Nodokļa neiekasēšana par darba devēja finansētajām vakcinācijām

Co-Izmērs Mainās

Lielākā daļa pabalstu, ko darba devējs finansē darbinieka labā, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Bezmaksas pabalstos ietilpst arī tie, kas paredzēti darbinieka veselības aizsardzībai. Seimā parādījās projekts, kurā tiek piedāvāts atteikties no darba devēja finansētā nodokļa iekasēšanas par vakcīnām.

Nodoklis par bezatlīdzības pabalstiem

Daudzi darba devēji ievieš daudzas priekšrocības, kuras parasti finansē uzņēmums. Populārākās ir grupu apdrošināšana, medicīniskā aprūpe un multisporta kartes. Ja šāda pabalsta kopējo vērtību sedz darba vieta, darbinieks gūst ienākumus, kas apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tas nozīmē, ka no bezmaksas pabalsta vērtības tiek iekasēts avanss 17% vai 32% apmērā.

Nodokļa neiekasēšana par darba devēja finansētajām vakcinācijām

Iepriekš minētais noteikums attiecas arī uz darbinieka izmeklējumu vai vakcināciju finansēšanu. Situācijā, kad noteikumi (galvenokārt, kas attiecas uz veselību un drošību vai profilaktisko vakcināciju) neuzliek par pienākumu darba vietai segt darba vietā nodarbināto personu profilaktisko vakcināciju izmaksas, tad, ja darba devējs nolems tās finansēt, darbinieki gūs ienākumus no bezmaksas. ieguvumi.

Tomēr šajā ziņā tiek plānotas izmaiņas. Grozītie noteikumi atbrīvotu no pienākuma iekasēt nodokli par finansēto gripas vakcināciju vērtību. Atbrīvojums no IIN attiektos gan uz ar darba līgumu nodarbinātām personām, gan uz darbuzņēmējiem, padomes locekļiem, pensionāriem un arodbiedrību biedriem. Šajā gadījumā bezmaksas pabalsts sedz izdevumus par kvalifikācijas pārbaudi, vakcīnu, vakcināciju un speciālista konsultāciju.

Kā var lasīt projekta paskaidrojuma rakstā: «Izlaidums attieksies arī tad, kad gripas vakcinācijas tiks veiktas t.s medicīniskās paketes, ko uzņēmumi pērk īpaši saviem darbiniekiem. Šajā gadījumā izlaidums attieksies uz pabalsta vērtību līdz summai, kas taksācijas gadā nepārsniedz PLN 100. Tas nozīmē, ka tikai pārpalikums, kas pārsniedz PLN 100 gadā, tiks aplikts ar nodokļiem..

Iepriekš minētais attieksies uz ieņēmumiem, kas gūti no 2020. gada 1. marta līdz tā mēneša beigām, kurā tiks atcelta Covid-19 epidēmija.

Ja netiek iekasēts darba devēja apmaksātais vakcinācijas nodoklis, var palielināties to cilvēku skaits, kuri saņem vakcināciju. Vai vakcinācija pret gripu par darba devēja līdzekļiem tiks atbrīvota no IIN, kļūs skaidrs tuvākajā laikā.