Izdevumu dokumentēšana ar čekiem – kad tas ir iespējams?

Vietne

Nodokļu maksātājs, kurš uztur ieņēmumu un izdevumu virsgrāmatu, var iekļaut izmaksas, pamatojoties uz rēķiniem un rēķiniem. Taču stingri noteiktās situācijās izdevumus iespējams dokumentēt ar čekiem - šī pozīcija izriet tieši no KPiR uzturēšanas regulējuma un citiem tiesību aktiem.

Biroja piederumi, tīrīšanas un veselības un drošības produkti

Saskaņā ar par. 14 sek. 4. punktu, materiālu, tīrīšanas līdzekļu un darba aizsardzības, kā arī biroja preču iegādi mazumtirdzniecības vienībās var apliecināt ar čekiem, uz kuriem ir datums un čeka izdevēja zīmogs (apzīmējums), norādot daudzumu, vienības cena un vērtība, par kādu tika veikts pirkums. Nodokļu maksātājam čeka aizmugurē ir jāaizpilda tās saturs, ierakstot savu nosaukumu (ražotnes nosaukumu), adresi un iegādātās preces veidu (nosaukumu).

Izdevumu dokumentēšana ar čekiem - degvielas iegāde ārzemēs

Uzņēmējs var arī izmantot čeku, lai dokumentētu degvielas un dīzeļdegvielas iegādi ārvalstīs (uzpildīta standarta automašīnu tvertnēs), un - tāpat kā biroja piederumu gadījumā - tai jābūt datētai un pārdevēja apzīmogotai. Turklāt tajā jānorāda:

  • daudzums,
  • vienības cena un
  • vērtība, par kādu tika veikts pirkums.

Kvīts aizmugurē uzņēmējs aizpilda tā saturu, ierakstot savu vārdu (uzņēmuma nosaukumu), adresi un iegādātās preces nosaukumu.

Izdevumu dokumentēšana ar čekiem un braukšana pa šoseju

Saskaņā ar Finanšu ministra 2013. gada 3. decembra noteikumiem par rēķinu izrakstīšanu autoceļa lietošanas kvīti var uzskatīt par rēķinu, ja tajā ir norādīti šādi dati:

  • numurs un izdošanas datums,
  • nodokļu maksātāja vārds un uzvārds vai vārds,
  • numurs, pēc kura nodokļu maksātājs ir identificēts nodokļu vajadzībām,
  • informācija, kas ļauj identificēt pakalpojuma veidu,
  • nodokļa summa,
  • kopējā maksājamā summa.