Pakalpojums tiek sniegts ES nodokļu maksātājam, kas ir atbrīvots no PVN

Pakalpojums

Tipiska situācija ir saistīta ar ES iekšējiem darījumiem ar aktīviem PVN maksātājiem. Šajā gadījumā nav šaubu par pievienotās vērtības nodokļa nomaksas veidu, jo Polijas PVN likuma un ES direktīvas noteikumi skaidri nosaka, kad un kur rodas nodokļu saistības. Šaubas rodas, ja Polijas uzņēmējs, kas ir aktīvs PVN maksātājs, sniedz pakalpojumu ES nodokļu maksātājam, kurš gūst labumu no atbrīvojuma no pievienotās vērtības nodokļa. Šodienas rakstā iepazīstināsim ar šāda darījuma nodokļu sekām.

Uzņēmumi, kas atbrīvoti no PVN

Likums par pievienotās vērtības nodokli paredz divu veidu PVN atbrīvojumus. Tas ir objektīvs atbrīvojums (likuma 43. pants), kas ir saistīts ar veikto darbību veidu, un subjektīvs atbrīvojums (likuma 113. pants) nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums nepārsniedza PLN 200 000 robežu.

Kā zināms, Polijas Pievienotās vērtības nodokļa likums ir balstīts uz ES Padomes Direktīvu 2006/112/EK par PVN. Šis akts ir spēkā visā Eiropas Savienībā, un visām dalībvalstīm bija pienākums pielāgot savus likumus ES regulām. Līdz ar to dažāda veida PVN atbrīvojumi var būt arī citās valstīs. Tāpēc rodas jautājums, kā noteikt pabalsta vietu PVN nemaksātājiem no ES un kā pareizi uzskaitīt maksājamo nodokli.

Pamatnoteikumi pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanai

Nodokļa pienākums PVN rodas valstī, kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir darīšana ar pakalpojumu sniegšanas vietu. Šajā sakarā mēs varam atšķirt divus pamatnoteikumus.

Pirmais no tiem ir regulēts Art. PVN likuma 28.b. Ņemot vērā šo standartu, pakalpojumu sniegšanas vieta pakalpojumu sniegšanas gadījumā nodokļu maksātājam ir vieta, kur ir tā nodokļu maksātāja, kurš ir pakalpojuma saņēmējs, juridiskā adrese. Tālāk par Art. likuma 28.c pantu, kurā teikts, ka pakalpojumu sniegšanas vieta ar nodokli neapliekamām vienībām ir vieta, kur ir pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese.

Iesniegtie noteikumi liecina, ka piegādes vietas noteikšanas kritērijs ir atkarīgs no saņēmēja statusa. Ja persona, kurai sniedzam pakalpojumus, ir nodokļu maksātājs, šādas darbības aplikšanas ar nodokli vieta ir šī nodokļu maksātāja valsts. Ja pakalpojums tiek sniegts ES nodokļu maksātājam, kurš gūst labumu no PVN atbrīvojuma, nodoklis par šādu pārdošanu ir jāmaksā uzņēmēja mītnes valstī.

1. piemērs.

Polijas nodokļu maksātājs sniedz juridiskos pakalpojumus Vācijas nodokļu maksātājam. Ņemot vērā to, ka klients ir PVN maksātājs, izlaides nodoklis tiks nokārtots klienta valstī, t.i., Vācijā.

2. piemērs.

Nodokļu maksātājs no Polijas sniedz juridiskos pakalpojumus fiziskai personai, kura neveic uzņēmējdarbību un dzīvo Francijā. Ņemot vērā to, ka klients nav PVN maksātājs, nodevas nodoklis tiks nokārtots pakalpojuma sniedzēja valstī, t.i., Francijā.

Pakalpojums tiek sniegts ES nodokļu maksātājam, kas ir atbrīvots no PVN

Mēs esam iemācījušies divus galvenos veidus, kā noteikt izpildes vietu. Tālāk ir jāapsver, kura grupa būtu jāpiešķir nodokļu maksātājiem no citām valstīm, kuras gūst labumu no PVN atbrīvojuma.

Atbildi uz šo jautājumu var atrast Art. PVN likuma 28a. Šis noteikums ievieš autonomu nodokļu maksātāja definīciju tikai tādēļ, lai piemērotu un interpretētu noteikumus nodaļā par pakalpojumu sniegšanas vietu. Iepriekš minētais pants norāda, ka vienmēr, kad tiek minēts nodokļu maksātājs, tas nozīmē:

  • subjektiem, kas patstāvīgi veic 2. pantā minēto saimniecisko darbību. 15 sek. 2, vai šai darbībai atbilstošu saimniecisko darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta,
  • ar nodokli neapliekama juridiska persona saskaņā ar a) apakšpunktu un kura ir identificēta vai jāidentificē nodokļa vai pievienotās vērtības nodokļa vajadzībām;
  • nodokļu maksātājs, kurš arī veic uzņēmējdarbību vai veic darījumus, kas nav uzskatāmi par ar nodokli apliekamām preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanām saskaņā ar Regulas Nr. 5 sek. 1, uzskata par nodokļa maksātāju attiecībā uz visiem tai sniegtajiem pakalpojumiem.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām! Līdz ar to saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa noteikumiem par nodokļu maksātājiem tiek uzskatīti citu ES valstu uzņēmēji, kuriem atbrīvojuma dēļ ir ne-PVN statuss. Tā rezultātā uz šādām struktūrām attiecas Regulas Nr. PVN likuma 28.b.

Iepriekš minēto apstiprināja Lodzas Nodokļu palātas direktors 2016. gada 29. maija individuālajā nolēmumā, lietas nr. 1061-IPTPP2.4512.102.2016.2.KW:

Tomēr saskaņā ar Art. 28b, pakalpojumu sniegšanas vieta pakalpojumu sniegšanas gadījumā nodokļu maksātājam ir vieta, kur ir pakalpojuma saņēmēja nodokļu maksātāja juridiskā adrese, pastāvīgā uzņēmējdarbības vieta vai pastāvīgā dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta. Līdz ar to pakalpojumu sniegšana Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti kā PVN maksātāji, Polijā nav apliekama ar nodokli, bet pakalpojuma pircējam ir pienākums nokārtot nodokli. Tāpēc šis darījums ir jāuzrāda PVN-7 deklarācijā zem pozīcijas Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana ārpus valsts teritorijas, t.sk., 1.punktā minēto pakalpojumu sniegšana. 100 sek. 1. likuma 4. punkts, un to nevajadzētu iekļaut PVN-UE kopsavilkuma informācijā, jo trūkst NIP numura.

Rezumējot iepriekš minēto, ES nodokļu maksātājam sniegtais pakalpojums, kas atbrīvots no PVN, tiks aplikts ar nodokli pakalpojuma saņēmēja mītnes valstī. Rezultātā Polijas nodokļu maksātājs saņēmējam izrakstīs rēķinu ar reverso iekasēšanu, savukārt ārvalstu ne-PVN maksātājs importēs pakalpojumus. Līdz ar to nodokļu un rēķinu izrakstīšanas noteikumi ir identiski neatkarīgi no tā, vai pakalpojums tiek sniegts aktīvam PVN maksātājam vai ar PVN atbrīvotam nodokļa maksātājam, kas reģistrēts citā ES valstī.