Reģistrācija PVN-ES - pienākums veikt ES darījumus

Pakalpojums

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā piekļuve ES dalībvalstu tirgiem ir kļuvusi vieglāka, tāpēc uzņēmēji arvien biežāk tirgojas ar ārvalstu darbuzņēmējiem. Šādu apmaiņu sauc par Kopienas iekšējiem darījumiem. Ja tiek izmantoti Kopienas iekšējie darījumi, notiek īpaša PVN un ES norēķinu metode. Šī specifika ir tāda, ka pircējs veic nodokļu norēķinus vietā, kur atrodas viņa mītne/dzīvesvieta. Pārbaudīsim, kad un kā notiek reģistrācija PVN-ES.

Kā notiek reģistrācija PVN-UE?

Uzņēmējam, kurš plāno veikt darījumus ar ārvalstu līgumslēdzējiem ES dalībvalstīs, ir pienākums reģistrēties PVN-ES vajadzībām. Šis pienākums attiecas arī uz uzņēmumiem, kas gūst labumu no atbrīvojuma no PVN, kuri veiks Kopienas iekšējos darījumus. Lai reģistrētos, nodokļu maksātājam ir jāiesniedz nodokļu inspekcijā attiecīgie dokumenti. Paziņojumam tiek izmantota PVN-R veidlapa.

Ja uzņēmējs jau ir reģistrēts kā PVN maksātājs (kā aktīvs vai atbrīvots nodokļu maksātājs), viņam tikai jāpaziņo par aktualizāciju norādītajā veidlapā. Svarīgs veidlapas elements ir pozīcija par Kopienas iekšējo darījumu sākšanas datumu. Ja no PVN atbrīvotais nodokļu maksātājs reģistrēsies kā PVN ES nodokļu maksātājs, atbrīvojums netiks zaudēts. Reģistrācijas rezultātā kompetentā nodokļu iestāde nodokļu maksātājam piešķirs NIP "PVN-UE", pēc tam tam ES darījumos būs jāizmanto nodokļu identifikācijas numurs, pirms kura ir prefikss PL.

Aktīvs PVN maksātājs un reģistrācija PVN-ES

Aktīvajiem PVN maksātājiem ir jāreģistrējas PVN ES vajadzībām pirms pirmā darījuma veikšanas saistībā ar:

  • preču iegāde Kopienas iekšienē - tas ir, preču iegāde no līgumslēdzējiem no ES valstīm;
  • preču piegāde Kopienas iekšienē, tas ir, preču pārdošana ES līgumslēdzējam, kuram arī ir jāreģistrējas,
  • tādu pakalpojumu iegāde, kuru sniegšanas vieta ir pircēja valsts – un pircējam ir pienākums nokārtot PVN,
  • pakalpojumu sniegšana darbuzņēmējiem no ES, kuru izpildes vieta ir pircēja uzņēmējdarbības vai dzīvesvietas valsts (izņemot Poliju).

1. piemērs.

Uzņēmums no Vroclavas ir aktīvs PVN nodokļu maksātājs jau 2 gadus, darbojas garāžu durvju tirdzniecības jomā. Līdz šim tas veicis darījumus tikai mūsu valsts ietvaros.

No jaunā gada, pateicoties biznesa attīstībai, tas iecerējis uzsākt arī tirdzniecību Čehijā. Pirms pirmā WDT izveides Vroclavas uzņēmumam jāreģistrējas PVN ES.

PVN atbrīvojums un PVN-ES reģistrācija

Pienākums reģistrēties, lai veiktu Kopienas iekšējos darījumus, attiecas arī uz nodokļu maksātājiem, kuri gūst labumu no atbrīvojuma, jo apgrozījums nepārsniedz PLN 200 000. Tomēr šis pienākums būs spēkā tikai noteiktās situācijās, t.i.:

  • Kopienas iekšējā preču iegādes vērtība attiecīgajā taksācijas gadā pārsniedza PLN 50 000 ekvivalentu,
  • pakalpojumu pirkšana no darījuma partneriem, kur pakalpojumu sniegšanas vieta ir pircēja valsts. Tad pircējam ir pienākums ne tikai reģistrēties PVN-ES vajadzībām, bet arī nokārtot PVN par konkrēto darījumu,
  • pakalpojumu sniegšana Kopienas iekšienē, par kuru darījuma nodoklis tiek nokārtots pircēja valstī.

PVN-ES deklarāciju iesniegšanas termiņi

Gan aktīvajiem, gan atbrīvotajiem PVN maksātājiem, kas ir reģistrēti PVN-ES, katru mēnesi ir jāiesniedz PVN-ES kopsavilkumi. To var salocīt tikai elektroniski.

PVN-ES deklarācija elektroniskā veidā jāiesniedz birojā līdz tā mēneša 25. datumam, kas seko norēķinu periodam (mēnesim), kurā noticis Kopienas iekšējais darījums.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Uzņēmēja svītrošana no PVN-ES saraksta

Nodokļu biroja vadītājs var atcelt nodokļu maksātāju no PVN-ES, ja:

  • 3 mēnešus pēc kārtas vai ceturksni deklarācijas daļā JPK_V7 nav uzrādījusi preču vai pakalpojumu pirkšanu vai pārdošanu ar atskaitāmām nodokļa summām (nulles deklarācijas),
  • 3 mēnešus pēc kārtas uzņēmējs neiesniedza PVN-ES kopsavilkuma informāciju, neskatoties uz šāda pienākuma pastāvēšanu.

Tikai pirmajā gadījumā nodokļu dienesta vadītājs paziņo nodokļu maksātājam par izņemšanu no PVN-ES.

Reģistrācija PVN-ES - kā to izdarīt wfirma.pl sistēmā

Sistēmā wfirma.pl jūs varat viegli reģistrēties PVN ES. Lai to izdarītu, ģenerējiet PVN-R veidlapu, izmantojot šādu shēmu: SĀKUMS »NODOKĻI» PVN NODOKLIS »PIEVIENOT DEKLARĀCIJU» PVN RATINGS R

Parādītajā logā, pirmkārt, veidlapas A daļā, norādiet pieteikuma mērķi: reģistrācija vai datu atjaunošana. Tomēr C.3. norādiet atbilstošo lauku - 59 (ja ir aktīvs PVN maksātājs) vai 60 (ja nav PVN maksātājs, kurš veic Kopienas iekšējo iegādi un brīvprātīgi reģistrējas vai ir pārsniedzis 50 tūkstošu PLN limitu) vai 61 ( ja pakalpojumus importē PVN nemaksātājs) un 62. laukā ieraksta Savienības darījumu veikšanas sākuma datumu.


Pēc reģistrācijas sistēmā PVN-UE cilnē ir jāatzīmē opcija REĢISTRĒTS ES (PVN-EU): IESTATĪJUMI »NODOKĻI» PVN TAX.

Atzīmējot šo opciju, būs iespējams ģenerēt PVN-ES informāciju ar sekojošu shēmu: SĀKT »NODOKĻI» PVN NODOKLIS »PIEVIENOT DEKLARĀCIJU» PVN-ES INFORMĀCIJA.

Izlasiet arī tālāk esošos rakstus, kas apraksta reģistrāciju PVN ES:

- Ja plānojat iegādāties preces no ES, reģistrējieties PVN ES,
- Reģistrācija PVN un ES PVN - viss, kas jums jāzina!