Dāvanas iegādātas uzņēmuma reklāmai un popularizēšanai

Pakalpojums

Uzņēmēju vidū var pamanīt arvien biežāku parādību, kas izpaužas kā dāvanu pasniegšana saviem darbuzņēmējiem bez maksas. Tā ir viena no iespējām veikt mārketinga aktivitātes, lai iegūtu klientus un nostiprinātu pozīcijas tirgū. Tomēr, izmantojot šo reklāmas veidu, pievērsiet uzmanību dāvanu būtībai un vērtībai. Tas ir tāpēc, ka no šī jautājuma var būt atkarīga iespēja to iegādes izdevumus atzīt par nodokļa atskaitāmām izmaksām.

Atbilstoši spēkā esošajiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma noteikumiem uzņēmējiem ir tiesības ar vispārējiem noteikumiem iekļaut reklāmas izdevumus kā nodokļa atskaitāmās izmaksas. Taču svarīgi atšķirt, vai iegādātajām dāvanām tiešām ir tikai reklāmas funkcija vai arī ir reprezentatīva krāsa. Šā jautājuma svarīgums izriet no tā, ka saskaņā ar Regulas Nr. 23 sek. 1. 23. punkta reprezentācijas izdevumi nevar būt uzņēmuma nodokļu izmaksas.

Kā atšķirt reklāmu no reprezentācijas?

Nodokļu maksātāju vidū valda uzskats, ka labs tēls ir svarīga uzņēmuma veiksmes sastāvdaļa, jo tas ietekmē ieņēmumu apjomu. Tādējādi izdevumi, kas radušies šim nolūkam, jāiekļauj uzņēmuma izmaksās. Taču daudzas nodokļu iestādes izdotajos individuālajos nolēmumos ir pretējās domās, neļaujot šāda veida izdevumus atzīt par izmaksām. Tātad, kā mēs varam atšķirt, kad mums ir darīšana ar reklāmu un kad mums ir darīšana ar reprezentāciju?

Praksē reklāmas pasākumi ir reklāmas pasākumu veikšana, lai sniegtu darbuzņēmējiem informāciju par uzņēmuma pieejamo piedāvājumu, tādējādi mudinot tos iegādāties piedāvātās preces vai pakalpojumus. Savukārt reprezentācija ir pārstāvības forma uzņēmuma vārdā, kas saistīta ar varenību un krāšņumu, lai potenciālo klientu vidū radītu pēc iespējas labāku viedokli. Šo aktivitāšu mērķis ir efektīvi iegūt jaunus klientus, uzlabojot uzņēmuma tēlu vai prezentējot uzņēmuma reputāciju.

Dāvanu rakstura novērtējums

Efektīvam sniegto dāvanu rakstura novērtējumam galvenokārt jābūt atkarīgam no uzņēmējdarbības veida un mēroga, jo viens un tas pats produkts lielākā uzņēmumā var būt mārketinga aktivitāšu sastāvdaļa un mazākā mērā uz reprezentācijas rēķina. Svarīgi ir arī tādi faktori kā dāvanu vienības vērtība, kopējā veikto izdevumu vērtība, kā arī saņēmēju grupa. Mazvērtīgas dāvanas ar pastāvīgiem uzņēmuma logotipiem, kas tiek izplatītas līgumslēdzējiem lielā apjomā (piemēram, pildspalvas), nodokļu iestādes atzīs par reklāmas izmaksām, tādējādi ļaujot izdevumus atzīt par nodokļa atskaitāmiem.

Citādi gan būs, kad daudz lielākas vērtības dāvanas tiks pasniegtas tikai izvēlētiem darbuzņēmējiem. Šādā gadījumā nodokļu inspekcija var apšaubīt šādu izdevumu klasificēšanu kā nodokļu izmaksas, jo tie parāda reprezentācijas pazīmes, ietekmējot uzņēmuma tēlu saņēmēju acīs.

Dāvana, kas uzdāvināta kā uzņēmēja ienākumi?

Dāvana saņemšana no fiziskas personas saistībā ar savu uzņēmējdarbību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem ir labums natūrā. Saskaņā ar Art. IIN likuma 11. panta 2. punktu, naudas vērtība, kas noteikta atbilstoši tirgus cenām, ko atspoguļo dāvinājuma priekšmets, veido uzņēmēja ienākumu pieaugumu.