Pasūtījums pa pastu uz ārzemēm un pienākums izrakstīt rēķinu

Pakalpojums

Uzņēmējiem, kas pārdod tiešsaistē, dažos gadījumos ir jāizraksta rēķins - piemēram, pēc klienta pieprasījuma. Kā ir ar preču pārdošanu pircējiem no citām Eiropas valstīm? Starptautiskie pasūtījumi pa pastu rada pienākumu izrakstīt rēķinu.

Pasūtījums pa pastu uz ārzemēm - nodokļi

Pārdošana pa pastu ārvalstīs uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir Kopienas iekšējais darījums, tomēr šajā gadījumā patērētājiem nav pienākuma norēķināties par Kopienas iekšējiem maksājumiem valstī, kurā tiek piegādāts sūtījums. Pārdošana tiek aplikta ar nodokli Polijā saskaņā ar piemērojamo PVN likmi. Taču ir vērts pievērst uzmanību šāda darījuma vērtības limitam, kas noteikta konkrētajā valstī, pamatojoties uz Eiropas Savienības direktīvu par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu. Ierobežojumi svārstās no 35 000. eiro Beļģijā līdz 100 000 eiro Francijā.

Tomēr, ja pārdošanas vērtība pārsniedz iepriekš minēto limitu konkrētai dalībvalstij, tad nodokļu uzlikšana notiek valstī, uz kuru sūtījums ir novirzīts.Šādā gadījumā nodokļu maksātājam ir pienākums reģistrēties kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājam tajā valstī, uz kuru tiks veikta pārdošana pa pastu. Tomēr uz visām pa pastu pasūtāmām piegādēm ārvalstīs attieksies attiecīgajā valstī spēkā esošie noteikumi.

Pasūtījums pa pastu uz ārzemēm - rēķins

Pat ja sūtījuma saņēmējs ir fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību, pārdevējam ir pienākums izrakstīt rēķinu. Tāpat tas neietekmē nepieciešamību izrakstīt rēķinu, reģistrējot darījumus ar kases aparātu. Šis pienākums attiecas arī uz avansu vai priekšapmaksu par šo pasūtījumu pa pastu ārvalstīs.

Dokumentējot starptautisku darījumu, atceries izrakstīt rēķinu attiecīgajā līgumā norādītajā valūtā. Ja izsoles cena ir PLN, arī rēķins ir jāizraksta PLN. Taču nav svarīgi, lai rēķins būtu izrakstīts konkrētā valodā.

Pasūtījums pa pastu uz ārzemēm - kases aparāts

Uzņēmējam, kas pārdod personām, kuras neveic saimniecisko darbību, un vienotās likmes lauksaimniekiem ir pienākums šo pārdošanu dokumentēt kases aparātā. Tomēr ar pārdošanu pa pastu ir iespējama nosacīta atbrīvošana - lai tas būtu iespējams, maksājums pilnībā jāveic bankā vai pasta nodaļā. Maksājumu apliecinošajos dokumentos jānorāda darbības veids un kura vārdā tika veikta piegāde.