegt 1500 PLN);
 3. bezskaidras naudas iemaksa uz lietas izskatīšanai kompetentās tiesas kontu.
 4. Tiesas nodeva tiek samaksāta, kad uz to attiecas dokuments, kas tiek iesniegts tiesā. Kad tas notiek bezskaidras naudas veidā tieši uz tiesas kontu, atcerieties iesniegtajai vēstulei pievienot apstiprinājumu.