Fiskālā kvīts, pārdodot pa pastu, ir jānodod pircējam

Vietne

Pārdošana pa pastu atbrīvota no kases aparāta

Uzņēmējiem, kas pārdod fiziskām personām, kas neveic uzņēmējdarbību, un vienotas likmes lauksaimniekiem principā ir pienākums reģistrēt šādu pārdošanu ar kases aparātu.

Tomēr jāņem vērā, ka dažos gadījumos pārdošanai pa pastu var tikt piemērots atbrīvojums no pienākuma reģistrēt kases aparātu un tādējādi izsniegt kvīti. Tiesības tikt atbrīvotam no kases aparāta pārdošanai pa pastu 2015. gadā tiek piešķirtas uzņēmējiem saskaņā ar p. 2 klauzula 1 un poz. Finanšu ministra noteikumu par atbrīvojumiem no pienākuma veikt uzskaiti ar kases aparātu lietošanu pielikuma II daļas 37. punktu.

Atbilstoši tā saturam preču piegāde sūtīšanas sistēmā (pa pastu vai kurjerpakalpojumi) ir atbrīvota, ja:

  • samaksa par precēm tiek veikta pilnā apmērā ar pasta nodaļas, bankas vai kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības starpniecību (attiecīgi uz nodokļu maksātāja bankas kontu vai uz nodokļu maksātāja kontu tajā kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā, kuras biedrs viņš ir)

  • pārdevējs veic maksājumu uzskaiti, kas skaidri parāda, kāda konkrēta darbība bija saistīta ar piegādi un uz ko tā veikta (pircēja dati, tajā skaitā adrese).

Jāatceras, ka, ja pārdevējs vēlas piedāvāt klientiem skaidras naudas apmaksu vai personīgo inkasāciju, tad viņam ir jāsaglabā PLN 20 000 gada limits, kuru pārsniedzot, viņam būs pienākums kasē reģistrēt pārdošanu privātpersonām vai vienreizējiem maksājumiem.

Atbrīvojumu nevar izmantot arī tad, ja darījuma priekšmets cita starpā ir radio, televīzijas, foto un telekomunikāciju iekārtas, dārgmetālu izstrādājumi, smaržas un tabakas izstrādājumi. Pilns to piegāžu saraksts, kurām nevar piemērot atbrīvojumu, ir iekļauts p. 4 iepriekš regulējumu. Tad kases aparātu vajadzētu uzstādīt pirms šāda veida lietu pirmās pārdošanas.

Pasūtījums pa pastu un fiskālā kvīts

Ja uzņēmējam nav tiesību tikt atbrīvotam no kases aparāta vai arī viņš labprātīgi atteicies no šī atbrīvojuma (čekas izsniegšanas pienākuma trūkums nenozīmē, ka šāda procedūra ir aizliegta), tad viņam jāiegādājas skaidra nauda. reģistrēt un dokumentēt pārdošanu ar čekiem.

Visur, kur ir uzstādīts kases aparāts, ir jāreģistrē katrs darījums fizisko personu labā un līdz ar to jāizsniedz čeks klientam, kurš iegādājās preces. Jāņem vērā, ka kvīts jāizsniedz bez pircēja pieprasījuma.

Visizplatītākā prakse ir čeku nosūtīt kopā ar iegādātajām precēm.Tomēr ir vērts atcerēties, ka šāda rīcība ir pareiza tikai tad, ja visa apmaksa vai tās daļa ir saņemta pirms nosūtītās preces piegādes.

Taču jebkuram klientam, kurš ir fiziska persona, ir tiesības pieprasīt rēķinu. Šādā situācijā pārdevējam ir jāizsniedz abi dokumenti. Klientam jānosūta rēķins, un kvīts jāatstāj mājās, pievienojot to savai rēķina kopijai.

Jāpatur prātā, ka, neskatoties uz personiskā kontakta trūkumu ar pircēju, pārdevējs ir atbildīgs par čeka izsniegšanu pircējam. Kvīts neizsniegšanu nodokļu inspekcija uzskata par pārkāpumu, par ko draud naudas sods.