Korekcijas rēķina apstiprinājums

Vietne

Vai pircējam joprojām ir nosacījums saņemt apstiprinājumu par koriģējošā rēķina saņemšanu? Tiesiskajos darījumos pastāv iespēja izrakstīt labojošu rēķinu, kas būtu jāizsniedz noteiktu aktā noteikto apstākļu gadījumā, bet labojošo rēķinu nedrīkst jaukt ar labojošo zīmi, kurai ir cits pielietojums nekā labojošajam. rēķins. Ir vērts pārbaudīt šo tēmu.

Preču un pakalpojumu nodokļa likums no 2021. gada 1. janvāra attiecībā uz labojošo rēķinu ir nedaudz mainījies, taču skaidrosim, kā tas ir, vai joprojām ir nosacījums, lai saņemtu apstiprinājumu par koriģējošā rēķina saņemšanu līdz plkst. pircējs.

Labošanas rēķins - atbilstoša informācija

Rēķina dokuments ir grāmatvedības dokuments, un vienlaikus tas ir pamats preces vai pakalpojuma pircējam priekšnodokļa atskaitīšanai.

Priekšnodoklis ir summa, kas izriet no rēķina, un tiesības samazināt maksājamo nodokļa summu nerodas, nesaņemot rēķinu.

Likumdevējs ir paredzējis vairākus gadījumus, kādos var tikt izrakstīts koriģējošais rēķins. Saskaņā ar Art. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 106j, kur pēc rēķina izrakstīšanas:

 1. pantā minētās atlaides veidā tika piešķirts cenas samazinājums. 29.a punkts. 7 punkts 1,

 2. tika piešķirtas atlaides un cenu samazinājumi, kā minēts Art. 29.a punkts. 10 punkts 1,

 3. preces un iepakojums tika atgrieztas nodokļu maksātājam,

 4. pircējam ir atmaksāta visa vai daļa no tā minētā maksājuma. 106.b punkts. 1 punkts

 5. cena ir paaugstināta vai ir pieļauta kļūda cenā, likmē, nodokļa summā vai kādā citā pozīcijā rēķinā

- nodokļu maksātājs izraksta koriģējošu rēķinu.

Tāpat likumdevējs norādīja, kādam ir jābūt koriģējošajam rēķinam un kādiem elementiem tajā jābūt. Korektīvajā rēķinā jāietver:

 1. vārdus "LABOŠANAS RĒĶINS" vai vārdu "LABOŠANA";

 2. kārtas numurs un izdošanas datums;

 3. dati, kas ietverti rēķinā, uz kuru attiecas koriģējošais rēķins:

  1. punktā norādīts. 106.e punkts. 1 punkts 1-6,

  2. labojamās preces vai pakalpojuma nosaukums (veids);

 4. labojuma iemesls;

 5. ja labojums ietekmē nodokļa bāzes vai maksājamā nodokļa summas izmaiņas - attiecīgi nodokļa bāzes korekcijas summu vai izlaides nodokļa korekcijas summu, kas sadalīta summās, kas saistītas ar individuālajām nodokļa likmēm un ar nodokli neapliekamo pārdošanu ;

 6. gadījumos, kas nav norādīti 5. punktā, - laboto priekšmetu pareizs saturs.

Noteikumi spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Gadījumos, kad nodokļa bāze tiek samazināta par:

 1. pēc pārdošanas piešķirto atlaižu un cenu samazinājumu summas;

 2. punktā noteikto atgriežamo preču un iepakojuma vērtību 11 un 12;

 3. viss maksājums vai tā daļa atgriezta pircējam, kas saņemts pirms pārdošanas, ja tā nav notikusi;

Nodokļa bāzes samazinājums attiecībā pret rēķinā norādīto bāzi ar norādīto nodokli tiek veikts ar nosacījumu, ka nodokļa maksātājs līdz nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņam par konkrēto pārskata periodu ir ieguvis, kurā pircējs preces vai pakalpojuma saņēmējs saņēma koriģējošu rēķinu, apstiprinājumu par labojuma saņemšanu no preces pircēja vai klienta, kuram rēķins izrakstīts.

Preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja apstiprinājuma saņemšana par koriģējošā rēķina saņemšanu pēc nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām par konkrēto pārskata periodu dod tiesības nodokļu maksātājam ņemt vērā labojošo rēķinu par pārskata periodu, kurā šis apstiprinājums ir saņemts. iegūts.

No iepriekš minētā izriet, ka līdz 2020. gada beigām bija jāapstiprina pircēja koriģējošā rēķina saņemšana. Šeit īpaši jāuzsver pircēja faktiskais apstiprinājums par koriģējošā rēķina saņemšanu, kas dod tiesības nodokļa maksātājam (pārdevējam) kārtējā PVN norēķinā samazināt izpārdoto nodokli (sk. AT jūnija spriedumu 12, 2017, I FSK 1374/15, CBOSA).

