Automašīnas izņemšana no darbības un pienākums labot PVN

Pakalpojums

Uzņēmējiem ir tiesības automašīnu iekļaut uzņēmuma pamatlīdzekļos, ja tā tiks izmantota saimnieciskajā darbībā. Ir arī dabiski to atsaukt, piemēram, privātām vajadzībām. Tad gan uzņēmējiem vajadzētu atcerēties par iespējamo PVN korekciju.

Saskaņā ar Art. Saskaņā ar PVN likuma 91. pantu precēm, kuras saskaņā ar IIN noteikumiem nodokļu maksātājs klasificē kā pamatlīdzekļus, uz kuriem attiecas nolietojums, var rasties pienākums labot pirkuma laikā ieturēto priekšnodokli. Līdz ar to tas attiecas uz automašīnām, kas ir uzņēmuma pamatlīdzekļi, kuriem bija tiesības pilnībā vai daļēji atskaitīt PVN. Tāpēc tie tika iegādāti ar nodokli apliekamām darbībām, un tiek mainīts to mērķis, izņemot tos privātai lietošanai. No paša pārskaitījuma uzņēmējs PVN nemaksā.

Tomēr korekcija būs obligāta tikai tad, ja transportlīdzeklis tiks izņemts noteiktā laikā:

  • ja transportlīdzekļa vērtība nepārsniedz PLN 15 000 - tā pārdošanas gadījumā tiek veiktas korekcijas līdz 12 mēnešiem no tā nodošanas ekspluatācijā,

  • Savukārt, ja automašīnas vērtība ir lielāka par 15 000 PLN - nodokļu maksātājs labojumu veic nākamajos 5 gados. Ikgadējā korekcija attiecas uz vienu piektdaļu no priekšnodokļa summas, kas iekasēta par tā iegādi.

Līdz ar to, pasažieru transportlīdzeklis vēlāk tiek izņemts no darbības, labošanas pienākums vispār neradīsies. Korekcija nebūs nepieciešama arī nododot kravas automašīnu privātai lietošanai. Šajā gadījumā automašīnas mērķis nemainīsies, jo nodošanas darbība tiks aplikta ar PVN.

Piemērs.

2011.gada martā nodokļu maksātājs uzņēmumam iegādājās vieglo automašīnu uz rēķina. Tajā pašā laikā tā izmantoja iespēju atskaitīt PVN 60% apmērā, ne vairāk kā 6000 PLN. 2013.gada maijā plāno to izņemt privātām vajadzībām, kas saistīts ar saimnieciskās darbības rakstura maiņu un nepieciešamības trūkumu izmantot automašīnu saimnieciskām vajadzībām. Tādējādi tiek mainīts transportlīdzekļa mērķis. Šādā gadījumā radīsies pienākums labot PVN, jo vēl nav pagājis 5 gadu termiņš. Tāpēc nodokļu maksātājam būtu jāatgriež nodokļu inspekcijai 3/5 no iepriekš ieturētās summas.

Labojumi tiek veikti nodokļa deklarācijā, kas iesniegta par tā gada pirmo taksācijas periodu, kas seko taksācijas gadam, par kuru labojums izdarīts, un saimnieciskās darbības izbeigšanas gadījumā - pēdējā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā.

Tāpat nodokļa maksātājam nebūs jāveic korekcija, ja priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības vispār nebija pieejamas. Tas būs gadījumā, ja lietots transportlīdzeklis tiek iegādāts uz PVN maržas rēķina, pirkts no privātpersonas saskaņā ar pārdošanas līgumu vai ja nodokļu maksātājam ir piemērots PVN atbrīvojums.