Amortizācijas likmes — kuras piemērot?

Vietne

Nolietojuma norakstīšana ir neaizstājams elements nodokļu atskaitāmajās izmaksās praktiski katram uzņēmējam. Nolietojuma likmes nosaka to summu - šajā rakstā tie tiks apspriesti.

Nolietojuma likmes - kā izvēlēties

Gada nolietojuma likmes atsevišķām pamatlīdzekļu kategorijām un veidiem ir noteiktas likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli un likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli 1.pielikumā. Pēc atbilstošās kategorijas noteikšanas konkrētajam pamatlīdzeklim pietiek pārbaudīt atbilstošo nolietojuma likmi augstāk minētajā sarakstā.

Ja nodokļu maksātājam ir problēmas noteikt, kurā kategorijā iekļaut iegādāto pamatlīdzekli, un līdz ar to - kāda ir pamata nolietojuma likme, viņš var vērsties pa tālruni Lodzas Statistikas biroja Klasifikācijas un nomenklatūras centrā.

Individuālās nolietojuma likmes

Iedzīvotāju un uzņēmumu ienākuma nodokļa likums paredz iespēju atsevišķiem pamatlīdzekļu veidiem izmantot individuālo nolietojuma likmi, ja tie tiek izmantoti vai uzlaboti - likmi pēc tam nosaka nodokļu maksātājs, bet tai ir jāatbilst minimālā nolietojuma robežām. periods dotajiem aktīviem - tas ir noteikts Art. UIN likuma 22.j un Art. 16j UPDOP:

Nodokļa maksātāji (...) var individuāli noteikt nolietojuma likmes lietotiem vai uzlabotiem pamatlīdzekļiem, kas pirmo reizi ierakstīti attiecīgā nodokļa maksātāja uzskaitē, ar nosacījumu, ka nolietojuma periods nedrīkst būt īsāks par:

1) par pamatlīdzekļiem, kas iekļauti klasifikācijas 3.–6. un 8. grupā:

a) 24 mēneši - ja to sākotnējā vērtība nepārsniedz PLN 25 000,

b) 36 mēneši - ja to sākotnējā vērtība ir lielāka par PLN 25 000 un nepārsniedz PLN 50 000,

c) 60 mēneši - citos gadījumos;

2) transportlīdzekļiem, tai skaitā vieglajiem automobiļiem - 30 mēneši;

3) ēkām (telpām) un būvēm, kas nav minētas 4. punktā - 10 gadus, izņemot:

a) zemei ​​pastāvīgi pievienotas komerciālās un apkalpojošās ēkas, kas uzskaitītas klasifikācijas 103. tipā, un citas klasifikācijas 109. tipā uzskaitītās nedzīvojamās ēkas, kas pastāvīgi pievienotas zemei,

b) kioski, kuru kubatūra ir mazāka par 500 m3, pārvietojamās mājas un aizstājējbūves

- kuriem nolietojuma termiņš - nevar būt īsāks par 3 gadiem;

4) nedzīvojamām ēkām (telpām), kurām nolietojuma likme no nolietojuma likmju saraksta ir 2,5% - 40 gadi mīnus pilns gadu skaits, kas pagājis no to pirmās izmantošanas dienas līdz ierakstīšanas dienai. nodokļu maksātāja vestajā pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu reģistrā, bet nolietojuma termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 gadiem.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Nolietojuma likmes – kad tās var pazemināt?

Nodokļu maksātāji, kuri konkrētajā gadā negaida lielu peļņu vai vēlas samazināt nodokļu izmaksas kāda cita iemesla dēļ, var izmantot tiesības pazemināt amortizācijas likmi. Šādas izmaiņas var notikt neierobežotu skaitu reižu, taču nosacījums ir lineārās nolietojuma metodes izmantošana konkrētam pamatlīdzeklim. Svarīgs ir arī nolietojuma likmes maiņas laiks - to var izdarīt uzreiz, pamatlīdzekli ierakstot reģistrā vai pirms pirmās nolietojuma norakstīšanas konkrētajā taksācijas gadā:

  • janvārī, ja nolietojums tiek veikts katru mēnesi,
  • pirmā ceturkšņa beigās, ja nolietojums tiek veikts reizi ceturksnī,
  • gada beigās, ja nolietojums tiek veikts reizi gadā.

Kas attiecas uz vērtību, līdz kurai var samazināt nolietojuma likmi, tā nekur nav noteikta noteikumos - tas ir, teorētiski samazinātā likme var būt 0%. Taču šāda procedūra var būt riskanta, jo amortizācijas likmes pazemināšana līdz nullei nozīmē neveikt nolietojuma norakstīšanu. Tomēr izlaidums var notikt tikai stingri noteiktos gadījumos, kas neietver nolietojuma likmes samazināšanu. Šajā gadījumā visdrošāk ir noteikt samazinātu likmi, piemēram, 0,1 % apmērā.