Saņemšanas apstiprinājuma piemērs var būt t.s atgriešana no Poczta Polska, kurā norādīts datums, kad saņēmējs ir saņēmis koriģējošo rēķinu, vai rakstiska deklarācija par rēķina saņemšanu (tā var būt arī e-pasta ziņojuma veidā, jo nebija iepriekšēja pamatojuma teksta šajā sakarā.

Noteikumi spēkā no 2021.gada 1.janvāra.

Ar 2021. gada 1. janvāri principā ir atcelts formālais nosacījums saņemt apstiprinājumu par koriģējošā rēķina saņemšanu no pircēja puses, lai izrakstīto labojošo rēķinu varētu nokārtot/uzrādīt.

Šobrīd nodokļa bāzes samazinājums attiecībā pret rēķinā norādīto bāzi ar norādīto nodokli tiek veikts par pārskata periodu, kurā nodokļu maksātājs izrakstījis koriģējošu rēķinu, ja šī nodokļa maksātāja rīcībā esošā dokumentācija liecina, ka viņš ir piekritis. ar preču pircēju vai nodokļa bāzes samazinājuma saņēmēju par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kas norādīts koriģējošajā rēķinā, un šie nosacījumi ir izpildīti, un rēķins atbilst rīcībā esošajai dokumentācijai.

Ja taksācijas periodā, kurā tika izrakstīts koriģējošais rēķins, nodokļa maksātājam nav pirmajā teikumā minētās dokumentācijas, nodokļa bāzi samazina par taksācijas periodu, kurā tā iegūta.

Minētais grozījums, lai gan neprasa apstiprinājumu par koriģējoša rēķina saņemšanu, tomēr paredz noteiktus nosacījumus, kuru izpilde ir atkarīga no tiesībām pazemināt nodokļa bāzi.

Saskaņā ar Art. 29.a punkts. PVN likuma 13. pantu, samazinājums būs iespējams, ja: šī nodokļa maksātāja rīcībā esošā dokumentācija liecina, ka viņš ir vienojies ar preces pircēju vai pakalpojuma saņēmēju par nosacījumiem nodokļa bāzes pazemināšanai par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu. norādīts koriģējošajā rēķinā, un šie nosacījumi ir izpildīti, un rēķins atbilda dokumentācijai.

Ja vēlaties pazemināt nodokļa bāzi, jums ir jābūt pārliecinātam, ka klients tiešām dara iepriekšminēto ir dokumentācija un ir izpildīti saskaņotie labošanas nosacījumi.

Ko tas maina nodokļu maksātājam? Nu, jautājumu par dokumentācijas esamību likumdevējs nav noteicis, tāpēc drošības apsvērumu dēļ ir jāveic visi pasākumi, kas liecina, ka vienošanās ir veikta, piemēram, ģenerālvienošanās parakstīšana vai katru reizi pa e-pastu. Nozīmīgi kļūs arī tādi pierādījumi kā komercdokumenti, tostarp līgumu pielikumi, komerckorespondence, maksājumu kvītis, kompensācijas u.c., kas apliecina, ka abas darījuma puses zina un pieņem jaunos, mainītos darījuma noteikumus.

Vai ir kādi pārejas noteikumi?

Preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja apstiprinājums par koriģējošā rēķina saņemšanu neattiecas uz nodokļu maksātājiem saistībā ar rēķiniem, kas izrakstīti no 2021. gada 1. janvāra. Korektīvo rēķinu gadījumā ("mīnusos" un "in plus”), kas izdoti pirms 2021. gada 1. janvāra un nav norēķinājušies pirms šī datuma, tiks piemēroti esošie noteikumi.

Uzņēmējiem, kuri vēlētos piemērot pašreizējos risinājumus, pamatojoties uz pienākumu rēķina izrakstītājam saņemt apstiprinājumu par koriģējošā rēķina pircēja saņemšanu un ar to saistītajiem noteikumiem par pienākumu samazināt priekšnodokli pašreizējā redakcijā šāda iespēja pastāv līdz 2021.gada beigām, ar nosacījumu, ka izvēle ir esošo risinājumu pielietošana tiks rakstiski saskaņots starp preču vai pakalpojumu piegādātāju un tā pircēju pirms pirmā koriģējošā rēķina izrakstīšanas 2021.gadā.

Juridiskais pamats

 • Valdības likumprojekts, ar ko groza likumu par preču un pakalpojumu nodokli un likumu - Banku likums, veidlapa Nr.718.

 • 2004. gada 11. marta Likums par preču un pakalpojumu nodokli, Tiesību žurnāls 2020.106, t.i.

Materiālu sagatavojusi "Tak Prawnik" komanda.

Zīmola "Tak Prawnik" īpašnieks ir BZ Group Sp. z o.o.