Sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu grozīšana soli pa solim

Apkalpošana

Uzņēmuma dzīvē ir situācijas, kas liek mainīt sākotnēji noslēgtā līguma saturu. Šāda situācija var veidoties akcionāru, juridiskās adreses vai uzņēmuma nosaukuma maiņas gadījumā, kā arī gadījumā, ja tiek mainīti sabiedrības institūciju darbības noteikumi vai ieviešot akciju privilēģijas. Akcionāriem ir jāiepazīstas ar līguma izmaiņu veikšanas procedūru. Jo īpaši viņiem jāzina, ka katrai statūtu maiņai ir nepieciešams lēmums un ieraksts reģistrā. Būs arī valsts notārs.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu grozīšana - sapulces sasaukšana

Statūtu grozījumiem nepieciešams akcionāru lēmums, un tos parasti pieņem akcionāru sapulcē. Līdz ar to, pirmkārt, statūtu noteikumu izmaiņām ir jāsasauc akcionāru sapulce. Par plānoto pasākumu akcionāri jāinformē vēstulē vismaz divas nedēļas iepriekš. Paziņojumus var nosūtīt arī elektroniski, taču šādai veidlapai ir nepieciešama konkrētā partnera rakstiska piekrišana.

Tāpat ir iespējams pieņemt lēmumu par grozījumiem statūtos bez nepieciešamības formāli sasaukt akcionāru sapulci. Tad ir jāievēro divi nosacījumi:

  • ieradīsies visi uzņēmuma pamatkapitāla akcionāri;

  • neviens necels iebildumus pret sapulces organizēšanu vai konkrētu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.

Pietiek ar to, ka viens no nosacījumiem nav izpildīts un lēmumu nevar pieņemt bez oficiālas akcionāru sasaukšanas.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu grozīšana - rezolūcijas pieņemšana

Atbilstoši Komercsabiedrības kodeksa noteikumiem, lēmumi, kas cita starpā attiecas uz ar ⅔ balsu vairākumu tiek grozīti uzņēmuma statūti. Savukārt, ja līguma grozījumi radītu būtiskas izmaiņas uzņēmuma darbībā, būtu nepieciešams iegūt ¾ balsu vairākumu.

Papildu noteikumi paredzēti arī lēmumam par statūtu grozīšanu, partneru ieguvumu palielināšanu vai līdzdalības tiesību vai atsevišķiem partneriem personiski piešķirto tiesību ierobežošanu. Lai to sāktu, ir jāsaņem visu iesaistīto partneru piekrišana.

Protams, stingrākas prasības attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par statūtu satura grozījumiem partneri varētu noteikt uzņēmuma statūtu sākotnējā saturā. Tāpēc, ja tādi ir konstatēti, tie būtu jāņem vērā.

Izmaiņu apjoms

Nepieciešamais balsu skaits, lai veiktu izmaiņas *

Jebkuri statūtu grozījumi (divi izņēmumi)

⅔ balsis

Būtiskas izmaiņas darbības priekšmetā

¾ balsis

Partneru priekšrocību palielināšana vai akciju tiesību vai atsevišķiem partneriem personīgi piešķirto tiesību samazināšana

visu izmaiņu ietekmēto partneru piekrišana

Statūtu maiņa organizācijā

visu partneru piekrišana - vienprātība

* pārstāvētajām akcijām nav nozīmes, ja vien statūtos nav noteikts citādi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu grozīšana - satura maiņai nepieciešama notāra klātbūtne

Saskaņā ar Art. Komercsabiedrības kodeksa 255. panta 3. punktu, partneru pieņemtais lēmums grozīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu saturu. jāiekļauj notāra sastādītajā protokolā. Protokolā notariālā akta formā jāiekļauj lēmumu saturs - ņemot vērā balsošanas rezultātu un pievienoto apmeklējumu sarakstu (tas nav jāapstiprina pie notāra).

Prasība lēmumu par statūtu satura maiņu iekļaut notāra sastādītajā protokolā ir absolūti nepieciešama un nav izlaižama.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtu grozīšana - reģistrācija un paziņojums

Papildus rezolūcijas pieņemšanai noteikumi paredz līguma grozījumu reģistrāciju Valsts tiesu reģistrā. Šim nolūkam partneri iesniedz veidlapu KRS-Z3 - iesniegumu par subjekta datu maiņu uzņēmēju reģistrā. Priekšlikuma C daļa tiek izmantota, lai identificētu problēmas, kuras skar līguma grozījumi. Tā kā izmaiņas jāveic ar notāra piedalīšanos, tad statūtu izmaiņu reģistrēšanas pieteikuma C5 laukā informācija par notariālo aktu (t.sk. sastādīšanas datums, notārs, reģistra numurs, līgumā ir norādīti grozītie, dzēstie vai pievienotie punkti).

Pieteikumam ir pievienots akcionāru sapulces protokols un jaunais, vienotais statūtu teksts. Lai izmaiņu reģistrācija Valsts tiesu reģistrā tiktu ņemta vērā, nepieciešams pievienot arī apliecinājumu par samaksātajām nodevām - tiesas nodevu (PLN 250) un paziņojumam par izmaiņām Tiesu uzraugā (PLN). 250).

Pateicoties vienas pieturas procedūrai, situācijās, kad uzņēmuma statūtu grozījums attiecas uz uzņēmuma pieteikuma datiem, piemēram, nosaukumu, iesniedzot veidlapu KRS-Z3, ir jāiesniedz papildu veidlapas datu aktualizēšanai nodokļu inspekcijā. (NIP-2), galvenajā statistikas birojā (RG-1) un rūpnīcā sociālās apdrošināšanas (ZUS-ZPA). Par izmaiņām tiesa sniegs informāciju atsevišķām iestādēm.

Paziņojums par izmaiņām valsts tiesu reģistrā ir jānotiek 7 dienu laikā no lēmuma par izmaiņām pieņemšanas dienas. Termiņš ir pēc 6 mēnešiem. Ja sešu mēnešu laikā par izmaiņām netiks paziņots tiesai, pieņemtais lēmums zaudēs spēku.