Pārskaitījuma apstiprinājums kā grāmatvedības dokuments

Vietne

Elektronisko maksājumu attīstība ir ne tikai ērtība un laika taupīšana. Izrādās, ka, izmantojot mūsdienu banku iespējas, uzņēmējs var iegūt grāmatvedības dokumentu arī tad, kad viņam nav rēķina. Šādu funkciju – atsevišķos gadījumos – var pildīt nodošanas apstiprinājums.

Pārskaitījuma un nodokļu atskaitāmo izmaksu apstiprinājums

Lai nodokļu maksātājs konkrētos izdevumus varētu kvalificēt kā nodokļu atskaitāmās izmaksas, tiem jāatbilst definīcijai, kas sniegta Regulas Nr. 22 sek. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 1. Saskaņā ar to tai ir jārodas, lai gūtu vai saglabātu ieņēmumus vai saglabātu to avotu, un turklāt tas nevar tikt uzskaitīts izdevumu pārskatā, kas nav kvalificējams kā nodokļa atskaitāmās izmaksas, kas iekļautas Art. Iepriekš minētā likuma 23.

Izdevumiem, ko uzņēmējs vēlas iekļaut nodokļu izmaksās, jābūt atbilstoši dokumentētiem – vēlams ar rēķinu. Taču var gadīties, ka šāda dokumenta iegūšana nav iespējama – dažkārt uzņēmējam jāapmierinās, piemēram, ar pārskaitījuma apstiprinājumu. Šī iemesla dēļ likumdevējs atļāva izmaksu uzskaiti veikt arī pēc citiem grāmatvedības dokumentiem.

Saskaņā ar Par. Finanšu ministra noteikumu par KPiR glabāšanu 13. pants ļauj veikt ierakstus grāmatiņā, pamatojoties uz tādiem pierādījumiem kā:
  • ikdienas pierādījumu izziņas (pārdošanas rēķini), kas sagatavotas ievietošanai ar kolektīvu ierakstu,
  • grāmatvedības piezīmes, kas sastādītas, lai labotu ierakstu par saimniecisko darījumu, kas izriet no ārvalsts vai sava ID, saņemts no nodokļu maksātāja līgumslēdzēja vai iesniegts darbuzņēmējam,
  • maiņu pierādījumi,
  • pasta izdevumu un bankas izmaksu apliecinājumi,
  • citi maksājumu apliecinājumi, tostarp tie, kas veikti, pamatojoties uz maksājumu grāmatiņām, un dokumenti, kas satur tālāk minētos datus.

Nodokļu maksātāja pamatpienākums ir uzticama un nepilnīga KPiR glabāšana, tāpēc minētajos uzskaites talonos ir jādokumentē saimnieciskā darbība atbilstoši tās faktiskajai norisei un jāsatur vismaz:

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

  • ticama emitenta identifikācija vai norāde par pusēm (nosaukums un adreses), kas piedalās uzņēmējdarbībā, uz kuru attiecas pierādījums,
  • apliecinājuma izsniegšanas datums un saimnieciskās darbības datums vai periods, uz kuru attiecas pierādījums, ar nosacījumu, ka, ja saimnieciskā darījuma datums atbilst pierādījuma izsniegšanas datumam, pietiek norādīt vienu datumu,
  • saimnieciskās darbības objekts un tā vērtība, kā arī tā kvantitatīvā noteikšana, ja darbības objekts ir izmērāms dabas vienībās,
  • to personu paraksti, kuras ir pilnvarotas pareizi dokumentēt saimnieciskās darbības

- apzīmēts ar numuru vai jebkādā citā veidā, kas ļauj pierādījumus saistīt ar uz tā pamata veiktajiem grāmatvedības ierakstiem.

Atsevišķos gadījumos pietiek ar iekšējiem pierādījumiem, uz kuriem attiecas noteikumi, kas ietverti 2. punktā. 14 — tas ietver, piemēram, tiesas vai nodokļu nodevas.