Savām vajadzībām izņemta pamatlīdzekļa pārdošana - aplikšana ar nodokli

Vietne

Katram uzņēmējam ir tiesības izņemt no uzņēmuma pamatlīdzekli un nodot to savām vajadzībām. Tas rada nodokļu sekas PVN izteiksmē, ja nodokļu maksātājam bija tiesības to atskaitīt, iegādājoties pamatlīdzekli vai tā būtiskās sastāvdaļas. Savukārt pats pārskaitījums uz ienākuma nodokļa fona nerada nekādas nodokļu sekas. Taču tās var izraisīt pašu vajadzībām izņemta pamatlīdzekļa pārdošana, lai gan teorētiski tas jau ir nodots uzņēmēja personiskām vajadzībām.

Pašām vajadzībām izņemtā pamatlīdzekļa pārdošana - ienākumu norēķini

Saskaņā ar Art. 10 sek. 2 3. punkts un art. 14 sek. Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 2. panta 1. punktu, ienākumi no darbības ir uzņēmēja savām vajadzībām izņemta pamatlīdzekļa pārdošana, ja no tā mēneša pirmās dienas, kurā ir pagājuši pamatlīdzekļi, ir pagājuši ne vairāk kā 6 gadi. mants izņemts pašu vajadzībām.

Līdz ar to ieņēmumi no uzņēmēja paša vajadzībām nodotā ​​pamatlīdzekļa pārdošanas, ja kopš izstāšanās no uzņēmuma nav pagājuši 6 gadi, jāuzrāda kā pamatdarbības ienākumi, ierakstot to vērtību 8.ailē KPiR - Citi ieņēmumi.

1. piemērs.

Basijas kundze vada polsterējumu ražotni, kuras pamatlīdzekļu reģistrā viņai ir vairākas šujmašīnas. Tomēr viņa nolēma, ka viens no tiem vairs netiks izmantots biznesa vajadzībām un nolēma to nodot privātām vajadzībām. Gadu pēc mašīnas izslēgšanas viņa nolēma iekārtu pārdot. Vai Basias kundzei ir jāpierāda ienākumi par pamatlīdzekļa pārdošanu?

Jā, lai gan iekārta ir izņemta privātai lietošanai, tās pārdošana mazāk nekā 6 gadu laikā rada atlikušos darbības ienākumus.

No darbības izņemtā pamatlīdzekļa pārdošana ir jādokumentē ar pirkuma-pārdošanas līgumu, kur pārdevējs ir uzņēmējs kā privātpersona.

2. piemērs.

Rafala kungs nolēma automašīnu izslēgt no pamatlīdzekļiem un nodeva privātām vajadzībām. 7 gadus pēc tā izņemšanas uzņēmējs transportlīdzekli pārdeva. Vai Rafaļa kungam ir jāuzrāda ienākumi par pamatlīdzekļa pārdošanu un jāizraksta PVN rēķins?

Nē, jo automašīna izņemta no darbības un tās pārdošana notikusi 6 gadus pēc izņemšanas, ienākumu no darbības nebūs, un par pārdošanu uzņēmējs kārto kā privātpersona uz pirkuma-pārdošanas līguma pamata.

Pamatlīdzekļa pārdošana, pamatojoties uz PVN, netiek aplikta ar PVN, jo šī pozīcija jau ir privātīpašums, nevis uzņēmuma īpašums.

Iepriekš minētās nostājas apstiprinājums ir Nodokļu palātas Poznaņā 2016. gada 1. augusta individuāla interpretācija ar atsauces numuru ILPP2 / 4512-1-250 / 16-5 / OA, saskaņā ar kuru:

“[...] pārdodot automašīnu, kas iepriekš izņemta no uzņēmējdarbības [..], šai darbībai nebūs saimnieciskās darbības pazīmes pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē. Minētais izriet no tā, ka Iesniedzēja veiktā attiecīgā privātīpašuma pārdošana (pēc tā izstāšanās no saimnieciskās darbības) ir parasta īpašuma tiesību izmantošana. Iepriekš minētā rezultātā attiecīgās automašīnas pārdošana netiks aplikta ar preču un pakalpojumu nodokli.

