Augļi kā pašrisks

Pakalpojums

Daudzas šaubas rada augļu iegāde darbiniekiem un darbuzņēmējiem un šo izdevumu iekļaušana nodokļu atskaitāmajās izmaksās. Vai šāda veida izdevumus var iekļaut uzņēmuma izmaksās?

Augļi kā pašrisks

Augļus uzņēmēji var klasificēt kā nodokļu atskaitāmās izmaksas. Uzņēmējs var iegādāties darbiniekiem svaigus augļus, lai uzturētu ar viņiem labas attiecības un uzturētu labu fizisko formu. Tas ir svarīgi efektīvam darbinieku darbam. Augļus var arī padarīt pieejamus darbuzņēmējiem kā uzkodas sanāksmju laikā.

Pirmkārt, ir jāatsaucas uz nodokļa atskaitāmo izmaksu definīciju. Saskaņā ar Art. 22 sek. Saskaņā ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 1. pantu nodokļa atskaitāmās izmaksas ir izmaksas, kas radušās, lai gūtu ienākumus vai veicinātu ienākumu avota nodrošināšanu vai saglabāšanu. No nodokļa atskaitāmās izmaksas ietver gan izmaksas, kas tieši ietekmē ieņēmumu gūšanu, gan tās, kuras var racionāli skaidrot kā ar mērķi vai netieši ietekmēt ieņēmumu gūšanu. Tomēr šīs attiecības ir jāpierāda.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka reprezentācijas izdevumi nav atskaitāmi no nodokļiem. Kopējās nodokļa atskaitāmajās izmaksās tiek iekļauti izdevumi par pārtikas iegādi, kuru vienīgais mērķis ir radīt noteiktu nodokļu maksātāja tēlu darbinieku un darbuzņēmēju vidū. Līdz ar to augļu iegāde nav saistīta ar reprezentāciju, pat ja to izmanto uzņēmuma darbuzņēmēji.

Pārtikas iegāde un ienākumu gūšanas izmaksas

No nodokļa atskaitāmās izmaksas ietver arī darbinieku izmaksas, kas ietver visus darbiniekiem izmaksātos pabalstus, kas netieši ietekmē viņu motivāciju strādāt, veselību un labklājību.

Darba devēja augļu iegāde darbiniekiem var būt izpausme uzņēmuma centieniem nodrošināt savu darbinieku labu veselību un labklājību, kas izpaudīsies darba atmosfēras uzlabošanā un darbinieku produktivitātes uzlabošanā.

Izdevumi, kas radušies par augļu iegādi darbuzņēmēju atspirdzinājumam, ir vērsti uz laba uzņēmuma tēla veidošanu, bet arī pozitīvu attiecību veidošanu ar darbuzņēmējiem. Šie izdevumi ir plaši atzīti kā labas prakses izpausme un tiek plaši izmantoti biznesa kontaktos. Var arī uzskatīt, ka izdevumi ir radušies atbilstoši nākotnes ienākumiem vai ienākumu avotu nodrošināšanai.

Par kafijas, piena, ūdens vai citu dzērienu iegādi darbiniekiem šaubu nav. Šādi izdevumi neapšaubāmi veidos nodokļu atskaitāmās izmaksas. Tas izriet no Darba un sociālās politikas ministra 1997. gada 26. septembra rīkojuma par vispārīgiem noteikumiem par veselību un drošību darbā 112. panta. Saskaņā ar šo noteikumu uzņēmējam ir pienākums nodrošināt nodarbinātos darbiniekus ar dzeramo ūdeni. Smagos darba apstākļos tai jānodrošina arī citi dzērieni, kuru daudzums un veids ir atkarīgs no darba apstākļiem un darbinieku fizioloģiskajām vajadzībām.

Taču par saldumu iegādi darbiniekiem ir lielas diskusijas – no formālā viedokļa šādi izdevumi būtu jāapliek ar nodokli no darbinieka puses. Izvairīties no nodokļa nomaksas iespējams gadījumā, ja ienākumi būtu beztermiņa, t.i., darba devējs nevarētu pateikt, cik individuāli darbinieki ēduši.