Preču apstrāde, ko veic cita persona, un 0% WDT

Pakalpojums

Daudzi uzņēmēji Polijā zina ārvalstu darījumus, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu pārdošanu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Nodokļu maksātājam ir tiesības piemērot atvieglotu PVN likmi, pretējā gadījumā šāds darījums netiks aplikts ar nodokli Polijā, ievērojot noteiktus līgumā paredzētos nosacījumus. Ko tomēr darīt, ja pakalpojums ir preču apstrāde? Vai nodokļu maksātājs joprojām varēs pārdot preces ārvalstīs pozitīvā veidā attiecībā uz PVN?

Preču apstrāde kā pakalpojumi uz kustamo īpašumu

Apstrādes definīcija, lai gan saskaņā ar PVN likumu tā ir aplikta ar nodokli, iepriekš minētajā likumā vēl nav definēta. Ar preču apstrādi iespējams definēt apstrādi, atjaunošanu, remontu, montāžu un uzstādīšanu citās precēs, preču apstrādi un komplektēšanu.

Preču apstrāde var izpausties šādi:

 1. ievešana pārstrādei saskaņā ar muitas procedūru, ar ko saprot tādu preču ievešanu Eiropas Savienības muitas teritorijā uz noteiktu laiku, kuru izcelsme ir ārpus Savienības, lai veiktu noteiktas pārstrādes darbības, kuru mērķis ir ražot gatavu produkciju. Šādi pārstrādātos produktus eksportē ārpus ES vai laiž brīvā apgrozībā Eiropas Kopienā,

 2. izvešana pārstrādei saskaņā ar muitas procedūru, kas ir jāsaprot kā Savienības preču pagaidu izvešana no Savienības muitas teritorijas, lai tās apstrādātu.

PVN likme preču pārstrādei

Saskaņā ar Art. PVN likuma 83 1.panta 24.punktu, PVN likme ir 0% pakalpojumiem, kas sastāv no preču remonta, apstrādes, pārstrādes vai pārstrādes.

Kad notiek preču apstrāde?

Saskaņā ar Art. 83 sek. Saskaņā ar PVN likuma 7. pantu preču apstrāde var notikt šādās situācijās:

 1. tieši piegādā nodokļu maksātājs, kurš ievedis preces procedūrā “ievešana pārstrādei” no trešās valsts teritorijas uz valsts teritoriju, lai tās salabotu, pārstrādātu, pārstrādātu vai pārstrādātu, ja šīs preces izved no valsts teritorijas ārpus Eiropas Savienības teritorijā saskaņā ar muitas noteikumos noteiktajiem nosacījumiem,

 2. kas sastāv no starpniecības starp vienību, kas veic uzņēmējdarbību vai kura domicils vai uzturas trešās valsts teritorijā un kas nav nodokļa maksātājs, 1. panta izpratnē. 15. punktā minēto PVN likuma 15. pantu, un 1. punktā minēto nodokļu maksātāju, kad starpnieks saņem komisiju vai citu atlīdzību no jebkuras līgumslēdzējas puses par 1. punktā minētajiem pakalpojumiem, ja to rīcībā ir dokumentu kopijas, kas apliecina - preču eksports no valsts teritorijas ārpus Eiropas Savienības teritorijas,

 3. punktā minētā nodokļu maksātāja lūguma nodrošina citi nodokļu maksātāji, kas sastāv tikai no 1. punktā norādītā nodokļu maksātāja šim nolūkam importēto preču remonta, apstrādes, pārstrādes vai pārstrādes, ar nosacījumu, ka:

  1. saņemt no klienta deklarāciju, ka preces, kas radušās, sniedzot šo pakalpojumu, tiks izvestas no valsts teritorijas ārpus Eiropas Savienības teritorijas,

  2. detalizētu norēķinu par šiem pakalpojumiem atbilstoši to muitas dokumentu saturam, kuru kopijām jābūt šo nodokļu maksātāju rīcībā un kas apliecina preču reeksportu no valsts teritorijas ārpus Eiropas Savienības teritorijas,

 4. kas sastāv no trešās valsts teritorijas ievestu preču remonta, pārstrādes, pārstrādes vai pārstrādes tādas valsts teritorijā, kurai muitas noteikumu izpratnē ir piemērota ievešanas pārstrādei procedūra, ko nodrošina nodokļu maksātāji pēc subjekti, kuru juridiskā adrese vai dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta atrodas valsts teritorijā, ir trešais neapliekamais likuma izpratnē. PVN likuma 15. pantu, saskaņā ar daudzpusējiem līgumiem, ja:

  1. šo nodokļu maksātāju remontētās, apstrādātās, apstrādātās vai pārstrādātās preces no trešās valsts teritorijas valsts teritorijā ievedis nodokļu maksātājs, kas ir arī šī līguma puse,

  2. nodokļu maksātājam ir detalizēts norēķins par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar muitas dokumentiem, kas apliecina preču izvešanu no valsts teritorijas ārpus Eiropas Savienības teritorijas, un šo muitas dokumentu kopijām.

Papildus iepriekšminētajam pakalpojumi, uz kuriem attiecas procedūra ievešana pārstrādei, apstrādes pakalpojumi ietvers arī apstrādes pakalpojumus, preču apstrādi vai apstrādi, kas sniegta tādu vienību vārdā, kuru juridiskā adrese vai dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta atrodas ārpus valsts teritorijas, ja pakalpojumus sniedz Polijas valsts. nodokļu maksātājs attiecas uz precēm, kas iegādātas vai ievestas šim nolūkam Eiropas Savienības Eiropas teritorijā.

