Grozījumi fiskālā sodu kodeksā - jauni sodi no aprīļa!

Co-Izmērs Mainās

Tieslietu ministrija šogad ir izstrādājusi grozījumus Fiskālajā kriminālkodeksā, kas cita starpā vērsts uz nodokļu sistēmas aizzīmogošanu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu atmaksas izkrāpšanu. Kādas izmaiņas fiskālajā kriminālkodeksā tiks ieviestas no 2020. gada 1. aprīļa? Atbildi rakstā!

Grozījumi fiskālajā kriminālkodeksā – aktīva nožēla

Līdz ar grozījumiem fiskālajā kriminālkodeksā tiks ieviestas izmaiņas procesuālajā un materiālajā daļā, kas vērstas uz:

  • racionalizēt un uzlabot veikto tiesvedību efektivitāti
  • uzlikto sodu izpildi

Viens no iemesliem nodokļu kriminālkodeksa izmaiņu ieviešanai ir pretdarbība iespējamām situācijām, proti, nespēja saukt pie atbildības fiskālos noziegumus un noziedzīgos nodarījumus, kas atklāti pārbaudes laikā, ko veic pilnvarota iestāde, bet kas nav tiesībaizsardzības iestāde. jo pārbaudes laikā ir iespējams efektīvi izteikt aktīvu nožēlu, kas nav iespējams, tiesībsargājošajai iestādei uzsākot dienesta darbību. 16. pants. 5. Fiskālais kriminālkodekss
Paziņojums nav spēkā, ja tas ir iesniegts:
1) laikā, kad tiesībsargājošajai iestādei jau bija skaidri dokumentēta informācija par fiskālo nodarījumu vai fiskālo nodarījumu;
2) pēc tiesībsargājošās iestādes dienesta darbības uzsākšanas, it īpaši kratīšanas, pārbaudes vai kontroles, kuras mērķis ir atklāt nodokļu pārkāpumu vai nodokļu nodarījumu, ja vien šī darbība nedeva pamatu lietas ierosināšanai par šo aizliegto darbību. Līdz ar to pēc Civilprocesa kodeksa grozījumiem pārbaudes brīdī nodokļu maksātājs nevarēs izteikt aktīvu nožēlu, kaut arī pats nodokļu maksātājs pamanīs nelikumību. Ieviestās izmaiņas attieksies uz katra biroja kontroli.

Sodu apmērs un izmaiņas fiskālajā kriminālkodeksā

Grozījumi nodokļu sodu kodeksā paredzēs arī naudas sodu dienas likmes par fiskālo pārkāpumu, kas tiks mainītas no 10 uz 20 dienas likmēm. Likmes izmaiņu mērķis ir saglabāt atbilstošu minimālo naudas sodu par fiskāliem pārkāpumiem saistībā ar aizliegto darbību, kas definētas kā fiskālie nodarījumi, sociālo kaitīgumu.

Saskaņā ar Art. KKK 56 1. pantu nodokļu maksātājam, kurš deklarācijas vai deklarācijas iesniegšanas brīdī atklāj vai slēpj patiesību (kas rada PVN izsīkuma risku), uzliek naudas sodu līdz 720 dienas likmēm vai ar brīvības atņemšanu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa grozījumu projektu, tas soda “... norādīts Art. 56. § 3. punktu ir pakļauts arī nodokļu maksātājam, kurš, neskatoties uz nodokļa subjekta vai nodokļa bāzes izpaušanu, deklarāciju vai deklarāciju nodokļu iestādei vai maksātājam laikus neiesniedz vai, pretēji pienākumam, tos neiesniedz līdz plkst. elektroniskās saziņas līdzekļiem vai iesniedz tos pretēji elektroniskā dokumenta paraugam.

Turklāt viens no priekšlikumiem ir arī augstāks naudas soda limits biļešu tiesvedībā no divām līdz piecām minimālajām algām.

Citas ierosinātās izmaiņas fiskālajā kriminālkodeksā

No 2020. gada 1. aprīļa grozītajā Fiskālajā kriminālkodeksā Tieslietu ministrija plāno ieviest arī:
- mainīt sodu par fiskāliem pārkāpumiem noilguma termiņu, kas pagarināms no viena gada uz diviem gadiem,
- izmaiņas noziegumu definīcijā,
- veids, kā atbrīvoties no īpašuma tiesībām uz paturētajām mantām, piemēram, kontrabandas mēģinājuma gadījumā, kas noteikts kā atsevišķa procedūra un neatkarīga no Civilkodeksā regulētās atteikšanās no mantām.