Pašām vajadzībām izņemta pamatlīdzekļa pārdošana pēc 6 gadiem no tā izņemšanas brīža nodokļu maksātāja personiskajām vajadzībām neprasa uzņēmējam ienākumus šajā kontā uzskaitīt kā ienākumus no saimnieciskās darbības. Situācijā, kad uzņēmējam, iegādājoties vieglo automašīnu vai tā sastāvdaļas, bija tiesības uz daļēju vai pilnīgu PVN atskaitījumu, tā atsaukšanas brīdī ir pienākums šo notikumu aplikt ar PVN, vairāk rakstā: Vieglā automobiļa izņemšana no uzņēmuma - PVN sekas.

Pašpatēriņam izņemta pamatlīdzekļa izmaksas un pārdošana

Pārdodot savām vajadzībām izņemto pamatlīdzekli, izdevumi, kas radušies pamatlīdzekļa iegādei vai ražošanai, atskaitot nolietojuma norakstījumu summu (ti, sākotnējās vērtības nenolietoto daļu), var būt nodokļa atskaitāmas izmaksas, kad nosakot ienākumus no pamatlīdzekļa pārdošanas par atlīdzību. Tādējādi pārdošanas brīdī pamatlīdzekļa nenolietotā daļa var veidot 13.ailē norādītās nodokļa izmaksas. KPiR - Citi izdevumi. Pamatlīdzekļa nodošanas brīdī savām vajadzībām nodokļu maksātājs nevarēja iekļaut norakstījumu nenolietoto daļu izmaksās. Tas notiks tikai tad, kad pamatlīdzeklis tiks pārdots.

3. piemērs.

Iza kundze privātām vajadzībām izņēma pamatlīdzekļus ar sākotnējo vērtību 12 000 PLN un pašreizējo izpirkumu 5 000 PLN. Pēc 4 gadiem viņa nolēma pārdot pamatlīdzekli par PLN 8000. Kā par šādu pārdošanu jāziņo KPiR?

Tā kā nav pagājuši 6 gadi kopš izņemšanas privātām vajadzībām, tad 8.ailē jāuzrāda ieņēmumi no pārdošanas 8000 PLN apmērā. KPiR - Citi ieņēmumi, bet pārējā nenolietotā summa, proti, PLN 7000 (12000 - 5000) ), var iekļaut 13. ailē. KPiR - Citi izdevumi.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Tādējādi, ja tiek pārdots pamatlīdzeklis, kas izņemts no uzņēmuma pirms tā pilnīgas nolietojuma, pārdodot to pirms 6 gadu termiņa beigām, uzņēmējs veic ierakstus gan ieņēmumu daļā (citi ieņēmumi), gan izmaksu puse (citi izdevumi). Ir vērts atzīmēt, ka pat tad, ja pārdošanas brīdī nodokļu maksātājs vairs nav aktīvs, bet vēl nav beidzies 6 gadu periods (skaitot no tā mēneša pirmās dienas, kas seko mēnesim, kurā pamatlīdzeklis izņemts no apgrozības). ), ieņēmumi no tā pārdošanas arī jāuzrāda kā ieņēmumi , izņemot tos pašā gada nodokļu deklarācijā.

4. piemērs.

Uzņēmējs Rafals nolēma pārdot pamatlīdzekli, ko viņš izņēma no savas darbības pirms 7 gadiem. Vai šajā gadījumā pamatlīdzekļa pārdošana arī jāuzskaita kā ieņēmumi no pamatdarbības?

Nē, jo, pārdodot pamatlīdzekli 6 gadu laikā pēc ekspluatācijas pārtraukšanas, rodas pienākums norēķināties par ienākumiem šajā kontā. Līdz ar to pēc šī perioda pārdošanas ieņēmumi ir bez ienākuma nodokļa.

Iespēja dzēst nenolietoto daļu izmaksās neparādīsies, jo pārdošana notiek pēc 6 gadiem no nākamā mēneša pirmās dienas, kas seko mēnesim, kurā automašīna tika izņemta no ekspluatācijas.

Kā vietnē wFirma.pl parādīt savām vajadzībām izņemta pamatlīdzekļa pārdošanu?

Sistēmā wFirma.pl, lai ieņēmumus parādītu 8.ailē. KPiR - Citi ienākumi no pamatlīdzekļa pārdošanas, kas izņemts savām vajadzībām un tā nenolietotā daļa 13. ailē. KPiR - Citi izdevumi, dodieties uz cilne: IERAKSTI »KPIR» PIEVIENOT IERAKSTU. Tad postenī CITI IEŅĒMUMI jāieraksta ienākumu vērtība. Ja pamatlīdzeklis nav pilnībā nolietots, tā neamortizētā daļa pārdošanas brīdī tiek iekļauta pozīcijā CITI IZDEVUMI.