Jāņem vērā, ka Polijas nodokļu maksātājam ir jābūt apliecinājumam par samaksu par sniegto pakalpojumu, kas ir preču apstrāde, ko saņēmējs ir samaksājis un pārskaitījis uz nodokļu maksātāja Polijas bankas kontu vai Polijas kontu nodokļu maksātājam kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā, kuras biedrs viņš ir, un tajā pašā laikā Polijas nodokļu maksātājam ir dokuments, kas apliecina preču eksportu no valsts teritorijas ārpus Eiropas Savienības teritorijas.

Preču ievešana pārstrādei, kas transportēta uz citu dalībvalsti

Aktīvs PVN maksātājs piegādā kompensācijas preces citai dalībvalstij. Precēm, uz kurām attiecas piegāde, tiek piemērota atlikšanas muitas procedūra, t.i., tranzīta procedūra pēc procedūras “ievešana pārstrādei” saskaņā ar atlikšanas sistēmu, t.i., preces netika laistas brīvam apgrozījumam Polijas teritorijā.

Uzrādītais kompensācijas preču piegādes darījums darbuzņēmējam no Vācijas, kas veikts saskaņā ar T1 tranzīta procedūru pēc procedūras “ievešana pārstrādei” saskaņā ar atlikšanas sistēmu, ir jāuzskata par preču piegādi Kopienas iekšienē, kas apliekama ar PVN ar 0% likmi. .

To apliecina Katovices Nodokļu palātas direktora amats 2011. gada 9. augusta individuālajā interpretācijā. ar atsauces numuru IBPP3 ​​/ 443-553 / 11 / DG.

Preču apstrāde citā dalībvalstī

Aktīvs PVN maksātājs ved lējumus uz Spāniju. Pa ceļam šie lējumi tiek apstrādāti citā uzņēmumā, kas atrodas ārpus Polijas, un pēc tam lējumi tiek transportēti uz Spāniju. Neskatoties uz vairāku faktisko darbību rašanos, no ekonomiskā viedokļa tās veido vienotu, nedalāmu darījumu.

Pastāv tieša saikne starp lējumu nosūtīšanu uz Spāniju un to piegādi Spānijas klientam. Lai gan lējumu nosūtīšana nenotiek tieši no nodokļu maksātāja klientam Spānijā, gan produktu galīgā apstrāde, gan to pagaidu uzglabāšana pēc apstrādes, gan nosūtīšana no apstrādes vietas klientam ir tikai nākamie paplašinātā WDT posmi. .

Iepriekš minēto apstiprina Katovices Nodokļu palātas direktors 2010. gada 7. jūnija individuālajā interpretācijā, atsauces Nr. fails IBPP3 ​​​​ / 443151/10 / BWo.

Līdzīgs piemērs ir preču piegāde, ko nodokļu maksātājs veic Zviedrijā reģistrētam līgumslēdzējam. Arī nodokļu iestāde šo darījumu uzskata par preču piegādi Kopienas iekšienē. Preču piegāde sākas Polijā un beidzas to galamērķa vietā, t.i., pie izpildītāja Zviedrijā, bet pa ceļam Zviedrijā preces tiek apzīmogotas.

Tādu pašu nostāju ieņēma Poznaņas Nodokļu palātas direktors 2013. gada 10. janvāra interpretācijā, atsauces Nr. fails ILPP4 / 443-459 / 12-2 / EWW.

Produktu sterilizācija kā preču apstrāde

Aktīvs PVN maksātājs pārdošanas darījuma ietvaros veic šādas darbības:

 1. nodrošina pircējus ar precēm atbilstoši pasūtījumiem, t.i., sterilizētiem produktiem,

 2. sterilizāciju tehnoloģisku iemeslu dēļ veiks "ārējais" darbuzņēmējs no Polijas vai no ES dalībvalsts, kas nav Polija, piemēram, Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē vai Francijā (sterilizācijas rezultātā jauns produkts netiks radīts) ,

 3. šo darījumu ietvaros sterilizācijas pakalpojumu sniedzējam tiks nosūtītas tikai gala pircēja pasūtītās preces,

 4. vērtība pircējam ir tikai sterilizētās preces, t.i., sterilizācijas pakalpojums ir nesaraujami saistīts ar preces piegādi (pircējs neiegādātos preces no nodokļu maksātāja bez atbilstošas ​​sterilizācijas).

Preču plūsma būs tāda, ka nodokļu maksātāja saražotā un/vai iegādātā produkcija tiks nosūtīta sterilizācijai ES robežās, pēc sterilizācijas tie tiks nosūtīti tieši uz klienta norādīto vietu Kopienā.

"(...) Minētais darījuma process, ko nodokļu maksātājs veicis ES līgumslēdzēju vārdā, neskatoties uz to, ka preces pakļāva" pa ceļam "sterilizācijas procesam ES teritorijā, var tikt uzskatīts par" nepārtrauktu "iekšēju". -Kopienas preču piegāde saskaņā ar Art. 13 sek. PVN likuma 1. pantu, sākot no Polijas un beidzot ar galamērķi, t.i., līgumslēdzēja norādītajā vietā, par kuru nodokļu saistības rodas saskaņā ar 1. panta 1. punktu. 20. punkts PVN likuma 1. pantu, un līdz ar to nenotiks 1. pantā minētā nodošana. 13 sek. PVN likuma 3. pantu.

Tā norāda Poznaņas Nodokļu palātas direktors individuālajā nodokļu nolēmumā, kas izdots 2014. gada 19. septembrī. ar atsauces numuru ILPP4 / 443-312 / 14-3 / EWW.