Ikgadējā atvaļinājuma pieteikums - veidne ar diskusiju

Lejupielāde

Vienas no uz darba tiesisko attiecību pamata nodarbinātās personas galvenajām tiesībām ir tiesības uz atvaļinājuma atvaļinājumu. Lai to izmantotu, darbiniekiem jāaizpilda ikgadējā atvaļinājuma pieteikums un jāiesniedz tas darba devējam.

Lejupielādējiet brīvdienu atvaļinājuma pieteikuma veidni!

Lai lejupielādētu:

pdf
Ikgadējā atvaļinājuma pieteikuma veidne .pdf Apraksts: veidlapa, kas jāaizpilda manuāli doc
Ikgadējā atvaļinājuma pieteikuma veidne .doc Apraksts: veidlapa aizpildāma manuāli

Pieteikšanās ikgadējam atvaļinājumam – kad tas nepieciešams?

Ikgadējais atvaļinājums darbiniekam tiek piešķirts saskaņā ar Darba kodeksa noteikumiem un jāpiešķir tajā gadā, kurā darbinieks ieguvis tiesības uz to.

Noteikumos nav noteikta forma, kādā atvaļinājums piešķirams, tomēr praksē ir pieņemts, ka darbinieks atvaļinājumu piesakās ar rakstisku lūgumu. Atvaļinājuma pieteikumu iesniedz tieši darba devējam vai nodaļas/filiāles priekšniekam atkarībā no uzņēmuma struktūras. Iesnieguma iesniegšana nav pielīdzināma iespējai izmantot atvaļinājumu noteiktajā termiņā. Darba devējam ir jāpieņem pieteikums un jāpiekrīt atvaļinājumam, piemēram, parakstot atvaļinājuma pieteikumu. Tikai tad darbinieks var likumīgi izmantot atvaļinājumu.

Atvaļinājuma pieteikums - elementi

Ikgadējā atvaļinājuma pieteikuma sagatavošana nedrīkst būt sarežģīta, jo tā struktūra ir ļoti vienkārša.

Pirmkārt, pieteikumā jānorāda Jūsu dati (vārds, uzvārds, amats), kā arī pieteikuma datums un vieta. Pēc tam ievadiet uzņēmuma datus un, iespējams, tās personas datus, kurai pieteikums ir adresēts.

Pašam atvaļinājuma pieteikuma formulējumam jābūt kodolīgam un konkrētam. Tajā jāiekļauj atvaļinājuma pieprasījums, norādot, ka tas ir atvaļinājuma atvaļinājums, un jānorāda datums, kurā mēs vēlētos izmantot atvaļinājumu

Iesnieguma satura piemērs ir šāds: Lūdzu piešķirt man atvaļinājuma atvaļinājumu par 2020. gadu, no 2021. gada 5. jūlija līdz 2021. gada 9. jūlijam, t.i., 5 dienas.

Svarīgi ir arī norādīt, kuram kalendārajam gadam darbinieks vēlas izvēlēties atvaļinājumu. Ja darbiniekam ir nokavēts atvaļinājums no iepriekšējiem gadiem, tad viņam jānorāda agrākais gads. Der atcerēties, ka darbinieku prasījumi, tai skaitā tiesības uz nokavētu atvaļinājumu, beidzas pēc 3 gadiem.

1. piemērs.

Marta atradās slimības atvaļinājumā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada janvārim. Viņai pienākas 26 dienu atvaļinājums, un 2020. gadā viņa uzturējās tikai 12 dienas. Rakstot iesniegumu par atvaļinājumu 2021.gadā, jānorāda, ka vēlas izmantot atvaļinājumu uz 2020.gadu.

Svarīgi, ka atvaļinājuma dienu skaitā ir iekļautas tikai darba dienas, proti, tās dienas, kas darbiniekam ir darba dienas, tādēļ, ja atvaļinājuma laikā darbinieks strādā, piemēram, sestdienā, šī diena tiek ieskaitīta dienās, par kurām tika ņemts atvaļinājums. , tomēr, ja darbiniekam ir brīva pirmdiena, tā netiek skaitīta kā brīvdienas.

Atvaļinājuma atvaļinājuma pieteikumā jānorāda prombūtnes periods laika intervālā, atvaļinājuma dienu skaits šajā periodā vai jānorāda datumi, kuros darbinieks piesakās atvaļinājumam. Pieteikumā skaidri jānorāda periods, kurā darbinieks būs atvaļinājumā. Šāds pieteikums jāparaksta un jāiesniedz darba vadītājam.