Gada laikā izmaiņas noteikumos – ministrija pārkāps esošos noteikumus

Co-Izmērs Mainās

Finanšu ministrija vēlas gada laikā ieviest izmaiņas noteikumos, vienlaikus atkāpjoties no normas, kas ir spēkā jau 25 gadus! Gadsimta ceturtdaļu grozījumu noteikumi tika pieņemti vismaz mēnesi pirms taksācijas gada sākuma.

Vairāk nekā pirms divarpus gadiem stājās spēkā ATAD II direktīva par hibrīdkonstrukcijām. ES valstīm līdz 2019. gada beigām bija jāmaina noteikumi, lai tie atbilstu jaunajai direktīvai. Tomēr joprojām dažas valstis, piemēram, Polija, Kipra, Vācija, Grieķija, Latvija, Rumānija un Spānija, nav veikušas nekādas izmaiņas nodokļu jomā. Kavēšanās rezultātā Eiropas Komisija šā gada janvārī nosūtīja Polijai aicinājumu novērst trūkumus saistībā ar ATAD II direktīvas ieviešanu. Ja Polijas noteikumi netiek attiecīgi grozīti, Eiropas Komisija var sniegt oficiālu atzinumu vai nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Finanšu ministrija izmaiņas hibrīdbūvju aplikšanā ar nodokli plāno ieviest 2020.gada aprīlī. Projekts jau pēc pirmā lasījuma Seimā. Šīs aktivitātes pārkāpj likumu, kas aizliedza gada laikā ieviest nelabvēlīgas izmaiņas gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Finanšu ministrijas rīcība tika sagaidīta ar vētrainu konfliktu un negatīviem viedokļiem. Ministrija argumentē, ka šādas izmaiņas ir pamatotas svarīgo sabiedrības interešu dēļ. Tajā arī teikts, ka "Aizliegumi un rīkojumi, kas izriet no demokrātiskas tiesiskas valsts principiem (Satversmes 2. pants), nav absolūti”.

Nodokļu konsultanti pret ministrijas uzvedību ieņēma kritisku nostāju. Negatīvie komentāri norāda, ka šāda rīcība ir smieklīga, jo tā pārkāpj jau vairāk nekā 20 gadus spēkā esošo noteikumu par nodokļu likuma nemainīgo formu taksācijas gadā. Iespējams, tas nākotnē radīs negatīvas sekas nodokļu maksātājiem, piemēram, gada laikā biežākas noteikumu izmaiņas, kad nodokļu maksātāji uzvarēs cīņā pret Finanšu ministriju, piemēram, tiesās. Komentāros norādīts uz nepareizu likumdošanas vilcināšanās pamatojumu kā cīņai pret juridiskajām nepilnībām.

Aizsardzībā ministrija paļaujas arī uz Satversmes tribunāla spriedumiem. Tas pierāda, ka šādu uzvedību var uzskatīt par "likumdevēja centieni pretoties nodokļu krāpšanai un ļaunprātīgai izmantošanai, izvairoties no pienākuma maksāt pienācīgus nodokļus"(Konstitucionālā tribunāla 1994. gada 18. oktobra spriedums, K 2/94). Tieši ATD II direktīvas ieviešanas mērķis ir līdz minimumam samazināt likumu apiešanu un agresīvu nodokļu optimizāciju.

Taču arī šis ministrijas aizstāvības komentārs saņēma negatīvu atzinumu. Turpmākie komentāri liecina, ka šāda atsauce ir situācijai neadekvāta, jo no sprieduma izrietošās normas ir līdzvērtīgas šodienas nodokļu rīkojumā noteiktajām, savukārt Ienākuma nodokļa likuma normas ir pavisam kas cits.

Pēdējā brīža grozījumi noteikumos, neskatoties uz argumentiem, joprojām maina pašreizējo noteikumu par nodokļu izmaiņu neieviešanu gada laikā. Steigšanās, visticamāk, radīs negatīvas sekas nodokļu maksātājiem, kad sāks atcelt uz antikonstitucionālām normām balstītus nodokļu iestāžu lēmumus, kas uzliks nodokļu maksātājiem par pienākumu samaksāt izrietošās saistības ar procentiem.