Kā novērtēt uzņēmumu?

Pakalpojumu Bizness

Uzņēmējdarbības vērtēšana ir nepieciešama uzņēmējiem situācijās, kad plānos ietilpst pārņemšana vai apvienošanās, kā arī pieņemot lēmumus uzņēmumā, kas ietekmēs tā nākotni. Svarīgi, ka uzņēmuma novērtējums ir ne tikai aprēķins par to, cik vērtīgs ir individuāls aprīkojums, bet arī cik vērtīgs ir konkrētā uzņēmuma potenciāls.

Uzņēmumu var novērtēt, izmantojot vienu no trim metodēm – īpašums, tirgus vai peļņa.

Īpašuma metodes

Īpašuma metodes ir klasisks, vecākais risinājums. Uzņēmuma vērtības pamatā ir tā aktīvi un pasīvi – tāpēc visvieglāk ir izmantot uzņēmuma bilanci. Tomēr ir vērts atcerēties, ka, kā jau minēts, pati bilance pilnībā neatspoguļo uzņēmuma vērtību, jo tajā nav ņemti vērā papildu elementi, piemēram, know-how.

No īpašuma metodēm visvienkāršākā ir neto uzskaites vērtības metode. Tieši tās pamatā ir bilance, t.i., uzņēmuma aktīvu samazinājums par ilgtermiņa un īstermiņa saistībām. No otras puses, šo vērtēšanas metodi var papildus paplašināt, veicot atsevišķu aktīvu un saistību pārvērtēšanu atbilstoši to tirgus vērtībai. Tad to sauc par koriģēto neto aktīvu vērtību.

Vēl viena īpašuma vērtēšanas metode ir aizstāšanas metode. Tas sastāv no finanšu izdevumu aplēsēm, kas būtu nepieciešami atsevišķu uzņēmuma aktīvu elementu atjaunošanai. Tā priekšrocība salīdzinājumā ar metodēm ir fakts, ka praksē tas atspoguļo uzņēmuma reālo vērtību, ņemot vērā arī inflāciju vai atsevišķu komponentu patēriņu. Tomēr zināma nepilnība šeit ir grūtības novērtēt, cik vērta ir uzņēmuma reputācija vai tā tirgus potenciāls. Atpūtu visbiežāk izmanto uzņēmēji, kuri apsver iespēju iegādāties visu uzņēmumu vai veidot jaunu biznesu no nulles.

Pēdējo īpašuma metodi sauc par likvidāciju. Šeit tiek lēsta arī aktīvu vērtība, bet šajā gadījumā - ieņēmumu izteiksmē, ko varētu gūt no to pārdošanas. Pēc tam no saņemtās summas būtu jāatskaita visas finanšu saistības, kas būtu radušās uzņēmuma likvidācijas gadījumā. Pateicoties šai metodei, ir iespējams novērtēt uzņēmuma zemāko vērtību.

Tirgus metodes

Tirgus metodes sauc arī par salīdzinošām – to pamatmehānisms ir salīdzināt tirgus vai darījumu reizinātājus ar konkurences reizinātājiem. Praksē tas vienkārši nozīmē sava uzņēmuma situācijas salīdzināšanu ar konkurenci, kas darbojas tirgū. Šīs metožu grupas priekšrocība ir to vienkāršība un izpildes ātrums.

Lai veiktu labu tirgus novērtējumu, vispirms ir jākoncentrējas uz pareizo uzņēmumu izvēli salīdzināšanai. Labākais risinājums ir izvēlēties uzņēmumus no vienas nozares un, ja iespējams, ar līdzīgām izmaksām, aktīviem un ienākumiem. Būtu arī labi, ja salīdzināšanai izvēlētajam uzņēmumam būtu līdzīgs izaugsmes potenciāls un risks.

Visbiežāk uzņēmumu vērtēšanā izmanto reizinātājus, lai salīdzinātu:

  • akcijas cena (tirgus vērtība) līdz tīrajai peļņai - P / E,
  • uzņēmuma vērtība līdz uzskaites vērtībai - P / BV,
  • nemateriālā vērtība pārdošanas ieņēmumiem - P / S.

Lai izmantotu salīdzinošās metodes, tirgotājam jāsāk ar vienu no rādītājiem. Pēc tam atlasiet uzņēmumus, ar kuriem uzņēmums tiks salīdzināts. Katram no tiem tiek izmantots izvēlētais rādītājs, pēc tam rezultāti tiek summēti un no tiem tiek ņemts vidējais aritmētiskais. Tikai pēc šīm darbībām, izmantojot rādītāju, var veikt aprēķinus attiecībā uz savu uzņēmumu un pēc jebkādu labojumu veikšanas - veikt novērtējumu.

Ienākumu metodes

Ienākumu metožu grupa tiek uzskatīta par labāko un vislabāk atspoguļo realitāti. Tas sastāv no naudas plūsmu prognozēšanas, ko uzņēmums radīs nākotnē.

Populārākā ienākumu metode ir diskontētās naudas plūsmas metode – DCF. Šim modelim ir vairākas variācijas, kas atšķiras pēc detalizācijas līmeņa un dizaina.

Kā redzat, lemjot par sava uzņēmuma novērtējumu, īpašnieka rīcībā ir vairākas metodes. Tomēr der atcerēties, ka katrs no tiem ir noslogots ar zināmu kļūdu, tādēļ labākais risinājums būtu vienlaikus izmantot vismaz divas metodes, pateicoties kurām izveidotais vērtējums varētu labāk atspoguļot uzņēmuma faktisko stāvokli.