Skaidras naudas pirkumi no lauksaimnieka virs 15 000 PLN un nodokļu izmaksas

Pakalpojums

Atbilstoši no 2017. gada sākuma spēkā esošajiem Ienākuma nodokļa likumu noteikumiem skaidras naudas maksājumiem likumā tika ieviests limits 15 000 PLN, savukārt darījumiem virs šīs summas – pienākums veikt maksājumus, izmantojot bankas kontu. Turklāt jaunajos noteikumos paredzētas sankcijas par minētā noteikuma neievērošanu atteikumā atzīt pirkumu vērtību par nodokļa atskaitāmām izmaksām. Šodienas rakstā mēs apsvērsim, vai aprakstītajā regulā ir piemērojami pirkumi skaidrā naudā no lauksaimnieka virs 15 000 PLN.

Spēkā esošie noteikumi, veicot skaidras naudas maksājumus

Saskaņā ar Art. IIN likuma 22p un attiecīgi 3.pants. UIN likuma 15.d punktu, nodokļu maksātāji, kas veic nelauksaimniecisko saimniecisko darbību, neiekļauj izmaksas daļā, kurā maksājums attiecas uz darījumu, kas minēts 2008. gada 1. jūlija. 2004. gada 2. jūlija Likuma par saimnieciskās darbības brīvību 22. pantu tika pieņemts, neizmantojot maksājumu kontu. Ja izdevumi ir klasificēti kā nodokļa atskaitāmi tajā daļā, kurā samaksa par minētajiem darījumiem veikta, neizmantojot maksājumu kontu, nodokļu maksātāji, kas veic nelauksaimniecisko darbību:

  1. samazināt nodokļu atskaitāmās izmaksas

  2. ja nav iespējams samazināt nodokļu atskaitāmās izmaksas - tās palielina ieņēmumus

- mēnesī, kurā tika veikts maksājums, neizmantojot maksājumu kontu.

Uzņēmēju tiesību likuma normu analīze

Lai izsmeļoši izskaidrotu minētā noteikuma saturu, lūdzu atsaukties uz Uzņēmēju likuma saturu. Nodokļu likumi attiecas tieši uz Art. 22. pantu, kas nosaka, ka ar veikto saimniecisko darbību saistīto maksājumu veikšana vai saņemšana notiek, izmantojot uzņēmēja maksājumu kontu, katrā gadījumā, ja:

  1. darījuma, no kura izriet maksājums, puse ir cits uzņēmējs un

  2. vienreizējā darījuma vērtība neatkarīgi no tā rezultātā veikto maksājumu skaita pārsniedz PLN 15 000 ekvivalentu, savukārt darījumi ārvalstu valūtās tiek konvertēti zlotos pēc Polijas Nacionālās bankas paziņotā vidējā ārvalstu valūtas maiņas kursa pēdējā dienā. darba dienu pirms darījuma datuma.

Kā skaidri redzams, regulējums regulē darījumus starp uzņēmējiem un tikai tādiem pirkumiem tiek piemērots bankas maksājumu limits virs 15 000 PLN. Sakarā ar to, ka Uzņēmēju tiesību likumā ir izmantota sava, atsevišķa saimnieciskās darbības definīcija un uzņēmēja definīcija, šeit ir vērts tos citēt. Kā Art. 4. pantā uzņēmējs ir fiziska persona, juridiska persona un organizatoriskā vienība, kas nav juridiska persona, kurai ar atsevišķu aktu tiek piešķirta rīcībspēja - kas savā vārdā veic saimniecisko darbību.

Tomēr saskaņā ar Art. Likuma 3. pantu saimnieciskā darbība ir organizēta peļņas darbība, kas tiek veikta savā vārdā un nepārtraukti.

Svarīga analizētās problēmas kontekstā ir arī Art. likuma 6. pantu, kas nosaka, ka par saimniecisko darbību netiek uzskatīta:

  1. ražošanas darbības lauksaimniecībā lauksaimniecības kultūru un lopkopības un selekcijas, dārzkopības, dārzeņkopības, mežsaimniecības un iekšzemes zvejniecības jomā;

  2. telpu īrēšana zemniekiem, mājsaimniecības ēdienu pārdošana un citu ar tūristu uzturēšanos saistītu pakalpojumu sniegšana lauku saimniecībās;

  3. pantā minētajā tirdzniecības gadā vīna ražošanai, ko veic ražotāji, kuri ir lauksaimnieki, kuri saražo mazāk nekā 100 hektolitru vīna. 17 sek. 3 2011. gada 12. maija likuma par vīna produktu ražošanu un pildīšanu pudelēs, šo produktu tirdzniecību un vīna tirgus organizāciju;

  4. 1. pantā minētās lauksaimnieku darbības pārdošanas jomā. 20. punkts 1991. gada 26. jūlija Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 1.c.

Vai ir atļauti pirkumi skaidrā naudā no lauksaimnieka virs 15 000 PLN?

Rezumējot, jāteic, ka noteikumi par skaidras naudas darījumu nespēju iekļaut izmaksās, ja viena darījuma vērtība pārsniedz 15 000 PLN, attiecas tikai uz pirkumiem starp uzņēmējiem. Rezultātā, ja mums ir darīšana ar pirkumiem no subjektiem, kas neveic saimniecisko darbību un kuriem nav uzņēmēja statusa, norādītais limits netiek piemērots.

Tas nozīmē, ka nodokļu maksātājam, kurš veic uzņēmējdarbību un iegādājas produktus un preces no lauksaimnieka, nav pienākums veikt maksājumus, izmantojot bankas kontu. Līdz ar to, pat ja izdevumu vērtība pārsniedz apspriesto 15 000 PLN robežu un maksājums tiek veikts skaidrā naudā, nodokļu maksātājs joprojām varēs atzīt iegādes vērtību nodokļa atskaitāmajās izmaksās.

1. piemērs.

Kāds pašnodarbinātais nodokļu maksātājs no kāda zemnieka tirgū iegādājās pārtikas produktus 17 000 PLN vērtībā. Nodokļu maksātājs par preci samaksāja skaidrā naudā uz vietas. Tas nozīmē, ka uzņēmējs visu darījuma vērtību var droši iekļaut nodokļu atskaitāmajās izmaksās, jo skaidras naudas maksājumu limits līdz 15 000 PLN attiecas tikai uz līgumslēdzējiem, kas ir uzņēmēji. Savukārt lauksaimnieks nav uzskatāms par uzņēmēju.