Uzņēmējam - patērētājam - Draudzīga tiesību pakete praksē

Co-Izmērs Mainās

Īpaša tiesiskā aizsardzība ir pakļauta patērētājam, t.i., fiziskai personai, kura veic tiesisku darījumu ar uzņēmēju, kas nav tieši saistīts ar viņa uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību. Līdz ar jauno Draudzīgo tiesību paketes noteikumu stāšanos spēkā mazie uzņēmēji iegūs līdzīgu aizsardzības apjomu.

Revolucionārās izmaiņas stāsies spēkā šī gada 1. jūnijā. Uz ko tieši attieksies iepriekš patērētājiem paredzētā aizsardzība un ar kādiem nosacījumiem?

Fiziskās personas, kas slēdz līgumus, kas ir tieši saistīti ar to saimniecisko darbību, saņems papildu aizsardzību. Nosacījums, lai uz to attiektos patērētāju tiesību akti, ir tāda uzņēmēja puses, kas vada individuālo uzņēmumu, līguma profesionālā rakstura trūkums.

Kas ir profesionālais raksturs, kura rašanās izslēdz patērētāju aizsardzību?

Likumdevējs norāda, ka tas jo īpaši izrietēs no uzņēmēja darbības priekšmeta (noteikts, pamatojoties uz CEiDG).

1. piemērs

Uzņēmējs vada apavu veikalu. Līgumi, kas noslēgti ar apavu ražotājiem, viņam būs profesionāla rakstura, un tie ir tieši saistīti ar uzņēmēja veikto saimniecisko darbību. Tiek pieņemts, ka uzņēmējs ir vienlīdzīgā stāvoklī ar saviem darījumu partneriem, tāpēc viņam nav nepieciešama papildu aizsardzība. Cita situācija būs, ja tas pats uzņēmējs iegādāsies datoru, ko viņš izmantos savam biznesam. Šis pirkums nebūs tieši saistīts ar apspriežamā uzņēmēja veiktās darbības raksturu, tas neietilpst viņa kā profesionāļa specializācijas ietvaros. Atbilstoši jaunajiem noteikumiem uzņēmējam tiks noteikta īpaša aizsardzība.

Ko īsti iegūs uzņēmēji?

Iepriekš minēto nosacījumu izpilde garantē uzņēmējam papildu aizsardzību:

  • aizliegums līgumos izmantot aizliegtus noteikumus

  • garantija defektiem

  • tiesības atteikties no distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma

"Patērētāju uzņēmējs" - vai tas darbosies?

Jaunie noteikumi raisa tikpat lielu entuziasmu kā bailes, īpaši uzņēmumos, kas līdz šim līgumus slēguši tikai ar uzņēmējiem. Veids, kā pārbaudīt darbuzņēmēja darbības profesionālo raksturu, ir pretrunīgs. Nevar noliegt, ka saskaņā ar Polijas likumiem mums ir darīšana ar vispāratzītās kārtības gāšanu. Taču Eiropā šādi risinājumi nav jaunums, tos satiksim tādās valstīs kā Francija, Vācija, Dānija un Itālija.