Darba līgumu un pasūtījumu slēgšana tiešsaistē

Co-Izmērs Mainās

Attīstības, darba un tehnoloģiju ministrija strādā pie projekta, pateicoties kuram daļa darba devēju varēs slēgt līgumus ar saviem darbiniekiem, izmantojot īpašu IKT sistēmu. Zemāk rakstām, kā tieši jāizskatās darba līgumu un pasūtījumu slēgšanai internetā.

Kādi risinājumi tiek piedāvāti projektā?

Valdnieki vēlas būtiski samazināt mazo subjektu formalitātes, kas saistītas ar darbinieku nodarbināšanu un norēķiniem. Līdz ar to jau 2021.gada trešajā ceturksnī plānots pieņemt likumprojektu par atsevišķu darba devēju līgumu slēgšanu un nokārtošanu elektroniski, pateicoties kuram portālā praca.gov.pl būtu iespējams izmantot jau gatavas darba līgumu veidnes. vai pilnvarojuma līgumi. Tomēr tās nebūs oficiālas izdrukas, bet tikai raksti, kas satur elementus, kas nepieciešami likumīga veida līguma noslēgšanai. Projekta aprakstā bija teikts, ka “sistēma nenodrošinās pilnīgu elastību sniegtajās līgumu veidnēs. Ja līguma puses vēlas noslēgt papildu līguma elementus, tad līgums būs jāslēdz Darba kodeksā vai Civilkodeksā paredzētajā formā.

Darba līgumus un pasūtījumus iespējams slēgt arī tiešsaistē, ja darba devējam ir kvalificēts sertifikāts. Portālā praca gov.pl autorizācija tiktu veikta, izmantojot uzticamu profilu.

Izveidotajā IKT sistēmā bez darba līgumu vai rīkojumu parakstīšanas būs iespējams arī:

  • darbinieku ziņošana un atreģistrēšana ZUS;
  • atalgojuma, iemaksu un par tām iekasētā nodokļa aprēķins;
  • svētku lapu nokārtošana;
  • darbinieku dokumentācijas un personas lietu glabāšana elektroniskā formā.

Kā norādīts informācijā par projektā plānoto risinājumu pamatojumu un nepieciešamību ieviest: “Piedāvātais tiesību akts veicinās būtisku sloga samazināšanu mikrouzņēmējiem, zemnieku saimniecībām un mājsaimniecībām saistībā ar administratīvajiem pienākumiem, uzticot darbu. Tādējādi tas atbrīvos šo vienību resursus, kurus varēs novirzīt - mikrouzņēmumu un zemnieku saimniecību gadījumā - to pamatdarbības veikšanai, bet mājsaimniecību gadījumā tas veicinās finanšu līdzekļu ietaupījumu. un laiks. IT sistēmu izmantošana un šī procesa automatizācija ļaus sasniegt šos mērķus, nemainot noteikumus par darba uzticēšanu.

Darba līgumu un pasūtījumu slēgšana tiešsaistē tikai izvēlētām personām

Saskaņā ar pieņēmumiem darba līgumu un līgumu slēgšana tiešsaistē ir vienkāršošana, galvenokārt darbiniekiem vai darbuzņēmējiem, kuri nodarbina:

  • mikrouzņēmēji;
  • lauksaimnieki;
  • fiziskas personas, kuras neveic uzņēmējdarbību (kas vēlas pieņemt darbā, piemēram, auklīti vai mājkalpotāju).

Svarīgi, ka tas nebūs obligāts risinājums – līgumus joprojām varēs slēgt tradicionālā formā.

Daudzi darba tiesību eksperti ir nobažījušies, ka šāda risinājuma ieviešana ir vērsta uz lielāku kontroli pār mazo uzņēmumu darba līgumu slēgšanu un rīkojumiem. Vai tas tiešām būs tā liktenis, uzzināsim laika gaitā.