Vienīgā valdes locekļa atkāpšanās no amata

Apkalpošana

Augstākā tiesa 2016.gada 31.marta lēmumā lietas numurs III CZP 89/15 paskaidroja, kam valdes loceklim jāatkāpjas no šīs funkcijas. Šis jautājums tika nodots tiesai, jo Komercsabiedrības kodeksā nav noteikts, kas pārstāv uzņēmumu, iesniedzot valdes locekļa atkāpšanās paziņojumu. Augstākā tiesa izdotajā lēmumā īpašu uzmanību pievērsa gadījumam, kad vienīgais partneris vai akcionārs ir arī vienīgais valdes loceklis. Kādai jāizskatās vienīgā valdes locekļa atkāpšanās no amata?

Valdes locekļa atkāpšanās no amata

Valdes locekļa atkāpšanās no amata pilnvaras izbeidzas ar likumu. Tomēr noteikumi par rīkojuma izbeigšanu no līgumslēdzējas puses puses attiecas uz paša atkāpšanās iesniegšanu. No tā izriet, ka gribas apliecinājums atkāpties ir vienpusējs akts, kam nav nepieciešama akceptēšana, t.i., piekrišana tai. Taču deklarācija jāiesniedz personai, kas pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.

Kādai formai jābūt vienīgā valdes locekļa atkāpšanās no amata?

Augstākās tiesas ieskatā, ja uzņēmuma vienīgais partneris vai akcionārs ir arī vienīgais valdes loceklis, viņa atkāpšanās paziņojums būtu iesniedzams notariāla akta veidā. Pēc tam notārs par šādu tiesību aktu paziņo dzimtsarakstu tiesai, nosūtot izrakstu no notariālā akta.

Kam jāiesniedz vienīgā valdes locekļa atlūgums?

Augstākā tiesa norāda uz diviem atkāpšanās variantiem: vienīgajam valdes loceklim un visiem valdes locekļiem. Pēc Tiesas domām, paziņojumu par atkāpšanos var iesniegt uzņēmuma pilnvarotajam. Tad var izveidoties situācija, ka pēc tam, kad visi dalībnieki būs iesnieguši atlūgumu, uzņēmumā paliks tikai komercpilnvarnieks.

Īpaši izceļams ir otrs rezolūcijā paustais ST viedoklis, kas attiecas uz vienīgā valdes locekļa atkāpšanos no amata.

Uzmanību!

Ja sabiedrībai nav pilnvarota un vienīgais dalībnieks vai akcionārs ir vienīgais valdes loceklis, tad vienīgā valdes locekļa atlūgums var tikt nodots viņam pašam.

Šāds secinājums izriet tieši no lēmuma pamatojuma: Nav pamatotu šķēršļu sabiedrības pasīvai pārstāvniecībai gadījumos, kad tiek iesniegts rakstisks vai elektronisks paziņojums par atkāpšanos no vienīgā valdes locekļa amata vai visu valdes locekļu atkāpšanās. tajā pašā laikā kurš atkāpās no amata.

Vērts arī atzīmēt, ka šo ST viedokli apstiprina tās apgalvojums, ka vienīgā valdes locekļa atkāpšanās no amata nedrīkst tikt pakļauta nekādiem ierobežojumiem. Līdz ar to vienīgajam valdes loceklim, kurš aiziet no amata, nav juridiska pienākuma veikt pasākumus jaunas valdes iecelšanai. Augstākā tiesa gan uzsvēra, ka: Iesniedzot atkāpšanās deklarāciju un veicot vai nu agrāk, vai atkāpšanās atlikšanas gadījumā - vēlāk, atbilstošas ​​darbības, kas pamatotas ar atkāpšanos, pasargā no iespējamās atbildības par zaudējumiem, kas uzņēmumam varētu rasties kā atkāpšanās rezultāts. Tāpēc valdes loceklim, kurš atsakās no amata, ir jārūpējas par savu aizsardzību pret jebkādiem zaudējumiem, kas uzņēmumam var rasties viņa atkāpšanās rezultātā.

Turklāt Augstākā tiesa norāda uz vēl vienu iespēju vienīgajam valdes loceklim atkāpties no amata - demisionējošā persona var iecelt uzņēmuma advokātu tieši viņa atkāpšanās paziņojuma pieņemšanai.