Vakcinācijas darba vietās – kad tās būs iespējamas?

Co-Izmērs Mainās

Pirmdien Attīstības, darba un tehnoloģiju ministrijas galvenajā mītnē premjerministra vietnieks Jaroslavs Govins, premjerministra kancelejas vadītājs un valdības pilnvarotais vakcinācijas jautājumos Mihals Dvorčiks un Levjatanas konfederācijas prezidents Mihals Witucki, tikās ar darba devēju organizācijā saistīto uzņēmumu pārstāvjiem. Tikšanās tēma bija konsultācijas par darbinieku vakcināciju darba vietās.

Augsta prioritāte darbībai

"Valdības nolūks ir padarīt vakcīnas pieejamas pēc iespējas ātrāk un plašāk." — ministrs Govins informēja. Tas izskaidro ļoti straujo darba tempu pie atbilstošu procedūru izveides, kas definētu vakcinācijas pret COVID-19 organizēšanu darba vietās.

Preses konferencē ministrs apliecināja:

Ministrs Dvorčiks man apliecināja, ka līdz šīs nedēļas beigām mēs saņemsim priekšlikumus par vakcinācijas organizēšanu darbavietā. Tiklīdz saņemšu priekšlikumu, manis vadītā ministrija dialogā ar uzņēmējiem izstrādās valdībai un biznesam pieņemamus risinājumus.

Vakcinācijas darba vietās - ļoti liela interese

Kā var uzzināt Personāla dienesta "Polijas darba tirgus barometrā", interese par vakcināciju organizēšanu darba vietās ir ļoti liela. Visvairāk ieinteresēti ir vidējie darba devēji, t.i., tie, kuros strādā 50-249 darbinieki. Pat 20% no viņiem apliecina vēlmi organizēt vakcināciju darba vietā. 16% interesentu ir lielas darbavietas, kurās strādā vairāk nekā 250 darbinieku. Vismazāko interesi uzrāda mazākie darba devēji, t.i., tie, kas nodarbina līdz 49 darbiniekiem.

Vakcinācijas organizēšanas galvenie pieņēmumi

Kā jau minēts, līdz piektdienai, 16.aprīlim, jāiesniedz priekšlikumi vakcinācijas organizēšanai darba vietās. Pašreizējie galvenie pieņēmumi ir:

  • nav vecuma ierobežojumu (vecākiem darbiniekiem nedrīkst būt prioritāra piekļuve vakcinācijai);
  • vakcinācijas attieksies ne tikai uz darbiniekiem, bet arī uz apakšuzņēmējiem, līdzstrādniekiem, darbuzņēmējiem, ārvalstu darbiniekiem;
  • darba devējs ir atbildīgs par brīvprātīgo darbinieku pieteikšanās kārtību vakcinācijai;
  • vakcinācijas organizēšanai darba vietā būs nepieciešami vismaz 500 vakcinēties gribētāji.

Vakcinācija ir pilnīgi brīvprātīga visiem darbiniekiem.

Īpaši šaubas rada pēdējais punkts, ņemot vērā, ka par šīm aktivitātēm galvenokārt interesējas vidējie darba devēji. Tabulā ir arī ieteikumi:

  • vakcinācijas iespējas darbinieku ģimenes locekļiem;
  • iespēja izvēlēties preparātu, ar kuru darbinieks vēlas vakcinēties;
  • vakcinācijas iespējas vairākām darba vietām vienuviet.

Kad sāksies vakcinācija?

Pirms visi uzņēmumi, kas nodarbina vairāk nekā 500 cilvēku, tiek aicināti piedalīties masveida vakcinācijā, valdība plāno veikt ātru izmēģinājuma akciju. Plānots, ka akcijā piedalīsies 8 lieli Polijas uzņēmumi - visticamāk puse no tiem būs valsts uzņēmumi, puse privātie uzņēmumi. Norādītais pilotakcijas datums ir tieši maija vidus. Šobrīd gan notiek procedūru veidošanas process: uzņēmumi piesakās kampaņai kopumā, ziņo par darbiniekiem un nogādā vakcinācijas darbavietās.

Lai pievienotos vakcinācijas programmai, uzņēmumam, kurš vēlas pievienoties vakcinācijas programmai, būs jāorganizē vakcinācijas personāls un vieta, kur veikt kampaņu, proti, būs jānoslēdz līgums ar medicīnas uzņēmumiem, ar kuriem tie jau sadarbojas (piemēram, medicīnas jomā abonementi un priekšrocības). Tomēr šie uzņēmumi saņems vakcīnas, kurām nav stingri uzglabāšanas standarti.

Īsam vakcinācijas programmas izmēģinājumam darbavietās nevajadzētu pārsteigt, tā ir jauna situācija, kas ir pareizi jāplāno un jāīsteno.