Vai jūs pazaudējāt savus grāmatvedības dokumentus pirms glabāšanas termiņa beigām? Pārbaudiet, ko darīt!

Apkalpošana

Grāmatvedības uzskaites kārtošana un sargāšana ir ikviena uzņēmēja uzdevums – ir jānodrošina, lai pierādījumi būtu maksimāli labi nodrošināti līdz obligātā glabāšanas termiņa beigām. Tajā pašā laikā nav iespējams paredzēt un novērst visus nejaušus notikumus - piemēram, ugunsgrēku vai plūdus -, kas var izraisīt neatgriezenisku grāmatvedības dokumentācijas zudumu. Ko darīt šajā situācijā?

Atgādinājumam - dokumentācijas glabāšana

Saskaņā ar Nodokļu rīkojuma noteikumiem uzņēmējam ir jāglabā sava uzņēmuma grāmatvedības uzskaite līdz noilguma termiņa beigām saistībām, uz kurām attiecas dokumentācija. Praksē parasti tie ir pieci gadi no tā kalendārā gada beigām, kurā beidzās nodokļa samaksas termiņš. Svarīgi, ka praksē šis periods var būt līdz septiņiem gadiem.

Jāuzsver, ka noilguma termiņš ir atkarīgs arī no nodokļa veida.

Dokumentācijas nozaudēšana — kas man jādara?

Situācijā, kad uzņēmējs pazaudē sava uzņēmuma grāmatvedības dokumentāciju, viņam jāveic visi iespējamie pasākumi, lai to atjaunotu. Tāpēc jums atkārtoti jāizsniedz savi grāmatvedības taloni un jālūdz līgumslēdzējiem dublikāti. Tāpat ir iespējams sazināties ar savu banku, lai saņemtu konta darbību izrakstu, kas palīdzēs noteikt ienākumus un izdevumus.

Ir arī vērts ziņot kompetentajai nodokļu iestādei, lai informētu par situāciju. Tādējādi uzņēmējs iegūst zināmu aizsardzību iespējamās kontroles gadījumā, ja viņš līdz tam laikam nepaspēj nokārtot grāmatvedības dokumentāciju.

Kas jāiekļauj pieteikumā nodokļu inspekcijai? Vēstulē jāiekļauj:

 • sagatavošanas datums un vieta,
 • nodokļu maksātāju dati,
 • nodokļu dienesta dati, juridiskā pamata norāde,
 • faktu apraksts ar norādi par to, kāda veida dokumenti ir pazaudēti un uz kādu laiku,
 • argumenti, kas pamatoti ar pierādījumiem, piemēram, policijas izziņas kopija lietu zādzības gadījumā vai ugunsdzēsības dienesta vēstule ugunsgrēka gadījumā,
 • nodokļu maksātāja vai viņa pārstāvja paraksts (kopā ar pilnvaru).

Tāpat uzņēmējam ir iespēja pārcelt nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu. Šo iespēju viņam piešķir Art. 48 par. Rīkojuma 1. Svarīgi, lai pieteikums birojā tiktu iesniegts pirms deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām.

Šādā pieteikumā uzņēmējam jāņem vērā:

 • vēstules datums un vieta,
 • nodokļu maksātāju dati,
 • nodokļu biroja dati,
 • juridiskā pamata norāde,
 • precizējot, kura deklarācija ir domāta, un piedāvājot piemērotu datumu deklarācijas iesniegšanai,
 • argumenti, kas pamatoti ar pierādījumiem, piemēram, policijas izziņas kopija lietu zādzības gadījumā vai ugunsdzēsēju vēstule dedzināšanas gadījumā utt.,
 • nodokļu maksātāja vai viņa pārstāvja paraksts (+ pilnvara).

Der atcerēties, ka, pārceļot deklarācijas iesniegšanas termiņu, automātiski tiks pārcelts nodokļu maksāšanas datums.