Viss, kas būtu jāzina apdrošinātajai personai, kura sasniedz pensijas vecumu

Apkalpošana

Apdrošinātā persona var pretendēt uz pensiju tikai pēc noteiktu kritēriju izpildes. Profesionālās darbības pārtraukšana, kad apdrošinātā persona sasniedz pensijas vecumu, nedod tiesības uz pabalstu. Jānokārto vēl dažas formalitātes.

Kāds ir pensionēšanās vecums Polijā?

Ar pensionēšanās vecumu jāsaprot vecums, pēc kura personai rodas tiesības uz pensiju, kas ir vecuma pensija. Tas atšķiras pēc dzimuma un ir šāds:

  • Sievietēm 60 gadi

  • 65 vīriešiem.

No 2017. gada 1. oktobra tika atjaunots zemāks pensionēšanās vecums. Iepriekš tas bija vienāds vīriešiem un sievietēm – bija 67 gadi.

Kad man jāpiesakās pensijai?

Tiesības uz pabalstu ir pensijas vecumu sasniegušajam, ja viņam ir kāds iemaksu periods. Lai saņemtu pensiju, nepieciešams iesniegt iesniegumu ZUS. Tikai dažās situācijās to piešķir ex officio. Tas ir gadījumā, ja apdrošinātā persona saņem pensiju pensijas vecuma sasniegšanas dienā.

Apdrošinātā persona, kas sasniegusi pensijas vecumu, joprojām var turpināt strādāt. Pensionēšanās ir tiesības, nevis pienākums.

Iesniegumu izdienas pensijas saņemšanai, t.i., EMP pieteikumu, ZUS var iesniegt vismaz 30 dienas pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Pabalstu iestāde piešķirs ne agrāk kā pilnas dokumentācijas saņemšanas mēnesī.

Vecuma pensijas apmēra noteikšana

Saskaņā ar Art. 26. pantu likumā par pensijām un invaliditātes pensijām no sociālās apdrošināšanas fonda, pensijas apmērs, ko attiecīgā persona saņems, ir atkarīgs no:

  • samaksātas un indeksētas iemaksas pensiju apdrošināšanai,

  • Valorizēts sākuma kapitāls,

  • paredzamais mūža ilgums, informē Centrālā statistikas pārvalde.

No iepriekš minētā izriet, ka jo ilgāk apdrošinātais būs profesionāli aktīvs, jo lielāks būs pabalsts. Lēmumam par to, kad doties pensijā, jābūt informētam, un tas ir atkarīgs tikai no apdrošinātās personas individuālajiem apstākļiem. Ir vērts konsultēties ar kādu no ZUS nozīmētajiem pensiju konsultantiem - viņi palīdz noteikt pabalsta apmēru pastāvīgi. Vienkāršāks risinājums varētu būt ZUS mājaslapā pieejamā vienkāršotā pensijas kalkulatora izmantošana, pateicoties kuram jebkurā brīdī varat aprēķināt aptuveno pensijas vērtību.

Kam ir tiesības uz mazāko pensiju?

Saskaņā ar Art. 85 sek. Likuma par vecuma un invaliditātes pensijām 2. pantu zemākās vecuma pensijas apmērs no 2019. gada 1. marta ir 1100 PLN.

Taču minimālā pensija netiks piešķirta katram apdrošinātajam. Tas ir tāpēc, ka ir jāievēro divi nosacījumi attiecībā uz vecumu un uz iemaksām balstītu un bez iemaksām balstītu periodu.

Uz mazākās summas priekšrocībām var rēķināties:

  • sievietes, kuras ir sasniegušas 60 gadu vecumu un kurām ir vismaz 20 gadu no iemaksām atkarīga un no iemaksām atkarīga periods,

  • vīrieši, kuri ir sasnieguši 65 gadu vecumu un kuriem ir vismaz 25 gadi no iemaksām un no iemaksām atkarīga perioda.

Pirmspensijas aizsardzība un pensijas vecuma sasniegšana

Saskaņā ar Art. Darba kodeksa 39. pantu darbinieki, kuri ir jaunāki par 4 gadiem pirms pensijas vecuma sasniegšanas, ir aizsargāti pret atlaišanu. Nostrādātajam laikam būtu jāietekmē pabalstu piešķiršana, sasniedzot atbilstošu vecumu.

Svarīgi, ka, ja darbinieks vēlas doties pensijā, viņam, kā likums, būtu jāpārtrauc esošās darba attiecības. Šo pabalstu pārtrauks gadījumā, ja apdrošinātais pirms tiesību uz vecuma pensiju iegūšanas dienas veic darbu pie darba devēja, kurš viņu nodarbina. To piešķirs tikai pēc darba apliecības iesniegšanas attiecīgajā iestādē.

Pensijas vecumu sasniegusi persona var turpināt strādāt. Tiesību uz vecuma pensiju piešķiršana nenozīmē profesionālās darbības beigas. Vēl vairāk – pensijas laikā nopelnot papildu naudu, pabalsts nemazinās.

Pēc pensijas vecuma sasniegšanas nav nekādu ierobežojumu papildus nopelnīt vecuma un invaliditātes pensijām.